Paragnost Eddie en Consulenten

Projecties in kaartlezen

Projecties in kaartlezenEerst toch even kort duidelijk stellen wat een projectie inhoudt. Een projectie is een onbewust proces waarbij er in een persoon, object, ervaring of situatie die mogelijkheden, fouten, zwakten, liefdes herkennen die eigenlijk van onszelf zijn.
Als je kaarten voor jezelf legt, is het belangrijk om je projecties zoveel mogelijk los te laten.
Nu is het wel zo dat we allemaal bewust of onbewust ongewenste gedachten, verlangens, wensen, angsten op elkaar projecteren. Als je voor jezelf bijvoorbeeld met de tarotkaarten werkt, is het belangrijk emotionele betrokkenheid bij jouw vraag te vermijden. Dat is zeker niet gemakkelijk. Het is heel belangrijk om heel oprecht voor jezelf te zijn bij het stellen van de vraag/vragen waarop je helderheid nodig hebt.
Het is ergens begrijpelijk dat je hoopt op ‘positieve’ kaarten die je gevoelens bekrachtigen. Willen we niet allemaal ergens gesteund worden en ervaren dat het allemaal wel zal meevallen?
Soms stellen klanten de vraag of er goede of slechte kaarten zijn.
Mijn antwoord is hierop stellig: neen. Om die reden plaatste ik positieve kaarten tussen aanhalingstekens.
Tarotkaarten bijvoorbeelden kennen geen goed of slecht. Het zijn de waarden die we projecteren op elke kaart. Je ziet bijvoorbeeld de kaar de Dood. Oh, alom paniek. De Dood is toch een slechte kaart? Ga ik dood, gaat er iemand dood van wie ik hou enzovoort.
Tarotkaarten geven een beschrijving van archetypische energieën, invloeden en natuurlijk onszelf!
Om even de kaart van de Dood te belichten. De kaart ziet er op zich behoorlijk beangstigend uit. De Dood stelt op zijn eenvoudigst het einde van een bepaalde periode, een bepaalde cyclus voor en kondigt het begin van iets nieuws aan. Deze kaart kan er ook op wijzen dat verandering onvermijdelijk is. Het is wat jij met deze informatie doet, wat belangrijk is.
Kijk even dan naar je persoonlijk leven en onderzoek wat je herkent in je leven. Loopt je relatie al een hele tijd niet lekker, ga jij jouw weg, loopt je partner een andere weg? Dit gegeven is voldoende om te reflecteren op welke stappen er gezet moeten worden om ofwel te erkennen dat de relatie zijn beste tijd heeft gehad of dat verandering dringend noodzakelijk is om je relatie groeikansen te geven.
En eigenlijk is er voortdurend verandering in het leven. Je hoeft niet eens deze kaart te trekken.
Klanten vertellen wel eens dat ze voor zichzelf de kaarten leggen en bellen eerder in paniek, omdat er lelijke kaarten getrokken worden. Ik ga hierover nooit in discussie, omdat ik rekening houd met die projectiemechanismes die op volle toeren draaien.
Om elke kaart goed te leren kennen is het belangrijk echt tijd te maken om je te verdiepen in elke kaart en wat jijzelf in elke kaart ziet, voelt, ervaart, welke gedachten er in je naar boven komen, om zodoende je projecties te herkennen.
Het is heel goed mogelijk dat je bang bent voor verandering. Je weet wat je hebt, maar je weet niet wat er komt. Dus houd je je liever vast aan het oude, vertrouwde en bekende. Ook al ben je er niet gelukkig mee. Als je bang bent voor verandering, is het goed om naar die angst te kijken en er iets aan te doen. In elk geval is in angst datgene vasthouden wat je niet gelukkig maakt, ziekmakend en destructief.
Datgene wat je als resultaat in je kaarten ziet is een projectie van het moment waarop je je kaarten leest. Het is dus aan jou om keuzes te maken op basis van die energie en om jouw toekomst zelf te bepalen.
Soms brengen de kaarten die je trekt duidelijkheid en een bevestiging van wat je al voelde of wist.
Bewust of onbewust is er een dieper weten en voelen hoe jouw huidige situatie is. De tarot stelt je in staat om te herkennen wat je al dan niet kan doen in een bepaalde situatie.
Kortom, de tarot is een spiegel van jouw innerlijke. Je schaduwkant komt aan het licht, maar je interpretatie hiervan bestaat uit traditionele betekenissen en persoonlijke betrokkenheid en dat zijn dus de projecties.
Uiteindelijk is het enige waarvan je heel zeker mag zijn, de zekerheid dat niemand alles kan zien wat er te zien valt. Er is gelukkig ook de magie van het leven op zich en jezelf kunnen verwonderen over de manier hoe de dingen zich heerlijk kunnen ontvouwen.
Omdat veel mensen de klassieke tarotkaarten als beangstigend ervoeren, heeft Doreen Virtue de tarotkaarten inspirerend herbewerkt. Niettemin is het toch aan jezelf om projecties die in elke kaart gelegd worden, te onderzoeken en te veranderen. Welke kaarten je ook gebruikt. Verbind je met je hart voor je begint en wees vooral heel eerlijk in wat je wenst te weten, want dit is die waarheid die jij al kent, die boven water komt.

Inspirerende groet
Mieke Box 45
www.miekecoigne.com