Paragnost Eddie & Consulenten

Uitdagingen en allergieën

Uitdagingen en allergieënUitdagingen en allergieën (vervolg kernkwaliteiten en valkuilen) deel 2. Je hebt misschien even huiswerk gemaakt en je kernkwaliteiten en de bijbehoren valkuilen genoteerd.
De uitdagingen die we met de valkuil bij de kernkwaliteiten krijgen zijn het tweede cadeautje. De uitdaging is de positief tegenovergestelde kwaliteit van elke valkuil.
Stel dat je kernkwaliteit daadkracht is, dan is doordrammen de valkuil. Dat is ook één van mijn kernkwaliteiten. Ik ben me ervan bewust en het wordt me ook wel eens gespiegeld als ik doorschiet in mijn daadkrachtigheid.
Ik weet dat de uitdaging hierin is gas terug te nemen, me even terug te trekken om tot rust te komen. De essentie is de balans te vinden tussen mijn kernkwaliteit daadkracht en geduld mijn uitdaging. Ik ben me ervan bewust dat hierin balans te vinden mijn uitdaging is.
Aangezien ik niet alleen op de aardbol rondloop, is mijn valkuil soms wel eens de oorzaak van misverstanden, irritaties en spanningen. En dit geldt vooral als diezelfde valkuil ook de allergie van de ander is. En dit vraagt even om verduidelijking. Dit was ook meestal het deel dat door cursisten niet begrepen werd. Kernkwaliteiten, valkuilen en uitdagingen werden heel goed herkend.
Het punt is dat de doorsnee persoon allergisch blijkt te zijn voor te veel van zijn uitdaging, vooral als hij die in een ander verpersoonlijkt vindt.
Ik stel mezelf weer als voorbeeld. Ik ben heel daadkrachtig in alles wat ik doe. Ik heb de neiging heel ongeduldig en geïrriteerd te geraken als ik geconfronteerd wordt met iemand die in mijn beleving passief, afwachtend is. Ik ben allergisch voor passiviteit en langzaam aan doen. Passiviteit is teveel van mijn uitdaging geduld en hiermee weet ik me zelf soms geen raad.
Hoe meer ik in een ander met mijn allergie passiviteit geconfronteerd wordt, hoe groter de kans is dat ik in mijn valkuil doordrammen terechtkom.
Wat doe ik dan? Nog harder doordrammen, terwijl ik de ander verwijt passief te zijn.
Kortom: als ik mijn allergie passiviteit in een ander opmerk, ligt mijn valkuil doordrammen op de loer.
Wat me het meest kwetsbaar maakt, is niet mijn valkuil doordrammen maar wel mijn allergie passiviteit, want het is precies mijn allergie die me in mijn valkuil doordrammen terechtbrengt.
Ik kan dus mijn allergie herformuleren. Ik zie het verband tussen die kwaliteit, de valkuil van mijn kwaliteit, ik ga de uitdaging aan en ik weet ook waar ik allergisch op reageer.
In het werken met kernkwadranten kan je niet anders dan een heldere kijk willen hebben op jezelf, en dat is soms wel confronterend.
Je kan niet anders dan jezelf laten zien en je kwetsbaar opstellen. Ik heb ervaren dat een positieve opbouwende communicatie in plaats van verwijtend te reageren, heel veel kan veranderen in het contact met mensen, in relaties, in vriendschappen, op het werk tussen werkgevers, werknemers, collega’s, kinderen enzovoort.
Hoe ik hierin ben gegroeid is doordat ik bereid ben de spiegels aan te nemen en me niet aangevallen te voelen. Ik weet als ik doorschiet in mijn kernkwaliteit. Ik voel het natuurlijk ook lichamelijk. Ik kan ook de ander gemakkelijker accepteren en waarnemen, zoals hij/zij met de dingen omgaat.
Door het te benoemen waar mijn allergie zit, kan ik me ook openstellen voor de allergie van de ander en ook dat werkt heel inspirerend. Je moet natuurlijk wel bereid zijn om je eigen balans hierin te zoeken.
Ik erger me veel minder omdat ik ook geleerd heb om verbindend te communiceren en de neiging om te overdrijven kan temperen.

Ook gebruik ik wel eens mijn excuusje, tja, ik ben nu eenmaal Ram-Leeuw, zij het van de laatste decade. Het is ook mijn passie, mijn vuur en mijn gedrevenheid.
De kaart is niet het gebied, weet ik. Dus we hoeven elkaar niet vast te pinnen op één of ander model, want het allerbelangrijkste is om bewust met jezelf en de anderen om te gaan. Bewustzijn overstijgt alle modellen… denk ik.

Zo, dat is een uitnodiging om eens te onderzoeken bij jezelf en de mensen om je heen waar jouw uitdagingen in zitten én natuurlijk je allergieën.
Oordeel niet over jezelf, noch over anderen, want elkaar om de oren slaan, of gelijk willen halen, of een onecht beeld scheppen is niet de bedoeling.
Zie het als een bewustzijns- en groeimodel voor jezelf en als een manier om de communicatie te verbeteren.

Inspirerende hartegroet
Mieke Box 45
www.miekecoigne.com