Paragnost Eddie en Consulenten

Vegen met de bezem

Vegen met de bezemIk denk dat zowat iedereen minstens 1 bezem in huis heeft. Als we even heel ver terugkeren in de tijd werd de bezem als een magisch- ritueel voorwerp gebruikt.
De bezem speelde vooral voor vrouwen een heel grote rol bij gebeurtenissen als een geboorte, huwelijk en dood om oude krachten weg te vegen. Ook om demonen weg te houden of de toegang tot nieuwe ontwikkelingsfasen in te wijden.
In Rome veegden de priesteressen van Hekate na iedere geboorte op een welbepaalde manier de drempel van de woning om duistere krachten van moeder en kind weg te houden. Hekate vertegenwoordigt de Drievoudige Godin en waakt over het huwelijk. Zij staat voor de volledige ontplooiing van de vrouwelijke kracht.
De bezem is ook een symbool van de vruchtbaarheid en bevruchting. Tijdens feesten als onder andere Beltane op 1 mei wordt de rit op de bezemstel als ritueel uitgevoerd om de natuur in elke vorm vruchtbaar te maken.
De bezem gold ook als symbool van seksuele vereniging van de mannelijke en vrouwelijke kracht in haar hoogste vorm.
Het springen over de bezemsteel was bij oude huwelijksriten een symbool voor de vereniging en bevruchting.
Toen het christendom zijn intrede deed en de kracht van het vrouwelijke heel bewust verzwakt werd, werd de bezem het vervoermiddel voor heksen. Onder andere de huwelijksriten werden als ongeldig en nietig verklaard.
Als een vrouw beviel van een buitenechtelijk kind, werd gezegd dat ze over de bezem was gesprongen.
Het magische-rituele gebruik van de bezem is helaas toch in de vergetelheid geraakt.
Het rituele vegen door vrouwen en mannen doet de energieën krachtig opwaaien om ze opnieuw te vormen. Hetgeen dus symbolisch in een ceremonie wordt gedaan, is ook in het dagelijks leven te zien.
Eigenlijk is de bezem een werktuig van scheppingskracht en op alle niveaus wordt de persoonlijke kracht aangewakkerd.
Vegen verduidelijkt de eeuwige verandering van krachten.
Uiteraard dient een bezem om het huis, de stoep enzovoort schoon te houden.
Als we met de bezem vegen, worden oude levenspatronen in tijd en in ruimte opgelost en nieuwe getekend.
Zelf heb ik vroeger mijn eigen bezem gemaakt.
Nu staat sinds een paar maanden een derde nieuwe bezem aan mijn voordeur. En ik heb mijn bezem ook bewust met krachten geladen die voor mijn huisgenoten, ons Caspertje en mezelf goed zijn, voor ons allerhoogste goed.
Ons huis ligt voldoende van de straat af en de magische dingetjes die ik neerzet, zijn nog geen enkele keer ontvreemd na 9 jaar op die plek te wonen.
Als ik met mijn bezem veeg, veeg ik heel bewust.
Je kan dus je eigen bezem maken ( heel leuk om de natuur in te gaan, en de takken die je verzameld te bedanken voor het gebruik).
Je kan voor het gebruiken van je bezem de intentie uitspreken.
Welke dingen wil je op materieel vlak uit je leven laten verdwijnen?
Ben je bereid om los te laten?
Welke gevoelens en emoties wil je emotioneel vlak opheffen?
Welke gedachtenpatronen wil je veranderen?
Welke krachten zijn niet langer gewenst?
Maak ruimte, veeg oude dingen weg. Waar ruimte is kan iets nieuws binnenstromen.