Paragnost Eddie en Consulenten

Vertrouwen en vrijheid

Vertrouwen en vrijheidVertrouwen en vrijheid, Waar het vertrouwen diep beschadigd werd/wordt, ontstaan diepe angsten, fysieke klachten ziekteverschijnselen en afweermechanismen.
We kunnen wel met een liefdevolle coaching, kracht en doorzettingsvermogen erin slagen om ons met ons innerlijke oervertrouwen met onze bron te verbinden. Klachten kunnen dan ook verdwijnen.
Een diep oervertrouwen en gezondheid zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.
Het verlangen naar vrijheid is in ieder mens aangeboren. Wordt deze vrijheid bedreigd, dan komen we in de verdediging.
We willen innerlijk vrij en onafhankelijk zijn en niet gebonden of geketend aan voorwaarden, aan eisen die niet overeenstemmen met onze Ziel.
Het kan heel verwarrend ervaren worden te lezen dat we innerlijk verplicht zijn van binnen uit naar onze innerlijke en uiterlijke vrijheid te zoeken, om te zijn wie we werkelijk zijn.
Het verwerkelijken van die vrijheid dienen we ons leven lang dagelijks te oefenen om het verlangen te bekrachtigen, te beheersen, te bezitten te overstijgen en in plaats hiervan dienend te zijn.
Vanuit die vrijheid leven is een leven vanuit volwassen zijn. En dat betekent geen angst voor afgescheidenheid en isolement, geen angst voor verlies.
Door vanuit de verbinding met onze bron te leven, kunnen we elke vorm van angst en paniek loslaten.
We voelen ons niet alleen meer en meer verbonden met ons goddelijke essentie, maar ook meer en meer verbonden met het Al Wat Is.
Het weten dat er nog die afstand is dat we nog op onze innerlijke weg moeten afleggen, maakt heel nederig. We zijn onderweg in het telkens opnieuw loslaten om vernieuwd en vernieuwend verder te gaan.
Ons leven komt in een heel ander licht te staan waardoor we van binnenuit meer gaan stralen. En dit maakt ons tot heel andere mensen dan hetgeen de buitenwereld verlangt.
Dag Hammerskjöld zegt in ‘ Merkstenen’:
‘Als ik mag doorgaan, met meer zekerheid, eenvoudiger, stiller, warmer.’