Paragnost Eddie en Consulenten

Relationeel staan we opnieuw in de kinderschoenen

Relationeel staan we opnieuw in de kinderschoenenRelationeel staan we opnieuw in de kinderschoenen. We moeten er aan wennen, dat een relatie ook tijd, inzet, bereidheid vraagt van ons, is ook even wennen. Het zit nog niet in ons systeem dat we zowel in onze werkrelatie, waarin we het al gewend zijn, ook tijd moeten steken in onze liefdesrelatie.

De reden dat we dit nog niet gewend zijn, heeft te maken met vroeger. Je startte een relatie en dan wist je bijna zeker dat je voor altijd bij elkaar zou blijven. Al was je niet meer gek op elkaar, al waren er zelfs hatelijke woorden over en weer, beiden waren niet van plan de stekker er uit te trekken. Dat hoorde niet, dat deed je niet, wat moest de buitenwereld er wel niet van denken. En ook, als we nog een stapje terug in de tijd zetten, het mocht niet.

We gaan van een situatie waarin je altijd zeker wist dat je relatie zou blijven, naar een situatie dat je helemaal niet zeker weet of je relatie er wel zal blijven. Een relatie starten en denken dat het voor de eeuwigheid is, is in de tegenwoordige tijd naïef. Je zult er samen iets voor moeten doen.

Om dit te kunnen, zullen we hier op jonge leeftijd eigenlijk al mee aan de slag moeten, net zoals we vanaf jonge leeftijd geleerd worden hoe we ons voor een werkrelatie in moeten zetten. Dat we ons werk wel serieus nemen, is de beloning die er aan hangt. Ons brein weet dat we dit goed moeten doen, anders valt ons inkomen weg. Er is een noodzaak. Dat een relatie ook een beloning kent, het samen fijn hebben, is nog niet volledig tot ons doorgedrongen.

Relationeel staan we opnieuw in de kinderschoenen, het is niet meer zo als vroeger, er is een nieuwe tijd, die vraagt om een andere aanpak als het om relaties gaat. De nieuwe tijd vraagt om twee mensen die de liefde voor zichzelf hebben ontdekt. Die leven vanuit hun eigenwaarde, die waarde helpt ze, de juiste partner te kiezen. Die waarde helpt ze, de relatie blijvend te houden. Die waarde helpt ze, bij te sturen en als het zover komt, dat beiden toch afscheid van elkaar nemen, zichzelf niet kwijt te raken.

We staan relationeel in de kinderschoenen, omdat we vergeten dat we tegenwoordig veel ouder worden en de kans dus groter is dat we in ons leven zomaar meerdere partners kunnen hebben. Aan dit idee moeten we ook nog wennen.

We staan relationeel in de kinderschoenen, omdat we nog niet gewend zijn te denken in termen van, een relatie is een streven, niet een gegeven voor het leven. We verwachten nu iets van elkaar en dat mogen we van elkaar verwachten. Niet dat de een voor de ander alles oplost en koste wat kost bij elkaar blijft.

We mogen van elkaar iets verwachten, de liefde voor elkaar serieus te nemen, we moeten er van doordrongen zijn, dat als dat er niet is, de liefde zelf onverbiddelijk zal zijn.

We moeten leren wat gelijkwaardigheid inhoudt, wat het betekent, hoe we daar invulling aan geven. Zomaar een aantal aspecten waar een relatie in de tegenwoordige tijd om vraagt.

We zullen bewuster moeten kiezen voor de ander, samen bewust moeten kiezen over en voor kinderen. Bij stilstaan of we dit individueel en samen aan kunnen. We moeten er bewust van zijn dat onze kinderen ons nodig hebben, dat we hiervoor tijd, ruimte, energie in moeten steken.

En zo staan we qua het relationele ineens opnieuw in de kinderschoenen. Wat tevens verklaart dat zoveel relaties nu misgaan. Zoveel mensen verdrietig zijn, om een verbroken relatie. Ze zijn niet klaar nog om op de nieuwe manier een relatie in te vullen. Gelukkig zijn er mediums en paragnosten gespecialiseerd in liefdesrelaties en die helpen jou graag met inzichten hoe jij wel die fijne relatie kunt krijgen en wat je daarvoor in huis moet hebben.

Medium Claire