Paragnost Eddie en Consulenten

Over energie gesproken

Over energie gesproken. Als een graankorreltje in de aarde valt stelt de verwarmende energie van de zon het zaadje in staat zijn oer energie te ontplooien en wortel te schieten in de aarde.  Daar ontvangt het ``aardse energie`` Over energie gesproken. Als een graankorreltje in de aarde valt stelt de verwarmende energie van de zon het zaadje in staat zijn oer energie te ontplooien en wortel te schieten in de aarde.
Daar ontvangt het “aardse energie“ die het zaadje de kans geeft om te ontspruiten en op te komen.
Nu ontvangt het tere plantje licht en warmte, dus “kosmische“ energie die verdere ontwikkeling en rijping mogelijk maakt.
Ook de mens is als bestanddeel van de kosmos aan deze wetmatigheden onderworpen.
De mens staat tussen hemel en aarde, ontvangt van boven het hemelse yang en geeft het door aan de aarde, en van beneden ontvangt hij het aardse yin en geeft het door aan de hemel.
Het is deze permanente uitwisseling van polaire energieën, deze wisselwerking tussen kosmische en aardse energieën, gevolgd door hun transformatie, die het leven mogelijk maakt.

Genetische energie: Is onze oer energie en deze bepaalt onze constitutionele aanleg.
Toen onze ouders ons verwekten kregen we deze energie mee in onze genen.
Deze energie stelt ons in staat andere energieën op te nemen uit onze omgeving.
Als deze energie uitgeput raakt dan zijn we aan het einde van ons leven en sterven we want deze energie kan niet worden aangevuld of vervangen.
Daardoor is het superbelangrijk om je lichaam zo goed mogelijk te verzorgen en jezelf niet voortdurend uit te putten.

Ademenergie: Is de `kosmische` energie die we met elke ademteug in ons opnemen.
En dat zijn niet alleen de energieën die we opnemen uit onze omgeving maar ook de fijnstoffelijke energie die we mèt onze adem opnemen.
Deze energie is ook in andere culturen bekend: bijvoorbeeld in India als Prana.
De hoeveelheid opgenomen kosmische energie kan door specifieke ademoefeningen worden vergroot.

Weerstandsenergie: Deze energie kan worden vergroot door voeding en ademenergie.
We kunnen ons immuunsysteem opvoeren door specifieke ademoefeningen en selectieve voeding zodat onze weerstand tegen ziekten toeneemt.
Voedingsenergie: Deze komt overeen met de energie die wij uit de aarde in ons opnemen.
Dit gebeurt via de transformatie van voedingsstoffen in energie. Door een bewuste selectie van voedingsstoffen en het samenstellen van een evenwichtig dieet kunnen we extra hoeveelheden van de energie opnemen. Daardoor is het ook weer van groot belang om onszelf goed te voeden zodat we energie krijgen van ons voedsel.

Uiteindelijk vormen al deze energie samen de levenskracht van de mens ook wel de Chi (Qi) wordt genoemd.

Als mens kunnen we wel degelijk zorgen voor een goede gezondheid en deze ook in stand weten te houden als we maar de juiste zorg toepassen op onszelf.

Hartegroet,
Lis