Paragnost Eddie & Consulenten

Spiritueel werk in de Nieuwe Tijd

Spiritueel werk in de Nieuwe TijdHoe bijzonder is deze tijd. Nou elke tijd, elke fase in ons leven heeft iets bijzonders. We maken deel uit van een heel groot collectief.
In dat collectief zijn er gigantisch veel bewustzijnsniveaus.
In de spirituele wereld is er ontzettend veel invoeging. En met invoeging bedoel ik onder andere: indoctrinatie vanuit een artificieel netwerk van energieën die de doorsnee mens beïnvloedt in denken, voelen en handelen.
Velen zijn zich hiervan niet bewust dat die energieën sterk bepalend zijn voor hoe wij ons gedragen.
Denken spiritueel te zijn versus spiritueel te handelen.
Denken zuiver te zijn versus eigen onzuiverheden in denken voelen en handelen te erkennen en daarmee aan de slag te gaan: dat is echt bewust worden dat er hierin nog heel wat innerlijke schoonmaak mag plaatsvinden. Iedereen zonder uitzondering.
Veel vanuit die diepere lagen zoekt een eigen weg naar buiten zoeken en wordt duidelijk zichtbaarder. We kunnen dit opmerken en waarnemen. Ook in het ‘spirituele’ werk, waarin oude energieën de strijd aanbinden. Waartegen eigenlijk?
Veel blogs worden gewijd aan Aquariustijd, Nieuwe Tijd, Bewustwordingstijd enzovoort. Veel wordt geschreven over ‘Lichtwerk’, ‘Verlichting’, over ‘Onvoorwaardelijke Universele Liefde’, over ‘Eénheid’.
Oude ingevoegde energieën in het spirituele werk en eigenlijk doorgetrokken naar een totale manier van bewust leven, (zou volgens weg kunnen om de leesbaarheid te vergroten) zijn gebaseerd op macht, na-ijver, concurrentie, kwaadsprekerij, bedrog, leugens, verraad en destructie. Alles wat we denken, voelen en doen keert altijd terug naar onszelf. Denk even aan de Wet van Drie. Ik betrek het niet op karma, want met karma resoneert de wet der vergelding. En ook dit is ingevoegde spirituele new-age onzin. Dit is hoe ik doorheen mijn waarnemingen dingen anders ervaar. Iedereen mag vanuit zijn waarheid de dingen belichten. Samenspraak zonder strijd ervaar ik als belangrijker.
Voor al die lagen van oude energieën, die wellicht nog geheel onbewust uitgedragen worden, is er flink wat moed voor nodig om die innerlijke diepe lagen te willen erkennen en die lagen met zelfliefde te transformeren en daarna te transmuteren. Zodat van daaruit het nieuwe gecreëerd kan worden.
Dat niet iedereen hier zin in heeft, kan ik me wel voorstellen. Werken aan zichzelf kan wel eens alles wat je ooit hebt gedacht, gevoeld en gedaan hebt behoorlijk op losse schroeven zetten zijn. Je laat je valse spirituele gezicht los en je laat jezelf zien als wie jij werkelijk bent.
Vals mag je lezen als ‘onecht’. Vals leidt tot het vasthouden van oude paradigma’s gebaseerd op hetgeen ik bovenstaand heb geschreven. En dat is zo jammer dat de strijd, in een wereld waarin we spiritueel werk neerzetten niet gedragen kan worden vanuit de nieuwe waarden. Maar zijn die nieuwe waarden wel zo nieuw? Dat is nu een gedachte die bij me naar boven komt. Leeft er niet zowat bij iedereen het verlangen naar samenwerking, gelijkwaardigheid, delen vanuit het elkaar inspireren als evenknieën? En toch lijkt het heel moeilijk om de ommekeer te bestendigen, innerlijk te bekrachtigen. En dat heeft mijn invoelen te maken met angst. En die angst heeft veel wortels. En die wortels zijn heel persoonlijk.
Iedereen is een spiritueel wezen. We zijn multidimensionele wezens en het maakt eigenlijk niet zozeer uit vanwaar we onze landing op aarde neerzetten. Het is fijn om te weten, maar uiteindelijk mogen we ook dat gaan parkeren. Het houdt ons zo af van onze werkelijke zielsmissie of levensopdracht. Ik kan me anderzijds wel voorstellen dat nog vele mensen willen weten wie ze in vorige levens zijn geweest. Ik kan me ook voorstellen dat het bewustzijnsveld nog niet voor iedereen kan expanderen. Iedereen mag zich spiritueel-aards ontwikkelen op eigen manier. Ik oordeel niet. Ik neem waar. Alleen is het mijn missie om mensen aan de lijn vooruit te helpen met het expanderen van het bewustzijn. Groeien naar zelfliefde, zelfacceptatie . Bewust te worden van eigen scheppings- en liefdeskracht. De dualiteit overstijgen tussen de vele ‘of’ overtuigingen.
En dat de spirituele lijnen van paragnost Eddie hierin mee-evolueren naar de Nieuwe Tijdswaarden, getuige de aanwinst van collega’s die heel bewust meehelpen aan het expanderen van een hoger bewustzijn.
Dat het niet gemakkelijk is, daarvan zijn wij ons heel goed bewust. Dat is de uitdaging om niet mee te resoneren in de energieën die het mooie werk naar een tragere trilling naar beneden haalt.
We weten wat er speelt en ervaren dit enerzijds als heel jammer, anderzijds zijn we ook meer waarnemer dan oordeellaar.
Het moment dat ieder vanuit innerlijke zelfliefde en onvoorwaardelijke zelfacceptatie kan zijn wie hij werkelijk is, kan iedereen elkaar op dezelfde wijze bejegenen.
Het Licht dragen includeert al het vorige. En niemand is op aards niveau perfect, daarentegen is onze ziel puur en zuiver.
Moge deze volle maan boodschap naar binnen komen en gelezen worden vanuit het hart.
Wat het oordeel moge zijn, ik neem niets maar dan ook niets persoonlijk, omdat dit blog evenmin persoonlijk is naar wie dan ook.
Namasté
Mieke, voor paragnost Eddie
www.miekecoigne.com