Paragnost Eddie en Consulenten

Vrijheid is ieders goed recht

Vrijheid is ieders goed rechtVrijheid is ieders goed recht. Vanuit de spirituele gedachtegang is ieder mens vrij. Echter we zijn inmiddels op het aardse aan zoveel normen, waarden en wetten geketend, dat je je af kunt vragen of we als mens nog wel vrij zijn.

Als we daarbij ook nog in ogenschouw nemen dat alles wat we op het internet doen, op onze mobiele telefoon gevolgd wordt. Dat door het hele land het vol met camera’s hangt, alles wat we posten op social media voor praktisch iedereen zichtbaar is, al denken we dat we het afschermen. Hoe vrij zijn we dan nog?

Vrijheid is ieders goed recht zegt medium, healer, energetisch coach op de spirituele website van Paragnost Eddie. Het lijkt wel of we denken dat we veel vrijheid hebben, en dat we eigenlijk niet bewust zijn van het feit, dat we op alle fronten vrijheid aan het inleveren zijn.

We doen het zelf, vult paragnoste Patricia van Paragnost Eddie aan, zonder dat we er erg in hebben. Ons hele gezichtsveld is gericht op de buitenkant van de mens en alles wat zich daarbuiten afspeelt. De binnenkant kent niemand.

Totdat ze worden geconfronteerd met verdriet, verlies, scheiding, ruzie, leed, stress, noem het maar op. Dan zoeken ze het spirituele op. Spreken wij hun via de spirituele hulplijn Paragnost Eddie, waar we overigens als mediums en paragnosten heel blij om zijn.

Nu komt de onzichtbare leermeester op hun pad. Die hun wegwijs wilt maken in hun eigen innerlijke kracht en wij als doorgeefluik dienen om hun dit mee te mogen geven. Een zeer dankbaar beroep, kan ik je vertellen, geeft paragnost Bob aan.

Ik zelf heb als paragnost een lijntje met boven, zegt paragnost bob, dat lijntje geeft mij veel informatie door over hoe we er in de wereld momenteel voorstaan. Dat wij als spiritueel consulenten zien, dat onze vrijheid als mens steeds meer wordt beknot, het is echter nodig.

Het is nodig zodat het gros van de mensen spiritueel gaat ontwaken. Dat betekent, dat we bewuster in het leven gaan staan. Datgene wat we belangrijk dienen te gaan achten, gaan zien, als totaal niet belangrijk.

Dat we ons als mens gaan zien die zijn mag zoals die is. Ieder mens voor zich. Dat we als mens evenveel vrijheid hebben als ieder ander, ongeacht ras, kleur, positie in het geheel. Vrijheid is ieders goed recht, we hebben alleen niet door dat we het ongemerkt aan het inleveren zijn.

Dat komt wel, dat we het gaan zien, we merken het ook aan de gesprekken die we voeren op de spirituele hulplijn Paragnost Eddie. Steeds meer mensen zoeken naar zichzelf. Het gelukkig voelen en zijn, tevreden zijn met wat er is.

Dat gevoel komt toch echt van binnenuit, maar ben je daarvan afgesneden, zul je vastlopen. Dat gaat gepaard met lijden. Terwijl als je weet dat je vrij bent, je leven zult leiden. Niemand anders kan voor jou beslissen hoe het leven te leven.

We komen er, dat de mens vreedzaam met elkaar in liefde leven. Dat oorlogen verdwijnen, dat we respect hebben voor elkaar denken en zienswijze. We moeten daarvoor eerst in een grote put vallen en de bodem bereiken.

Daar zijn we nu naar op weg, om daarna in volle vrijheid te kunnen leven.