Paragnost Eddie en Consulenten

Niet-oordelen cultiveren

Niet-oordelen cultiverenWe oordelen heel snel als we iemand voor het eerst ontmoeten. Het gebeurt niet vaak dat de eerste indruk herzien wordt.
Dit heeft vooral te maken met het gegeven dat we zoeken naar patronen. De neiging om iemand in een bepaald model te laten passen vanuit een herinnering aan iemand uit het verleden, speelt een grotere rol dan we ons realiseren.
Als die relatie vroeger stressvol of negatief is geweest, is de kans groter dat we ons die relatie herinneren.
En eigenlijk doen we dit ook bij mensen die we al langer kennen.
In de situatie waarin een relatie moeilijker verloopt, is de neiging groter terug te vallen op vooropgezette ideeën en negatief gekleurde veronderstellingen over de ander.
In relaties worden gewoonten en emotionele patronen, denk- en gedragspatronen zichtbaar. Ze zijn een deel van automatische gedachten, gevoelens en gedragingen. Deze vormen een bron van veel onrust en problemen in relaties.
Als dit gebeurt, ervaren we dat we zouden willen dat X of Y anders was.
We kunnen anderzijds kiezen waarop we onze aandacht richten. We kunnen de aandacht leggen op wat we onbevredigend ervaren in de ander of de ander werkelijk zien.
We versterken datgene waarop we focussen.
We kunnen ook oprecht leren om open te staan in verbinding met de ander, met al zijn/haar aangename en minder aangename kanten. En dit vraagt alle veronderstellingen en aannames te ontmantelen in onszelf.
Dit vraagt om bewust naar onszelf en de ander te kijken en niet langer door een reeks van filters en/of sluiers.
Door het niet-oordelende bewustzijn te cultiveren veranderen de patronen van onze relaties.
De weg van waarneming bewandelen is de weg naar verandering in verbinding.