Paragnost Eddie en Consulenten

Spiritualiteit en het geloof

Spiritualiteit en het geloofSpiritualiteit en het geloof. Vele mensen zijn zich bewust geworden van het verschil tussen spiritualiteit en religie.
Men beseft dat een geloofssysteem wat een zogenaamde absolute waarheid bevat je zeker nog niet spiritueel maakt.
Vele religieuze mensen zitten vast en raken afgesneden van hun ware spirituele dimensie.
Dat wil zeggen dat ze geloven in een systeem en daarbuiten is er niets dan alleen hun waarheid.
Dat maakt star in gedachten en ze zijn niet bewust van de beperkingen van hun gedachten.

In het verleden, en dan bedoel ik in een ver verleden, was het zelfs zo dat je werd omgebracht als je anders dacht dan de gevestigde orde.
Vele mensen hebben op die manier het leven verloren.
En nog steeds denken sommigen daardoor het recht te hebben om iemand het zwijgen op te leggen.
En onderdrukking is vandaag de dag nog steeds de normaalste zaak van de wereld in hun ogen.
Uiteindelijk ben je een bedreiging voor deze mensen als je hun gedachtengoed zou aanvallen.

Gelukkig zijn er wat spiritualiteit betreft vele nieuwe wegen ontstaan en de gang naar een ander bewustzijn was gauw gevonden.
Maar de nieuwe tijd heeft ook aangekondigd dat alle oude systemen omver vallen en daardoor dus ook de gevestigde religieuze instellingen.
Vele jongeren hebben de kerk verlaten en ook de ouders worden bewust van een andere vorm van spiritualiteit.
De huidige tijd laat zien dat de dogma’s en starre geloofsovertuigingen niet meer bij deze tijd passen en alle heilige huisje vallen dan ook omver.
Het gaat er uiteindelijk om dat men de diepte in zichzelf leert te ontdekken.
Men beseft dat hoe spiritueel je bent niets heeft te maken met wat je gelooft maar alles met het niveau van bewustzijn. Er zijn al religieuze instituten die open staan voor een vernieuwd bewustzijn en anderen die doorgaan op de oude manier en een nog harder standpunt innemen en daardoor wordt de verwijdering nog groter tussen het volk en de kerk.

Zij identificeren zich zodanig met hun mentale standpunten dat ze niet meer openstaan voor andere interpretaties van de werkelijkheid.
Het ego denken kan niet langer blijven bestaan en alle oude patronen en structuren zullen uiteindelijk uiteen vallen.
De grote ommekeer is al gaande en eerst stort alles in wat niet wil meegaan in de verandering zoals het altijd is gegaan in het verleden.
Mensen willen niet meer worden onderdrukt en gezegd worden dat als men niet gehoorzaamd dat er dan hel en verdoemenis over ze wordt uitgesproken.

Deze tijd zal bevrijdend zijn voor degene die vrij willen worden en dat kan al door je te bevrijden van het oude denken en je open te stellen voor de diepte in jezelf.
De verbinding die je kan aangaan met wie je werkelijk bent zal vele inzichten geven over het nieuwe tijdperk.
Het loslaten van het oude denken zal een krachtige ervaring geven om de naderende tijd te kunnen omarmen.
Alles zal in een ander daglicht komen te staan en dat is goed zoals het is.
En de ware spirituele mensen zullen inzien dat de verandering juist dat stuk bewustzijn geeft die nodig is om terug te keren naar binnen.

Alles begint en eindigt bij onszelf en dat zal altijd zo zijn.

Hartegroet,
Lis