Paragnost Eddie en Consulenten

Traumatische ervaringen

Verwerken van traumatische ervaringen met EMDR

Verwerken van traumatische ervaringen met EMDR. Graag schrijf ik een verhelderend blog over een heel succesvolle behandelwijze om trauma’s te verwerken, ongeacht hoelang geleden het trauma is ontstaan. Ik verwijs vaker cliënten naar deze behandelwijze, sommigen die reeds EMDR hebben gehad zijn heel tevreden over het resultaat, anderen weer minder. Ik heb geen idee wat hiervan de oorzaak zou kunnen zijn, ik kan enkel maar aangeven dat ik 15 jaar geleden de basisopleiding heb gevolgd en totaal verbaasd was van de effectiviteit ervan. Francine Shapiro heeft deze krachtige methode ontwikkeld om cliënten te helpen bij het verwerken van traumatische ervaringen.

Bij een trauma denken meestal mensen onmiddellijk aan misbruik, geweld, maar er zijn ook nog veel meer traumatiserende situaties vb een fobie, het verlies van een dierbaar wezen, natuurgeweld, een verkeersongeval…. Alles wat in beleving een vecht- of vluchtreactie oproept, kunnen wij beschouwen als mogelijk traumatiserend.

Kleinere traumatische ervaringen kunnen samen op latere leeftijd voor een trauma zorgen, denk maar eens aan een kind dat voortdurend bekritiseerd wordt, vaak getuige is van ruzies/ geweld in het ouderlijk gezin.
EMDR- therapeuten hebben doorgaans een opleiding als maatschappelijk werker, psycholoog, psychiater en wij weten uit ervaring dat dit een vrij heftige therapie is. Om die reden is vertrouwen en voldoende deskundigheid van het allergrootste belang. Met EMDR herbeleef je datgene wat traumatiserend is geweest; terwijl je het trauma herbeleeft, zijn de hersenen van de cliënt heel actief.

Er worden vragen gesteld die beelden, gedachten, gevoelens opwekken en van het moment dat die beelden, gedachten, gevoelens naar voor komen, maakt de therapeut bewegingen met de vingers van links naar rechts. Ondertussen heb ik vernomen van mijn cliënten dat er met een koptelefoon wordt gewerkt met geluidstoontjes.

Ik herinner me dat tijdens de opleiding de grote fles water naast ons stond, dus ik ben soms wat verbaasd als ik hoor dat cliënten die de sessies ondergaan, een kopje thee krijgen én niet aangeraden worden vooral water te drinken. Water is dé beste afvoerder van toxische stoffen, want traumatische ervaringen zijn toxisch voor lichaam en geest. Water drinken tijdens de sessies is mijn extra tip die ik meegeef aan iedereen die met EMDR aan de slag gaat.

Het trauma wordt herbeleefd en de daarop volgende handelingen van de therapeut met de vingers ( of via de koptelefoon) zorgen dat de hersenen van de cliënt de aandacht die ze gaven aan het trauma, op een andere manier moeten inzetten en op die manier worden de hersenen geherprogrammeerd.
De scherpe kanten, de heftigheid en de emotionele lading vermindert en wordt zachter. Dat een EMDR -sessie nadien nog nawerkt is ook heel belangrijk om te weten. Ik herinner me in een sessie tijdens de opleiding dat één van onze mede-studenten zo sterk reageerde op het trauma dat ze een dag totale rust moest nemen. Wie denkt dat het even met de vingertjes knippen en klaar is Kees, is…voel even bij jezelf of je hier zelf voldoende veerkracht voor hebt, of tenminste weet dat je er heel goede follow-up is én een veilige thuisomgeving.
Soms word me de vraag gesteld waarom ze nu hun oude trauma’s zouden willen herbeleven, het verleden is klaar, het verleden kan je niet meer veranderen, wat gebeurd is is gebeurd en ik kan er niets meer aan veranderen….Dit is het nu net…het is niet klaar, want bij niet weinig mensen merk ik in gesprekken, waar oude diepe trauma’s nog steeds heel levendig meespelen en een bevrijd leven in de weg zitten.

Ik geloof niet in een hocus pocus therapie, ik geloof evenmin dat met het sturen van veel licht en liefde het trauma verdwijnt, ik geloof wel dat niet weinig mensen stilletjes hopen dat de pijn en het trauma van het verleden
‘ ooit ‘ eens zal weg-ebben. Helaas ben ik heel nuchter en zie ik wat werkt en wat niet werkt op termijn. Er worden ondertussen heel wat afgeleide behandelwijzen aangeboden die ik toch wel betwijfel naar duurzaam resultaat én dat is nu net de bedoeling van EMDR. Eénmaal het trauma verwerkt is op een heel diep niveau, is het uit het systeem, wat niet betekent dat je niet meer weet wat er is gebeurd. Je weet het nog wél, maar het belemmert je niet meer, het zit niet meer in de weg.

Na een paar krachtige EMDR sessies werken andere werkwijzen ondersteunend, maar om diepere trauma’s te verwerken ben ik een heel groot voorstandster van EMDR. Net omdat ik heel wat andere opleidingen heb gevolgd vanuit therapeutische achtergrond, kan ik gemakkelijker objectief kijken naar wat het beste is voor een situatie.

Soms wordt EMDR voorgesteld aan iemand die hier nog niet klaar voor is, niet voldoende veerkracht heeft…om die reden is het altijd verstandig met een ervaren EMDR therapeut hierover te praten, éénmaal je besluit deze weg te kiezen, is het belangrijk te weten dat verwerken ook verwerkingstijd nodig heeft. Hoe intenser en groter het trauma of hoe verder het weg zit in de tijd, hoe meer tijd het kan vragen.
Er is op internationaal vlak heel veel onderzoek gedaan naar EMDR en de resultaten zijn heel positief.

Wil je graag hierover sparren met mij, heb je nog meer vragen rond EMDR, heb je twijfels of wil je je ervaringen delen? Graag ben ik een luisterend oor.

Engelenmedium Mieke Moon Box 45
www.miekecoigne.com