Paragnost Eddie & Consulenten

Wanneer….

wanneer door medium miekeLieve lezers….
“Wanneer wordt ‘ het ‘ beter met mij?
Waar ontmoet ik mijn ware partner?
Wanneer komt die partner nu eindelijk?
Wanneer wordt mijn gezondheid beter?
Waarom krijg ik zoveel shit in mijn leven?
Wanneer krijg ik geld?
Hoe is het mogelijk dat ik zo diep ben gevallen ?
Wanneer krijg ik werk?
Wanneer geraakt mijn partner af van zijn verslaving…drank, drugs, porno, obsessief gedrag ….”
Het zijn slechts een paar vragen die ik zeker voor de komende tijd bijna op een dwangmatige manier verwacht…een dag na de Kerst en het is zover.
De vraag stellen ‘ Wanneer ‘ is niet de vraag die leidt naar de verandering waarin jullie terechtgekomen zijn. De verantwoordelijkheid nemen op een realistische manier dwingt ons allemaal om met de twee voeten op aarde te landen.
Dit kan niemand voor de komende tijd ontlopen…in mijn vorige blogs heb ik hier uitvoerig rond geschreven en niet ik alleen schrijf hierover, het is zoals het is en de aardse werkelijkheid ontkennen leidt naar duurzame ontwrichting én vervreemding. Sommigen hebben ervaren dat 2017 een slecht jaar was…anderen zien het als bevrijdend en confronterend voor zichzelf. Iedereen heeft een eigen perceptie hierin. Sommige ervaringen zoals het verlies van een dierbare weegt niet op tegen het verlies van een baan. En toch ervaren sommigen het overgaan van een dierbare als positief: het stoppen van het lijden van een dierbare, het weten dat er meer is tussen hemel en aarde en sommigen ervaren ook het verlies van een baan als een zegen om opnieuw te beginnen, een nieuwe start te maken. We zijn over een paar dagen aan het einde van een best heftig 2017 gekomen….het heeft veel mensen binnenste buiten gekeerd, onderste boven gezwierd…vele mensen zijn van binnen uit veranderd- en gelukkig met de veranderingen, terwijl dierbaren hier niet zo gelukkig mee zijn: controle – machtsverhoudingen- familie dynamiek en patronen zijn doorbroken. Goed voor diegene die dit thema hebben aangepakt, minder goed voor degene die de controle verloren hebben, geen macht meer kunnen uitoefenen en de patronen veranderd zijn. Er is zoveel veranderd in 2017, er is ook zoveel aan de oppervlakte gekomen, en niet enkel wat in de wereld gebeurd is, want ook hier is heel veel gemanipuleerd en in gang gestoken, om mensen mee te sleuren in een spiraal van negativiteit.
Zoveel verhalen, zoveel realiteiten, zoveel percepties, zoveel waarheden.
Waar jij in gelooft, wordt jouw waarheid, jouw realiteit en jouw verhaal wordt dan zodanig gevormd / vervormd dat jij dan inderdaad blijft vasthouden aan dit verhaal.
Ik beluister een persoon die vertelt boos te zijn op Boven, het vorig medium had die persoon in verwarring gebracht . Als er iets is waarop ik niet inga is commentaar op een collega. Wat niet uit eerste bron komt, is via een telefoon niet te onderzoeken en is ook niet mijn taak. Ik kan op diverse manieren in een gesprek iemand de ruimte geven….alleen kan ik niet afdwingen om anders te kijken naar het leven in het algemeen als iemand zich gedurende 20 minuten vasthoudt aan de vastgeroeste overtuiging ‘ Ik krijg al een heel leven lang shit en ik ben boos op het universum ‘. Tuurlijk, iedereen mag boos zijn op het universum, het universum, de engelen, spirit, je gidsen en het hele leger van Boven vervloeken, het kan zelfs eens deugd doen…want dat kan ook de drijfveer zijn om vanuit die boosheid naar veerkracht op te veren.
Helaas zijn sommigen zodanig boos dat elke vorm van ingang met een lichtpuntje om hulp te zoeken, onmiddellijk met een ‘ maar ‘ wordt beantwoord.
In één van mijn vorige blogs durf ik zelfs schrijven en zeg ik ook en dat geldt ook voor mezelf: ‘ Zachte heelmeesters maken stinkende wonden ‘ . Wil je nu echt die verandering, verbetering of wil je blijven achteroverleunen en hopen dat je gered wordt door….de engelen, bijvoorbeeld, want ook over de engelen wordt nogal onterecht gefantaseerd dat ze zelfs horen te helpen, moeten helpen, onze problemen moeten oplossen. Wie heeft dit soort onzin zo bedacht? Engelen vertellen ons juist dat wij alles kunnen vragen nl inzichten en tekentjes die ons inderdaad zomaar in onze schoot, voor onze voeten worden geworpen/ gegooid, alleen…we verzaken hulp te vragen, we vertikken het ook eens rustig en stil te maken in die kwebbelende onzinnige gedachten die ons nog verder van het pad afbrengen, we zijn vaak kritisch voor de ander, maar we pleiten onszelf vrij van alles wat we wél bij de ander zien als fouten en tekortkomingen. Voor eigen deurtje vegen…lijkt me zeker voor de komende tijd een heel eerlijkmakend begin.
Wanneer we de eerste stap naar eerlijk kijken in ons eigen hart en hoe we ons eigen leven leiden of lijden zetten…geloof me maar: dan pas zal er iets daadwerkelijk veranderen: en beloven dat jij beter wordt, je relatie gezonder en eerlijker…zonder dat jij hier zelf mee instemt en afstemt: dit wordt het niet en dit wordt het nooit.
Het kan nu best heel hard binnenkomen…maar soms is het niet verkeerd om mensen even wakker te schudden, en we mogen elkaar best raken om uit de verdwaalde innerlijke wereld naar Boven terug met de voeten op de aarde te brengen. De vraag is altijd: ben jij hiertoe bereid nu? Of toch nog het nieuwe jaar 2018 ingaan met alle ouwe troep en rotzooi van overtuigingen die je werkelijk tot niets meer dient?
Ik noch welk ander eerlijk medium kan jou die beloftes maken, tenzij je dit zelf toelaat, dan kan je over een tijdje boos worden omdat de beloftes niet zijn ‘uitgekomen ‘. Als er niet de bereidheid is ook mensen, situaties, dingen los te laten die je gezondheid, je relatie schaden, dan neem je al die ballast mee voor het volgend jaar en dan kan ik je echt vertellen….dit zal een heel zwaar en moeilijk jaar worden. En dan krijg je je eigen selfulfilling prophecy: verdorie, 2017 was een slecht jaar en 2018 is al even slecht of zelfs nog slechter en het gaat van jaar tot jaar slechter, op een dag kijk je terug, misschien wel aan het einde van je leven en mompel je stilletjes bij jezelf: ‘ Had ik maar ….’
Veel spiritueel adviseurs ontwikkelen zich meer en meer naar ‘ bewustzijnswerkers ‘ en ‘ Sparringspartners ‘ omdat de tijd die we ingegaan zijn noodzakelijk is zelf mee te groeien en te evolueren en het minder en minder de bedoeling wordt pasklare voorspellingen te doen als de enige manier om mensen concreet en daadwerkelijk vooruit te helpen. Die extra dimensie in bewustzijn is noodzakelijk en zonder die dimensie is het werk op termijn onhoudbaar en een flauw aftreksel van hoe het groter geheel werkt. Eén ding: het grote geheel is op aards niveau nog omsluierd en in die zin is er ook nog een deel mysterie en dat is net ook het vertrouwen houden dat het leven, lees maar : het Universum het altijd goed met ons voorheeft. Mensen zijn de grootste saboteurs voor zichzelf en de zetjes die we gedurende twee jaar van Saturnus krijgen, mogen we best zien als de strengste leraar en tegelijk hoeft het niet zo zwaar te zijn als we er maar op een andere manier leren naar kijken, met meer humor en lichthartigheid.
Het bewustzijn van veel mensen groeit gelukkig , veel mensen realiseren zich dat het denken en leven verandert en dat zijzelf slechts die keuze kunnen nemen om mee te gaan met de volgende versnelling of toch nog kiezen voor de trage.
Heb je te maken met verslavingsgedrag of heeft je partner problemen…één nuchter advies : zoek hulp bij spiritueel deskundige hulpverleners die gespecialiseerd zijn in de problematiek.
Heb je financiële problemen: kijk naar de oorzaken van de problemen , durf er echt eerlijk naar kijken in plaats van de schuld bij anderen te leggen, onderzoek jouw aandeel in het creëren van dergelijke problemen en bekijk eens de interactie tussen slachtoffer- en daderschap: heb jij ooit je vertrouwen gegeven en geld geleend en je mag fluiten naar je geld? Wat heb je dan geleerd in verband met het gulle geefgedrag en hoe kan je er voor de volgende keer anders mee omgaan? Niet door te zeggen: ik geef nooit meer iets aan iemand, want dan snijd je jouw eigen pas af, misschien wél door heel duidelijke afspraken te maken en wellicht je intuïtie te gebruiken: niet iedereen bedriegt of liegt of belazert je. Je leert op die manier iemand aanvoelen en je voelsprieten te gebruiken.
Denk je eraan dat geld ook energie is…en veel meer is dan munten en biljetten?
Aantrekken van geld met een angst voor tekort en schaarste werkt net tegenovergestelde. De energie van het vertrouwen én het vertrouwen in overvloed komen altijd op één of andere manier het universum binnen. Alleen wij kunnen onszelf een rad voor de ogen draaien…het universum werkt zoals het is: eerlijk.
De invloed van Jupiter in het teken Vissen wordt voor 2018 heel voelbaar, hieruit zal nogmaals blijken of we voldoende doorzettingskracht hebben om doelen te bereiken die we voor onszelf gesteld hebben. Knopen kunnen alsnog worden doorgehakt in wat niet goed voelt op eender welk vlak.
Uranus zal nog maar eens een sterke uitwerking krijgen op het nemen van verantwoordelijkheid en dat dit niet voor iedereen positief zal uitpakken, heeft helaas te maken met de keuzes die gemaakt werden. Sommigen zullen wellicht meer ‘ tijd ‘ nodig hebben om gezonde keuzes voor zichzelf te maken. Hoe dan ook: je maakt altijd een keuze, of deze nu bijdraagt voor je eigen welzijnsgevoel of niet. Soms zijn de schuldgevoelens (nog) te groot om te kiezen voor zichzelf vb in een jarenlange ontwrichte relatie en de relatie in stand houden omwille van de kinderen, familie, materiële gevolgen, strijd en machtsspelletjes …. Relaties waarin andere relaties erop nagehouden worden zullen dus ook nog steeds voorkomen, dit lijkt dan voorlopig de ‘ beste ‘ oplossing om aan de vervreemding en vervlakking van een primaire relatie te ont-vluchten. Velen sluiten de ogen ervoor, zolang ‘ het gezin ‘ maar overeind blijft. Alles voor het gezin, de buitenwereld, het materieel comfort. En zo hobbelt iedereen wel verder …
Ik hoop van harte dat 2018 een magisch meesterlijk jaar mag worden, waarin iedereen het lichtje mag laten schijnen in en op de eigen Ziel. Leven in waar-achtigheid is het mooiste wat we mogen gunnen aan onszelf, zodat we straks elkaar mogen waar-achtig ( zonder masker) mogen ont-moeten.

Liefs
Mieke Moon Box 45
www.miekecoigne.com