Paragnost Eddie en Consulenten

Ruzie is, twee ego’s die met elkaar vechten

Ruzie is, twee ego's die met elkaar vechtenRuzie is, twee ego’s die met elkaar vechten. Elkaar in de haren vliegen, de ander jouw gelijk in willen laten zien, dat geeft ruzie. Want meer is ruzie eigenlijk niet. Je bent het niet met elkaar eens, anders zou je er niet voor kiezen met de ander een strijd aan te gaan.

Is het niet met elkaar eens zijn, niet heel logisch! Want ieder mens heeft zijn eigen gelijk. Waarom moet je de ander dan gaan overtuigen van jouw gelijk? Gek eigenlijk hé dat we dat zo gewoon vinden en een ruzie het alleen maar erger maakt.

Ja maar, als de ander iets doet, wat mij raakt, mij pijn doet, ik hoef toch niet alles te accepteren? Helemaal juist, dat zie je heel goed. Alleen hoe ga je het de ander duidelijk maken dat die iets doet in jouw ogen waarvan jij vindt dat het niet kan? Zet je daarvoor ook je eigen ego in, of zet je je hart in!

Want de ander doet het, of het door jouw beugel kan, dan weet de ander misschien helemaal niet. Want kijk, jouw normen en waarden is zoals jij leeft. De ander leeft naar zijn normen en waarden, dat mag toch ook!

Maar ja, als de ander zijn normen en waarden jouw grenzen overschrijdt, moet je dan een ruzie ontketenen? Is dat de juiste weg? Dan doe jij precies hetzelfde als de ander, je ego als wapen inzetten.

Niemand die hier op zit te wachten. Waarom hebben we als mens dan zoveel ruzie. En waarom hebben twee geliefden ruzie, die houden toch van elkaar, dan ga je toch niet elkaar staan uitfoeteren, dat heeft toch niets met liefde te maken.

Het is het ego van de mens die ruzie gaat maken. Het is jouw ego dat zich op de een of andere manier aangevallen voelt en zijn gelijk moet halen. Het ego zoekt altijd de strijd op, zal nooit iets in de minne willen regelen.

Zo is elke ruzie een strijd tussen de twee ego’s van de mens. Het ego wilt namelijk strijd, die zal koste wat kost zich willen laten gelden. Het is de stem in ons hoofd die zegt. Pik dit niet, laat niet over je heen lopen, vertel die ander jouw waarheid. En wat doet de mens, die luistert braaf naar die stem en gaat doen wat het ego hem zegt.

Het hart zegt iets heel anders, maar wordt vaak door het ego overstemt. Het hart wil helemaal geen ruzie maken, die zegt. Kijk wat er gebeurt, ben jij er blij mee? Nee, zeg je tegen je hart. Wat ga je er aan doen dan zegt het hart. Ga je je beschermen tegen de ander, is dat niet het wijste om te doen? Of ga je naar je ego luisteren! Als je dat doet, ben je precies zoals die ander.

Al doet die ander iets wat totaal buiten de schreef gaat, al doet die ander jou aan alle kanten pijn. Pijn in jezelf met je eigen ego op willen lossen, is nog niemand gelukt. Het enige wat je er mee bereikt, is dat de pijn erger wordt, dat het je van binnen gaat opeten. Door emoties, als boosheid, grief, teleurstelling.

Ha denkt het ego, ik heb haar daar waar ik haar wil hebben en gooit er dus, door het vasthouden aan die emoties een schepje bovenop. Ga niet mee met je ego, ga mee met je hart, dan ga je anders om met datgene wat niet binnen jouw normen en waarden valt. Dan volg je je eigen waarheid, door bijvoorbeeld de ander vanuit je hart aan te geven dat zijn actie jou raakt en pijn doet. Dat je afstand neemt, om voor jezelf een balans op te maken.

Laat je door je eigen ego nooit van de wijs brengen en als je dat wel toelaat, is er een weg voor jou te bewandelen, naar eigenliefde. Mediums en Paragnosten van Paragnost Eddie staan voor je klaar om jouw ego onder ogen te gaan zien, en je nooit meer de baas over jou te laten zijn.

Medium Claire