Paragnost Eddie en Consulenten

Waarheid – Waarheidservaring in stilte

Waarheid – Waarheidservaring in stilteWe drukken ons uit in woorden. Zoveel talen zijn er met het doel met mensen, dieren, planten enzovoort te laten communiceren.
Maar is taal ontstaan om de waarheid uit te drukken?
Bestaan er wel woorden die de ultieme waarheid weerspiegelen?
Eigenlijk zijn woorden totaal ontoereikend en incompleet: woorden schieten tekort. Zeggen we dit soms zelf niet: woorden schieten tekort?
Vaak ontstaan er conflicten en misverstanden door de woorden waarmee we een poging doen onszelf uit te drukken.
De waarheid komen we te weten in volstrekte stilte.
Je vastgrijpen aan woorden ontloopt de ervaring van in waarheid zijn en waarheid ervaren.
Laat je woorden schieten, alleen dan ervaar je een glimp van de waarheid.
Er is geen enkele manier om de waarheid te omschrijven. Je kan wel vertellen hoe jij jouw waarheid ervaart. Je beschrijft het proces. Maar wat waarheid is, is niet in woorden vast te zetten.
Waarheid kan slechts worden ervaren en dan wordt het jouw ervaring. Jouw ervaring is altijd persoonlijk en hoe hard je ook je best doet. Je kan jouw waarheid niet overbrengen naar iemand anders.
Hoeveel woorden je ook gebruikt, waarheid is niet te definiëren.
Er was eens een man die naar een wijze ging en vroeg: ‘Wat is waarheid?’. De wijze keek strak voor zich uit. De man vroeg opnieuw: ‘Wat is waarheid?’.
Opnieuw keek de wijze voor zich uit. Nogmaals stelde de man dezelfde vraag. En opnieuw keek de wijze voor zich uit en antwoordde: ‘ Ik zeg het je keer op keer, maar je verstaat het niet’.
De man zei: ‘Wat zeg je dan? Ik vraag het je drie keer en drie keer kijk je voor je uit en blijf je zwijgen. Je zegt dat je het me keer op keer gezegd hebt. Ik heb niets gehoord. ‘
De wijze antwoordde op zijn beurt: ‘Ik zou er een lief ding voor overhebben als je mijn zwijgen kon begrijpen, omdat je dan pas begrepen hebt wat waarheid is’.
Stilte is de enige manier om het te zeggen. Zij die de waarheid hebben leren kennen, zijn stil geworden.
Wanneer er over waarheid wordt gesproken, worden ze stil.
Als je stil kunt zijn, kun je de waarheid te weten komen. Als je niet stil bent, ben je niet in de mogelijkheid hiertoe. Je kunt de waarheid leren kennen, maar je kunt er niet voor zorgen dat iemand anders haar leert kennen.
Daarom zal ik je niet vertellen wat waarheid is, omdat het niet gezegd kan worden.

Inspirerende groet
Mieke Box 45
www.miekecoigne.com