Paragnost Eddie en Consulenten

Waar houden moderne heksen zich mee bezig

moderne heksenAl decennia lang bestaan er heksen. Tegenwoordig zijn ze weer in opmars. Iets diep in ons roept iets op. Dat op de een of andere manier we aan dit gevoel moeten toegeven. Ze verenigen zich in groepen. We noemen ze moderne wicca’s. Waar houden ze zich, in de huidige tijd mee bezig?

Hekserij draait om rituelen. Waar vroeger vooral gekeken werd naar vruchtbaarheid op alle fronten, richt de moderne hekserij zich op andere zaken. Waarbij je kunt denken aan. Een zijn met de natuur, eigen keuzes maken. Geen betutteling, verantwoordelijk zijn voor je eigen leven. Van jezelf houden, zijn allemaal thema’s waar de moderne waarzeggers zich mee bezig houden.

Ze koppelen zich los van de bestaande, gevestigde orde. Waarin braaf geluisterd wordt naar wat ons wordt verteld en naar wordt gehandeld. De mens mag, volgens heksen een vrije geest nastreven, die door niets of niemand iets mag worden opgelegd.

De huidige tijd worden de touwtjes, om de massa, de mens in het gareel te houden. Dat roept weerstand op. De vrije geest mag niet worden beïnvloed. Eigenlijk net als vroeger, waarin de mens heilig geloof had in de godsdiensten en vanuit die gedachtegoed zijn leven invulde. Zien we dat ook nu er weer een beweging aan het ontstaan is, om de mens weer in een onderdrukking te stoppen.

Dan staan er mensen op, die hier tegen gaan ageren. Die zien wat er gebeurt en in hun ogen niet mag gebeuren. De waarheid moet gesproken worden. Niemand mag beslissen over het leven van een ander.

In de huidige tijd noemen we dat complotdenkers, zo kun je de heksen van vroeger ook noemen. Deze mensen zijn broodnodig. Ze geven tegengas aan de gevestigde orde. Ze zien dat mensen angst wordt aangepraat, waardoor ze als makke schapen zich laten beïnvloeden en manipuleren. Dat is uit den boze voor wiccas.

Elk mens heeft recht op zijn eigen geest en deze te volgen. Als een macht opstaat, waarbij er sprake is van welke onderdrukking dan ook, staat een groep op. De moderne heksen zullen ten alle tijde vechten voor hun en jullie vrijheden.

Het kan niet zo zijn, dat iemand anders over een leven kan beslissen. Zodra intolerantie de hoek komt omkijken, staan er mensen op, die gaan protesteren en dat is hun goed recht. Vaak worden deze mensen verguisd en afgedaan als dwarsliggers. En moeten het veld ruimen. Dat gebeurt al door alle eeuwen heen.

De moderne tijd vraagt om dwarsliggers, in de vorm van moderne hekserij. Zij zijn de voorlopers voor onze vrijheid. Zij voelen aan wanneer er sprake is van een onbewuste bewustzijnsverandering en staan dan op. Ze hebben bovennatuurlijke krachten, waarmee ze door hebben wat er gaat en staat te gebeuren en willen dit een halt toeroepen.

Er zal altijd een spanningsveld blijven. Omdat er altijd mensen zullen zijn die zich machtiger voelen dan de rest. Die macht gebruiken ze dan om mensen in banen te leiden, zoals zij dat willen. Wiccas springen dan in de bres. Ze pikken dit niet. Zullen hun eigen leven geven om er voor te zorgen dat iemand met zijn macht hele volkeren naar zijn pijpen zal laten dansen.

Het zal je niet zijn ontgaan, in het jaar 2020, dat de hekserij een vlucht aan het nemen is. We noemen ze nu alleen anders. Het zijn diegenen die denken in complotten. Zo is er altijd al naar deze mensen gekeken en moeten de mond worden gesnoerd. Op Wiccamagie zitten kanjers van consulenten, die hun mond nooit zullen laten snoeren. Doe er je voordeel mee, door met ze in contact te komen. Ze helpen jou graag in vrijheid te leven en geven je de inzichten er voor hoe je dat kunt bereiken.