Paragnost Eddie en Consulenten

Saturnus en het linkerbrein deel 1

Saturnus en het linkerbrein deel 1. Over Saturnus wordt heel veel geschreven vanuit astrologische zienswijzen. Saturnus kennen we als de planeet waarin structuur, orde, regels, stabiliteit, houvast, consequent handelen en doorzettingsvermogen de belangrijkste kenmerken zijn. Saturnus is de heer van de tijd. Nu lijkt dit wel een zeer goede zaak te zijn. Maar is dat in wezen werkelijk zo?

Saturnus en het linkerbrein zijn de eigenschappen die met elkaar verbonden zijn. Het linkerbrein staat volledig onder controle van de Matrix. Veel mensen ervaren steeds meer dat hun leven overheerst wordt door het bovenstaande en kijken verder, gaan onderzoeken wat er werkelijk aan de hand is.

Kunnen we alles weten en zien? Zeker niet. Doch er zijn echt al jaren een aantal bekende personen die niet de minsten zijn, waaronder David Icke. Of we dat nu willen of niet, ik merk in de consulten op dat mensen ontwaken en me hierover ook vragen stellen. Niet iedereen wil het weten noch horen, maar aan diegenen die het echt willen weten, vertel ik wel iets meer. Sommigen kunnen dit als een soort van conspiracy ervaren of paniek zaaien. De ironie van paniek is dat paniek in onszelf vastgeankerd is. Kijk maar eens hoeveel vragen er komen van mensen die gebaseerd zijn op ‘angst’. Het overgrote deel van vragen is puur angst. En dat zal gaan veranderen, omdat we met een langere tijd van afbraak te maken krijgen. Saturnus in Stier.

De invloed van Saturnus is gebaseerd op controle en macht. Kijk maar eens naar alle machtstructuren waarin wij slaafs alle regels, wetten en dogmatische eisen volgen, uit angst voor de gevolgen. Er wordt wel onderling tegenover elkaar gemopperd, geklaagd en geruzied. En we gaan weer door op de orde van de dag. We kunnen niet anders. Het leven zoals het is bedoeld is ons ontstolen. In ruil waarvoor?

De astrologische energetische kenmerken van Saturnus zijn voornamelijk kilte, beperking, discipline, emotieloosheid en waar dacht je nu die kenmerken terug te vinden. Zoek niet te ver. Het bankwezen uiteraard, de politiek, het bedrijfsleven, het wet- en rechtssysteem én de wetenschap en zeker niet te vergeten alle godsdiensten.

Reeds enige tijd viel me iets bijzonders op. Ik zag meer en meer jonge kinderen, tot zelfs kleuters met een baret op hun hoofd rondlopen aan het einde van het schooljaar. Er bekroop me een zeer naar gevoel. Iedereen is feeststemming met die baret en ik kon dat naar gevoel niet van me afzetten. En ik kreeg het antwoord letterlijk bij het lezen van David Icke.

Alles houdt verband met alles.
In het tweede deel kun je verder lezen wat deze zwarte baret te betekenen heeft.

Inspirerende hartegroet
Mieke Box 45