Paragnost Eddie en Consulenten

Pak de regie over je eigen leven

Pak de regie over je eigen levenPak de regie over je eigen leven. Zie je het al voor je, dat je als kind de regie over je eigen leven hebt. Hoe zal dat er uitzien, wat zou je doen als kind zijnde. Misschien wel niet naar school, lekker buiten in de natuur rondsnuffelen of de hele dag computerspelletjes spelen.

Je ouders laten je alles zelf bepalen. Zal er wat van je terechtkomen? Eigenlijk geen idee, want het is nog nooit uitgeprobeerd. Ja, er zijn kinderen die aan hun lot worden overgelaten, of verstoten, die moeten het zelf allemaal uitzoeken. Die hebben in hun kindertijd reeds hele grote zorgen. Ik heb het nu over kinderen in onze wereld, die een dak boven hun hoofd hebben, eten en drinken voorzien is. Geen zorgen hebben, maar zelf alles mogen beslissen en doen.

Zal een kind de regie over zijn eigen leven pakken? Is die daar toe in staat. Ja en nee. Nee, want een kind heeft begeleiding nodig naar volwassenheid, heeft liefde nodig als een warm bad, waardoor die op volwassen leeftijd in staat is de liefde in het juiste perspectief te zien. En een kind mag zich intellectueel ontwikkelen, wat die er later mee gaat doen, is aan het kind zelf. Nee, want een kind moet alles nog leren, en zal daar begeleiding bij nodig hebben. Maar hoe ver reikt deze begeleiding. Is die dwingend, opleggend of is het beter een bepaalde vrijheid in te bouwen?

Als een kind de ruimte krijgt zelf het gevoel te hebben, de regie over zijn eigen leven te mogen hebben, zal het uitgroeien tot een blije volwassene. De ouders zijn bij machte het kind dusdanig op een fijne en liefdevolle manier te sturen en alles mee te geven wat dit specifieke kind nodig heeft.

Ze kijken naar de behoeftes van het kind en niet naar wat het kind zou moeten, volgens de normen van de maatschappij. Als je zo wordt opgevoed, heb j op volwassen leeftijd als vanzelf de regie over je eigen leven in handen. Het is je geleerd, meegegeven, voorgedaan. Er is naar je geluisterd, dat heeft jou als kind het gevoel gegeven, ik doe er toe. Ik heb iets in te brengen, houd rekening met mij.

Juist dat gevoel, gaat er voor zorgen dat je in de maatschappij er toe doet. Je vindt namelijk zelf dat je er toe doet. Je hoeft je niet zo nodig te bewijzen, de beste te willen zijn, of je te vergelijken met een ander. Je hebt de regie over je eigen leven.

Helaas is dat niet veel kinderen gegeven, ouders die te druk zijn met zichzelf, het leven van hun kinderen te veel van anderen af laten hangen. De school die een mening heeft over de prestaties. De ouders het kind aan de hand van die mening gaan sturen. De kinderopvang die het kind aanmerkt als “lastig.’ De ouders dat ter harte nemen en het kind strenger gaan aanpakken.

Niet er bij nadenkend dat het juist misschien wat meer vrijheden zou moeten krijgen en daardoor nog “lastiger” en onhandelbaar wordt, nu het strenger wordt aangepakt. Het kind heeft en krijgt geen regie en om die reden laat die zichzelf op een verkeerde manier gelden.

Als jij, nu je volwassen bent, de regie over je eigen leven mist, dan is er een grote kans dat je misschien wel opvoeders hebt gehad die voor zichzelf hebben bedacht jou het beste mee te geven, maar voor jou was dat niet het juiste weg.

Als jouw volwassen leven veel tegenslag en hobbels kent, ontbreekt het nemen van de regie over je eigen leven. Je laat je leven dan te veel afhangen van anderen, je kijkt wat er van jou wordt verwacht in plaats van dat je kijkt naar jezelf wat jij zou kunnen geven en nemen en nodig hebt voor een goede balans in je leven.

Het gaat er namelijk in het leven niet om wat anderen mogen verwachten, of waar jij aan zou moeten voldoen. Het gaat er om waar jij toe in staat bent om te geven en tot welke prijs. Jij bepaalt de prijs die je waard bent, niet een ander, niet de maatschappij.

Om dit voor jezelf in te gaan zien, gaat er een andere wereld voor je open die je heel goed samen kunt ontdekken met een medium of paragnost van Paragnost Eddie. Krijg de regie over je eigen leven, als die je niet al is meegegeven.

Medium Claire