Paragnost Eddie en Consulenten

Verzoening

VerzoeningVerzoening. Deze engel wordt afgebeeld met een lelie, die hier een symbool van verzoening is, en biedt hoopt en troost aan behoeftigen.
De engel geeft ons de rust en wijsheid die we nodig hebben voor verzoening.
Hij brengt de nieuwe dageraad van bewustzijn, waarin we ons leven opnieuw beginnen, in het hier en nu en wel op een magische manier.
De engel van Verzoening geeft ons de kans oude en zinloze bagage van ons verleden op te ruimen. Door ons te verzoenen met het verleden laten we de droefenis, kwetsuren en spijt varen die onze energie hinderen en verstoppen en een last voor ons zijn.
We hebben onze vitaliteit hard nodig voor het heden.
De engel van Verzoening helpt ons ons verleden te integreren in onze huidige realiteit.
Hij helpt ons geestelijke waarheden te zien, zodat we kunnen leren van ons verleden.
Op deze manier kan iets pijnlijks gezien worden als een positieve stap op weg naar groei- zelfs de wreedste ervaring!
Deze engel vergemakkelijkt altijd de overgang van het verleden naar het heden, en biedt ons alle kans om dingen te accepteren zoals ze zijn.
Of het nu iets was dat we onszelf of anderen hebben aangedaan, of iets dat ons overkwam, deze engel zal ons helpen ons te verzoenen met ons verleden.
Het proces van het verleden loslaten helpt ons onze geest te bevrijden.
Het maakt de energie vrij die we geïnvesteerd hebben in het projecteren van onze gevoelens door verdriet, een verlies, grieven of bitterheid verwoesten we in wezen de vitaliteit en het plezier van het eeuwig aanwezige heden.
Het verleden is een springplank naar heelheid, als je het zo wilt bekijken.
We kunnen bidden tot de Engel van Verzoening om ons te helpen het verleden te accepteren zoals het was en onze negatieve ideeën over hoe het had moeten zijn, los te laten. We kunnen vragen of de lessen uit het verleden ons kunnen helpen ons te ontwikkelen tot gezond denkende volwassenen die vooruit kunnen stappen in het genoegen van het heden.

Dit zal ons plezier en wijsheid verschaffen.
We vragen aan deze engel om ons te laten zien hoe we ons verleden moeten integreren in een levend heden, vol van genoegen en vervulling.
We vragen om raad bij het loslaten van het verleden en bij het aanvaarden dat we altijd opnieuw kunnen beginnen.

Verzoening gaat niet over het veranderen van iets wat niet veranderd kan worden: het gaat veeleer over het transformeren van onze visie op het verleden, en hoe we onszelf nu kunnen versterken door positieve keuzen voor een aangenaam bestaan te maken.