Paragnost Eddie en Consulenten

Vertrouwen in het Plan

Vertrouwen in het Plan Voel je je op dit moment onzeker over de richting die je leven uitgaat? Lijkt het erop dat het leven dat je hebt gekend en vertrouwd voelde, een einde kent?
Merk je dat dingen die tot voor kort geleden belangrijk waren, minder belangrijk zijn geworden? Valt het je ook op dat de manier waarop je naar jezelf, relaties, vriendschappen, materie kijkt, verandert of veranderd is?
Het is in consulten heel duidelijk dat relaties de afgelopen periode eindigen. In sommige situaties lijkt de breuk heel plots plaats te vinden, maar zo plots is het niet. Er is vaak al een langere tijd vervlakking, vervreemding aan de gang. Onder een plotse breuk is een heel proces aan de gang geweest.
Er kan heel wat door je heen gaan en je kan niet alles plaatsen. Het hoeft niet. Je kan niet alles en tegelijk plaatsen, begrijpen naar de redenen waarom de dingen om je heen veranderen. Het gaat over JOU. Jij verandert. Jij bent veranderd.
In dit geval krijg je wel eens te horen dat je zo veranderd bent. In persoonlijke contacten is het mogelijk dat die verandering niet met enthousiasme wordt onthaald. Diegenen die zich herkennen in jouw ervaringen, zullen meer en meer aansluiting vinden en zoeken bij jou.
Dit proces is onvermijdelijk voor hen die wakker zijn geworden en zich realiseren dat er meer uit het leven is te halen dan het dagelijkse, repetitieve ritme van opstaan, werken, slapengaan en als het even meezit nog hier en daar een feestje, een vakantietje om de monotonie te doorbreken.
Ik had gisteravond een paar heel diepgaande en mooie gesprekken hieromtrent. De twijfel en/of angstvraag of iemand toch goed bezig is, is de meest gehoorde vraag op dit moment. Ik kan hier enkel op basis van hetgeen ik voel en zie in iemands reading nog dieper op ingaan. Er zijn veel meer lagen in de vragen die worden gesteld en voor diegenen die graag die reis mee naar die diepere lagen wil aangaan, neem ik heel graag in die diepere lagen mee. Het werkt bij mezelf net op dezelfde manier. Je moet dit uiteraard zelf ook willen ook al weet je nooit op voorhand wat je in die diepere lagen nog allemaal kan aantreffen. Ik stel het zo even voor: als je naar de kelder gaat, stap je trap per trap naar beneden, je springt niet van de eerste trap hopla naar de begane grond. Dit is jezelf geweld aandoen, vind ik. Bovendien is het haast onmogelijk om onmiddellijk bij de diepste lagen te komen, omdat er ergens in ons systeem een soort van beveiliging is om te voorkomen in een psychose te raken. Ik merk wel eens op dat sommigen onmiddellijk alles bij de wortel willen aanpakken om er vanaf te zijn. Ikzelf geloof niet dat dit op die manier werkt en ik geloof niet in drastische methodes noch in methodes die beloven dat je in een wip kant en klaar bent met het innerlijke werk. Maar dat is mijn mening en ervaring in het werken met mensen. Ik pretendeer niet dat dit dé waarheid is. Openstaan voor nieuwe informatie en manieren om naar die diepere lagen te reizen vind ik daarentegen wel belangrijk. Wat je niet kent, is meestal onbemind.
Sommigen zoeken hun weg via het succesvolle Ayahuasca ritueel, anderen via Emotional Freedom Techniques en andere tapping-methodes. We zien haast het bos door de bomen niet meer. Welke wegen er ook voor je openliggen, welke wegen je ook kiest, ze dragen meestal wel tot enige verandering bij. Maar de totale verandering verwachten is gebaseerd op de hoop bevrijd te worden van de ballast van het verleden. Dat zijn de beloftes die veel methodes maken. Alleen geloof ik dat een transformatieproces geen instant klaar proces is, omdat we zoveel meer meedragen dan soms in bepaalde methodes worden beloofd. Sommige manieren voelen wat mij betreft te oppervlakkig. Iedereen mag het voor zichzelf ervaren en doorleven. Ervaring is bij deze de beste leerschool.
Ik beluisterde onlangs iemand die me heel eerlijk vertelde de ene na de andere workshop gevolgd te hebben en dacht helemaal klaar te zijn met het verleden. Een scala aan emoties kwamen aan de oppervlakte, het enige wat ik deed was totale ruimte geven en luisteren. In de ruimte waarin het heel stil bleef aan mijn kant, vulde zich een prachtige energie van verbinding in respect en begrip. Na ruim meer dan een uur, was er enkel een grote dankbaarheid langs de kant van deze persoon, dat het nabij zijn in stilte de mogelijkheid gaf om bij die diepere lagen te komen. Een heel natuurlijk gevoel van in stilte heel nabij zijn in een liefdevolle verbinding zonder de behoefte een sessie vol te kletsen met woorden die haast ontoereikend zijn voor de essentie waarover het werkelijk gaat.
Veel van hetgeen je voorheen steunde wordt van je weggehaald, op de meest onvoorstelbare en onvoorspelbare manieren.
Neem je zelf het heft in eigen handen, dan kan je ook mogelijk de kritiek naar je hoofd geslingerd worden dat je egoïstisch bent, dat je niet eerlijk bent, dat je niet goed bezig bent. Je hoeft jezelf niet te verdedigen of er in een strijd mee te gaan. Het is de angst van de ander die je meetrekt met de bedoeling je heel onzeker te maken. Dit gebeurt heel vaak. Dit is ook wat ik vaker hoor. Twijfelen omdat iemand uit je intieme omgeving je terug wil trekken uit je vertrouwen in wat goed voor je zou zijn. Niemand kan oordelen over hetgeen goed voor jou zou zijn. Niemand kan dit invullen voor jou, zelfs een partner kan dit niet. Vanuit een hogere belichting gaat het over de ziel die je aanraakt en je richtingwijzers geeft op zoveel manieren dat het tijd is om naar je zielsbestemming te leven. Ik geloof dat in heel wat relaties minder strijd kan zijn als er rekening wordt gehouden met ieders zielsbestemming. Een relatie waarin geen ruimte is om beiden als individu te groeien en te leven naar het unieke kleur van de ziel, wordt in deze krachtige transformatietijd heel moeilijk. Als er vertrouwen is op je spirituele groei ontstaat alleen maar liefde en acceptatie. Het betekent dat zelfs een ogenschijnlijk verlies altijd de goddelijke liefde dient. En soms is het ook nodig dat beiden elkaar loslaten om vanuit hun ware bestemming te kunnen leven.
Het aardse leven is een creatieve, liefdevolle reis naar je ziel en voor je ziel. Het kan gepaard gaan met de ervaring dat alles waar je naartoe hebt gewerkt, lijkt af te brokken of verdwijnt. Hou niets krampachtig vast en vertrouw op het Plan. Ik begrijp heel goed dat het op sommige momenten heel moeilijk kan zijn om te vertrouwen op een groter creatief proces. Het is mogelijk dat er op dit moment veel verwarring en chaos is in je leven. Dat je dit ook opmerkt in je omgeving. Vertrouw op je eigen innerlijke proces en verbind je elke keer met je ziel.
Het goddelijk plan ontwikkelt zich gestaag in je leven. Je kan onmogelijk blijven stilstaan, ook al zou je alles het liefst bij het oude houden. Stilstaan is vanbinnen doodgaan.
Ervaar je dat er op dit moment een voor jou spannende groeifase aan de gang is?
Misschien is dit een mogelijkheid om op een andere manier te leven in de ruimste betekenis van het woord.
Groeien betekent controle loslaten en toelaten dat je ziel je ondersteunt in het herbepalen van je koers.
Veel nieuwe mogelijkheden en kansen komen op je weg, het is aan jou om te voelen of je die nieuwe kansen en mogelijkheden benut of niet.
Weet dat alles een onderdeel is van een grotere goddelijke intelligentie die zich ontvouwt in dienstbare liefde voor jouw levenspad.
Het is een goddelijk plan dat je je op dit punt in jouw leven ontwikkelt. Voel je dat er een spannende groeifase gaande is? Er is voor jou een andere manier om te leven, te zijn, te gedijen en lief te hebben in deze wereld en die nadert snel. Dit is een tijd om de controle over te geven en een hogere macht toe te staan jouw koers te bepalen. Er zullen veel spannende nieuwe kansen, situaties en verbindingen in jouw leven komen als resultaat van wat je nu ervaart. Het is allemaal onderdeel van een grotere, goddelijke intelligentie die zich ontplooit in dienende liefde voor jouw eigen heilige levenspad.
Heb het volste vertrouwen in het Plan en verbind je elke keer weer opnieuw bij twijfel, verwarring, angst met je ziel.
Alle veranderingen die er nog verder aankomen, dienen jouw leven voor je allerhoogste spirituele potentieel. En dit gebeurt wel degelijk op Aarde en nergens anders. Het universum weet perfect wat jij en ik en iedereen nodig heeft om naar het hoogste potentieel te leven op een liefdevolle manier, met het grootste respect voor iedereen. Alles gebeurt precies op het juiste moment zoals het de bedoeling is. Het is het dogmatische, rigide, analytische denken dat ons afsnijdt van onze zielsmissie.
Hoe dan ook, je wordt altijd geleid en begeleid naar je meest vreugdevolle pad. Wees heel lief voor jezelf, maak tijd om naar binnen te keren, verbind je met inspirerende liefdevolle mensen om je heen, laat los met mededogen en respect wat je zielsgroei ondermijnt en vooral heb vertrouwen. Alles ontvouwt zich helder en duidelijk als je je hart, je ogen en oren opent.
Onderstaand dit filmpje als hart onder de riem.