Paragnost Eddie en Consulenten

Ruimte innemen, wat is dat nou eigenlijk?

Ruimte innemenRuimte innemen, wat is dat nou eigenlijk? Als je contact zoekt met een spirituele hulpverlener, zul je het desbetreffende medium al wel eens een keer hebben horen zeggen, je moet je ruimte innemen. Je hebt het wel gehoord, en op het moment dat het medium het aangaf, begreep je ook wat er mee werd bedoeld.

Maar nadat je hebt opgehangen, raak je al snel de essentie van het gesprek met de spirituele hulpverlener kwijt en kun je rondlopen met vraagtekens? Hoe bedoelde het medium dat nou toch ook alweer, je moet je ruimte innemen?

Wat is dan die ruimte, wat moet ik mij daarbij voorstellen. De gedachte verdwijnt naar de achtergrond, je valt terug in je oude patroon, met het gevolg dat de geschiedenis zich blijft herhalen. En dat komt, omdat je je nog niet bewust bent dat je je ruimte niet inneemt.

Je bent mens, je mag er zijn, je telt mee. Je hebt rekening te houden met jezelf. Jij bent degene die de zorg voor zichzelf heeft om het leven van jezelf zo aangenaam mogelijk te maken.

Als je je daar bewust van bent, ga je als vanzelf je ruimte innemen. Want het betekent, ik durf nee te zeggen, dan neem je je ruimte in. Door nee te zeggen, geef je aan. Ik kan nu niet voor jou klaarstaan, of iets voor je betekenen. Ik heb daar gegronde redenen voor. Die ik niet hoef uit te leggen.

Als je nee zegt en de ander accepteert jou nee niet zonder tekst en uitleg, kan die ander een gemene opmerking maken, of je “aanvallen” met woorden. Dus jij zegt nee, je laat mij stikken! Ben je hier gevoelig voor, ga je al snel toch overstag en ga je van de nee een ja maken. Wat je dan doet, is toch tekst en uitleg gaan geven. Hiermee lever je je ruimte weer in. Je gaat je verdedigen voor de nee.

Ruimte innemen staat ook voor, dat je in relaties jezelf durft te zijn. Als jij in een relatie jezelf wegcijfert, neem je je ruimte niet in. Je laat een ander voor je bepalen wat goed is. Sterker nog, je hebt de dingen al geregeld en gedaan voor die ander. Daarmee hoop je dat de ander je ziet staan en blij met je is. Je levert wederom je ruimte in.

Ruimte innemen is ook goed voor jezelf zorgen. Leren luisteren naar je lichaam. Als dat aangeeft moe te zijn, en je hebt voor die avond nog een afspraak staan en je voelt dat het beter is deze te cancelen, en je durft dat aan te geven, neem je je ruimte in.

Veel mensen durven dit niet, staan de hele dag in het teken van andere mensen. Geen idee dat ze hun ruimte door al deze andere mensen laten invullen. De partner en de kinderen, het werk staat allemaal boven hun. Als dat allemaal op rolletjes loopt, iedereen tevreden is, dan denk je pas aan jezelf. Ook nu neem je je ruimte dus niet in.

Het komt er op neer, dat jij alles en iedereen voorrang geeft, boven jezelf. Je hebt dan geen ruimte voor jezelf. Vaak maken we pas een keuze om onze ruimte in te nemen, als het ons aan de lippen staat, dan moeten we wel, maar zijn we eigenlijk te laat met het innemen van onze ruimte. We vinden dan ook dat onze omgeving niet respectvol met ons omgaat, kunnen we boos om worden. Als jij altijd alles goed vindt, pas tevreden bent als anderen dat zijn, welk seintje geef je dan aan anderen, geef mij maar geen respect hoor.

Ik ben er hoor voor jullie altijd, anderen gaan daarnaar handelen, die weten niet beter dat jij er altijd bet, alles regelt en hun ontzorgt. Zo zie je hoe belangrijk ruimte innemen is, dan wordt er ook rekening gehouden met jou. Dan krijg je respect!

Medium Claire