Paragnost Eddie en Consulenten

Posttraumatische stressstoornis (PTSS)

Posttraumatische stressstoornis (PTSS)Posttraumatische stressstoornis (PTSS) Stress is bijna niet meer weg te denken uit onze huidige maatschappij.
We rennen vliegen, hollen en we hebben moeite met stilstaan.
We blijven gaan omdat dit van ons wordt verwacht.
En uiteindelijk is het niet zo moeilijk, om te bedenken dat er een moment komt waarop we achter de feiten aan blijven lopen.
Pats boem klaar de benen omhoog en verplicht rusten, je bent opgebrand of te wel populair gezegd burn-out een van de veel gehoorde stress gerelateerde problemen van deze tijd.

Maar wat als een trauma niet goed wordt verwerkt, of geheel niet wordt verwerkt doordat men geen goede of zelfs niet de hulp heeft gehad die nodig was?
Het verwerken van een trauma is meestal een langdurig proces en het kan gebeuren dat iemand daar niet goed doorheen komt.
Ook kunnen mensen een schokkende gebeurtenis hebben ervaren die tot een trauma heeft geleid.
Omdat men geen uitweg heeft kunnen vinden omdat de situatie er niet naar was of er eenvoudigweg niet adequaat op is gereageerd.
Deze mensen dragen de symptomen nog altijd bij zich.

Niet alle trauma`s worden PTTS gediagnosticeerd. Angstige situaties kunnen zich bij mensen vastzetten waardoor er weer andere angsten gaan ontstaan.
Financiële situaties die ontstaan na het verlies van werk veroorzaken vaak een crisis in het gezin en daarmee volgt de angst of men weer aan het werk kan komen.
Zo stapelt angst zich op en men komt in een neerwaartse spiraal en dit heeft een verlammende invloed op het nemen van verdere initiatieven o.a. het zoeken naar ander werk.
Deze klachten die je kan ondervinden zijn ook traumatisch maar minder geclassificeerd dit wordt dan PTSD partiële posttraumatische stressstoornis genoemd.
Dan is er wel sprake van een trauma maar gaat het om bovengenoemde situaties die zich opstapelen

Algemeen gezien kun je stellen dat PTTS een angststoornis is.
En er kunnen zich behoorlijke sterke stressverschijnselen voordoen, die zowel fysiek als geestelijk van aard kunnen zijn.
Het geestelijke letsel waarvan dan sprake is noemt wordt ook wel psychotrauma genoemd.
In onze huidige tijd worden mensen aan zeer heftige situaties blootgesteld.
Die momenten leveren mensen intense angsten op die men niet zomaar kwijtraakt.
Denk daarbij aan een overval, en of een incident waarbij men getuige is van een dolgedraaid persoon die op een menigte is ingereden.
De angsten die door zo een ervaring bij mensen blijven zitten mogen beslist niet worden overschat.

Bij PTSS echter kun je spreken van één op de 5 traumatische ervaringen.
Meestal gaat het om extreem heftige gebeurtenissen zoals oorlogsslachtoffers, soldaten die langdurig zijn blootgesteld aan de gruwelen van een oorlog, roofovervallen, verkrachting, incestverleden.
Hierbij kun je spreken van intense angst, hulpeloosheid, of afschuw.

Het trauma wordt voortdurend herbeleefd.
Herhalende en opdringerige beelden aan de onaangename gebeurtenissen komen steeds omhoog.
Akelige dromen het opnieuw doormaken van de gebeurtenis.
Het voelen en of beleven van de situatie.
Keer op keer geconfronteerd worden door geluiden, geuren, beelden flashbacks.

Door de heftige en zware emotionele beleving kan men vermijdingsgedrag gaan vertonen.
Dit uit zich in een geheel terug trekken uit de maatschappij omdat men niet meer kan deelnemen aan het leven.
Aanhoudend vermijden van prikkels van buitenaf worden vermeden.
Geen belangstelling meer voor activiteiten, onthechting of vervreemding van anderen, gevoelens beperkt, niet meer in staat zijn gevoelens van liefde te hebben. Geen toekomstverwachtingen meer hebben

Symptomen van verhoogde prikkelbaarheid zijn: moeite met inslapen, prikkelbaarheid of woedeaanvallen, moeite met concentreren, overmatige waakzaamheid, overdreven schrikreacties.

Mocht je jezelf of iemand anders in je omgeving of familie in dit blog herkennen, ga dan op zoek naar een erkend therapeut die gespecialiseerd is in PTTS of PTSD.
Deze trauma’s zijn te heftig om te negeren en hebben een groot impact op het leven van een mens en vooral ook op zijn omgeving.
En het is zeker belangrijk om de juiste hulp in te roepen zodat er weer kwaliteit van leven kan zijn.

EMDR en of regressietherapie kan een goede keuze zijn om mee te beginnen. Een goed aangeschreven therapeut die ook een goede begeleiding en nazorg geeft is zeker vereist.

Hartegroet,
Li