Paragnost Eddie en Consulenten

Reis naar een nieuwe wereld

Reis naar een nieuwe wereldOp dit moment kunnen we op zowat elk levensvlak ervaren dat het thema is loslaten en ons voorbereiden op de Nieuwe Tijd, de verschuivingen die we uiterlijk waarnemen, ervaren we tegelijk in onszelf.
We kunnen het nieuwe met een heel open hart gaan verwelkomen door ons over te geven aan alle veranderingen. We staan hier niet alleen als betrokkenen in maar ook als boodschappers.
De nieuwe energie is voor velen duidelijk voelbaar en zichtbaar. Voor we de vernieuwing kunnen integreren is het proces van loslaten van oude structuren noodzakelijk. Alles wat niet gebaseerd is op de nieuwe tijdsenergie kan niet langer overeind blijven. Maar toch is het ook merkbaar en voelbaar dat er angst heerst waardoor velen zich nog krampachtig vasthouden aan het oude.
En toch zal dit niet houdbaar blijven. Blijven we ons vasthouden aan de oude tijd dan zullen we ook ervaren dat het loslaten niet zonder pijn zal gepaard gaan. Hierdoor onthouden we onszelf van het in vreugdevol omarmen van het nieuwe. En dit op zowat alle levensvlak. Een relatie dat niet gebaseerd is op waarachtige verbinding kan je krampachtig in stand willen houden, een werk waar je creativiteit uitgedoofd wordt kan je nog willen vasthouden omwille van het geld enz. Dat we als scheppers zelf nu de verantwoordelijkheid mogen opnemen is een belangrijke boodschap.
Oude systemen hebben/ hadden als enig doel vasthouden, vastbinden en aan ketenen tot brave volgzame slaaf te maken. Gehoorzaamheid en onderdanigheid.
De illusie van ‘ ik ben vrij ‘ is een denkbeeldige vrijheid in een gevangenis. Zelfs de illusie vrij te zijn in de geest is een illusie.
Onderzoek even of alle gedachten die je denkt, alle overtuigingen die je in je leven meedraagt werkelijk gedragen worden door jou?
Het moment dat je je dit bewust wordt kan je innerlijke reis doorgang vinden.
Ik zie de piramide van Maslow voor me. Ooit als basis in psychologie lessen meegekregen, zoals velen. Het hoogste doel van het menselijk leven is zelfrealisatie- spirituele zelfmanifestatie.
Kijk eens waar jij in dit concept staat? Het is een concept wat er heel logisch uitziet en wat in mijn gevoel tot de oude wereld behoort. Het voelt als een slaafs concept, waarin het bijna onmogelijk is tot zelfrealisatie te komen. Het is systeem dat vanuit voorwaarden en afhankelijkheid is gecreëerd.
Een eenvoudig voorbeeld: Je weet wat je doel is, waar je naartoe werkt, je wordt ziek en komt in een systeem terecht waar je moet voldoen aan voorwaarden, zoniet val je buiten hét controle-systeem. Je verliest inmiddels je focus op je doel. Je focust voornamelijk op je ziek zijn of ziekte en wordt geconfronteerd met meningen en overtuigingen en eigen overtuigingen, die je afhouden van je focus. Financiële problemen blijven niet uit, je dreigt uit je woning te worden gezet….ik heb even een aanzet gegeven om in te voelen en na te denken. We kopen onze vrijheid af middels systemen die ons in de grip houden. En helaas denken we dat we vrij zijn.
Het sleutelwoord is volgens mijn overgave aan de veranderingen die zich laten voelen en zien, want we kunnen het tij niet keren. Hoe hard we ook ons best doen om tegen te houden.
Erken in jezelf wat aan verandering toe is, je hoeft zelfs niet in termen van hoelang, hoe snel te denken, want ook dat is controle houden op het proces. En zo ontdek je elk laagje in jezelf dat losgeweekt wordt, klaar om getransformeerd te worden naar het prachtige Wezen dat JIJ BENT.
Dat we elkaar nu mogen meenemen en inspireren is toch prachtig, niet?
Er zijn heel veel plekken op aarde die dringend geholpen moeten worden, plekken die bijzonder kwetsbaar zijn. Steden waar teveel mensen samenwonen op een te kleine oppervlakte. We weten dat er een heel groot zwart gat van negatieve energie ontstaat die de aarde instroomt. Ook hier dringt zich verandering op. Luisteren naar wat onze Grote Moeder Aarde ons vertelt. Luisteren naar wat dieren ons communiceren.
Nieuwe waarden als hartsverbonden samenwerking vanuit gelijkwaardigheid vervangen macht, ongelijkwaardigheid, controle en overheersing.
Hierbij hoort evengoed het afscheid nemen van het goeroe-schap, het op een voetstuk plaatsen van boodschappers. Dit is oud gedrag dat thuishoort in de oude tijd en niet bijdraagt tot gelijkwaardigheid, dit is eerder misleiding en afleiding, hoe goed het ook bedoeld is. We mogen alert zijn op alles wat ons nog voorgeschoteld wordt vanuit het doorgedreven New- Age gehalte.
Ook ik onderzoek en voel in mezelf wat nog resoneert vanuit de oude New- Age voorstellingen en eerlijk? Ik ontdek ook laagje per laagje wat als ‘oud ‘ en ‘ klaar ‘ voelt. Maar dit is heel persoonlijk uiteraard. Zolang iemand nog vasthoudt aan beloftes en verre toekomstvoorspellingen is dat iemands keuze en eigen verantwoordelijkheid.
Ik weet enkel dit: de weg naar zelfliefde is een lange weg en kan je niet maken met je verstand of logisch denken. Het is weg van ons hoofd naar ons hart. En dat het hoofd heel wat mag gaan loslaten is me ook duidelijk geworden. Terechtkomen in de leegte en de leegte er laten Zijn. De lege ruimte niet onmiddellijk willen opvullen. De leegte verwelkomen en onszelf in die leegte-ervaring begroeten en verwelkomen.
Vanuit die lege ruimte ontmoet ik mezelf opnieuw, vanuit mijn wie ik werkelijk ben.
In die ruimte voel ik enkel rust, vrede, acceptatie. Mijn hoofd pruttelt niet langer opstandig tegen wat ik dacht dat het moest zijn.
Met mededogen en een zich diep ontwikkelende liefde voor wie jij bent tijdens dit proces is wat ik jou van harte toewens.