Paragnost Eddie en Consulenten

Seksueel geweld

seksueel geweldEen op de 5 meisjes heeft te maken met seksueel geweld

En dan lees je bij je eerste kop koffie dat een op de 5 meisjes te maken heeft met seksueel geweld. Dat we er met zijn allen alerter op moeten zijn en de hulpverlening beter. Deze koppen wil je niet zien in de krant. Als medium ga je direct in gedachten aan de slag. Zie je met je helderziendheid dat al deze meisjes later een leven gaan krijgen dat zwaar zal zijn en bang zijn om liefde te kunnen ontvangen.

Hun hart zullen ze afsluiten, omdat ze bang zijn liefde toe te laten. Nogal wiedes, hun vertrouwen, hun veiligheid, hun geloof in de mensheid is compleet weggevaagd. Getekend voor het leven. Je vraagt je af, in wat voor wereld leven wij. Wie en wat staat er eigenlijk centraal?

Staat de natuur, de mens centraal, of iets compleet anders? Er wordt gepretendeerd dat we alles in het teken stellen van de mens. We zorgen er voor dat we werk voor ze creëren, dan hebben ze geld, kunnen ze spenderen, dan voelen ze zich gelukkig. Een totaal verkeerde redenering en die gaat al decennia lang zo door.

Moeten we alerter zijn om er voor te zorgen dat we in de gaten hebben dat een meisje te maken heeft gehad met seksueel geweld? Of zouden we gewoon mogen aannemen dat iedereen met zijn handen van kinderen afblijft. Volgens mij dat laatste. En dan, de hulpverlening moet beter. Aan wie?

Volgens mij moet er niet gekeken worden naar de hulpverlening achteraf, er moet gekeken worden waarom dit gebeurt, welke psychologie er achter zit, dat mensen hiertoe in staat zijn. Daar ligt de oplossing.

Kinderen zien het daglicht door twee personen die het kind hebben gemaakt. Diegenen die het kind maken, en gaan opvoeden, die zullen opgevoed moeten worden op de juiste manier. Zo pakken we iedereen mee. Die moeten datgene meekrijgen dat ze er van doordrongen zijn hoe een leven geleefd dient te worden. Wat wel en niet kan. Hoe kostbaar een leven is en wat het betekent als een kind misbruikt wordt.

En daar ligt het dilemma, levens van mensen zijn helemaal niet kostbaar. We pretenderen het wel, we houden de schijn op. We zijn zo goed bezig om mensen aan het werk te zetten, allerlei initiatieven en programma’s en potten geld worden daarvoor aangerukt. Zetten op geen enkele manier zoden aan de dijk, want zolang de mens tot iets gedwongen wordt, zal misbruik deel uit blijven maken van ons leven. Zodra we de vrijheid hebben zelf te mogen kiezen, zal een hoop ellende verdwijnen.

De mens is van nature helemaal niet monogaam, het is ons in de loop van de jaren dat de mens op de aarde rondloopt, opgedrongen. Met name de kerk heeft er een handje van, laten we zeggen, gehad, om mensen te onderdrukken. Zelf bedachte regels op te leggen, waar we in gingen geloofden en ons aan moesten houden. De onderdrukking van de mens. Ondertussen verkondigen dat God liefde is, maar daar moet je wel iets voor doen. Er in geloven want als je dat deed, je compleet er aan overgeven en je hanteerde strikt de regels, dan had je het eeuwig leven.

Hier is het misbruik al begonnen, ondertussen zichzelf boven de wet scharen en voor eigen rechter spelen. Misbruik in de tegenwoordige tijd is er niet zomaar gekomen. Daar spelen belangrijke factoren als onderdrukking, de mens ergens in laten geloven en een vette vis voorhouden, als werk hard, heb je veel geld, bij mee.

En nog steeds gebeurt dit, op grote schaal. We worden als mens nog steeds verloochent aan alle kanten. Als we niet zelf opstaan, we dit blijven accepteren en tolereren, gaan we het op een gegeven moment ‘normaal’ vinden dat meisjes worden misbruikt. Er wordt wel aandacht aan geschonken, maar op een totaal verkeerde manier. Het moet aangepakt worden bij de bron en niet zoals nu, wordt alert en meldt het. Als we het aanpakken bij de bron, kunnen we het op de juiste manier gaan aanpakken, dat we gaan inzien hoe kostbaar een mensenleven is en besparen we al deze meisjes een rot leven. Want je bent getekend voor het leven. En dat zien we nu al terug bij zoveel mensen, die allemaal naarstig op zoek zijn naar veiligheid, geborgenheid en warmte en zoeken allemaal hun heil in het spirituele.

Medium Claire