Paragnost Eddie en Consulenten

Transformatie kosmische androgynie

Transformatie kosmische androgynie
Het is eerder zo dat deze zich zo ontwikkelen dat ze niet langer van elkaar gescheiden worden.
Onze vrouwelijke zorgzaamheid, verbinding en toewijding met het leven worden zodanig sterk dat onderscheidingsvermogen en wijze actie van nature zegevieren.
Onze mannelijke helderheid, met zijn praktische en onderscheidende vermogen, en zijn ijver, wordt zo liefdevol, zacht, en mededogend, dat het vrouwelijke ermee integreert.
Het is met deze grootse androgyne integratie van het vrouwelijke en het mannelijke in één-zijn, dat vrouwen en mannen tot een nieuw bewustzijn komen.
De basis van dit nieuwe bewustzijn is gebaseerd op liefde. In het openstaan met compassie voor alles wat leeft, in het loslaten van alle oude geloofsovertuigingen, in het loslaten van oordelen en discriminatie.
Als dit bewustzijn dieper verankerd is, vindt een versnelde spirituele groei plaats, met vallen en opstaan.
Het betekent concreet om oude overtuigingen los te laten over wat eigen is aan een man of een vrouw wat typisch mannelijk of vrouwelijk is. Het betekent ook loslaten van angst voor mannen of vrouwen, het loslaten van oude diepe wonden.
Het zijn allemaal stappen die leiden naar innerlijke vrede, compassie, bekrachtiging en bevrijding, al zijn het geen gemakkelijke stappen.
In deze stappen kun je geconfronteerd worden met zeer veel verzet vanuit de maatschappij, je persoonlijke omgeving die jouw begrip en compassie nog niet kunnen aannemen, zeker als dit plaatsvindt binnen een bepaalde cultuur waarin weinig ruimte is voor verandering.
Dit is allemaal gestoeld op angst met het gevolg dat de ziel in ballingschap leeft.
Je neemt voor jezelf de stap naar je goddelijke staat van wie jij werkelijk bent en hierbij groeit je verlangen je te verbinden met mensen die hier ook klaar voor zijn. Het is bevrijdend om je echt gesterkt te voelen om het leven te leven in waarachtigheid en hetzelfde aan anderen te gunnen.
Je voelt de vreugde en de passie in je hart en je weet dat iedereen een zich ontvouwend pad bewandelt. Je hoeft het pad niet te begrijpen om de vrede in je eigen hart te voelen.
Je hoeft niet bang of onzeker te zijn als je nog worstelt met oordelen in jezelf. Vertrouw op je eigen pad. Vertrouw op het pad van anderen. Je hoeft niemand te overtuigen. Dat is niet je taak. Je taak is om je wijsheid, vrijheid en bekrachtiging te omarmen.
Ervaar dit pad als een krachtige alchemistische weg.