Paragnost Eddie en Consulenten

Neem afstand van je emoties

Neem afstand van je emotiesNeem afstand van je emoties. Hoe lastig het dan ook is, als je daadwerkelijk afstand neemt van je emoties ga je merken dat je anders tegen de dingen aankijkt.
Menige vrouw heeft last van haar emoties en bij navraag blijkt het ook nog zo te zijn dat ze zich door emoties laten leiden.
Dit brengt eigenlijk dat je te emotioneel door het leven gaat en dat je daardoor de dingen en situaties niet altijd op de juiste manier weet in te schatten.

Ieder mens heeft uiteraard regelmatig last van zijn of haar emoties dat is nu eenmaal mens gebonden.
Maar het is anders als je voortdurend heel emotioneel reageert op situaties.
Meestal is daar dan een onderliggende reden omdat men getriggerd wordt en er daardoor een emotie ontstaat die tevoorschijn komt.
Men reageert dan emotioneel en dan kan je niet objectief kijken naar een situatie.

Dit komt veel voor in relaties waarbij de een of de ander of beiden hun verleden niet goed hebben verwerkt en er daardoor keer op keer een crisissituatie kan ontstaan tussen de beide partners. Veel herhaling van het oude volgt als de verwerking niet goed is geweest.
Als er nog steeds pijnstukken omhoog komen of als er halsstarrig wordt verwezen naar het verleden door de partner(s) dan kun je ervan op aan dat er nog steeds traumatische stukken worden herbeleefd.

Emoties kunnen zo een vorm aannemen dat er geen land meer te bezeilen is met een persoon.
Drama en een herhalende tranen zee zorgt ervoor dat er geen enkele toenadering mogelijk is.
Ga niet in gesprek met iemand die zo emotioneel is maar geef troost en of een veilige schouder.
Ook als partner kan je beter geen gesprek willen aangaan omdat de emotie ervoor/ertussen zit en daardoor is er geen ruimte voor een objectieve kijk op de dingen en het maakt het er meestal erger door.

Wat zijn die emoties nu? En hoe kun je er dan mee omgaan? Er zijn verschillende emoties en allen staan voor een bepaald gevoel.
Er is, angst, verdriet, woede, piekeren, vreugde. Zie je dat er meer onaangename emoties zijn dan aangename? En alle emoties zijn ook gekoppeld aan organen ‘’dit vanuit de TCM gezien’’
Het Hart: Staat voor vreugde. Dit is te herkennen aan een vreugdevol mens die vol passie in het leven staat.

De Lever: Staat voor woede. Dit is te herkennen aan een mens die zeer verbitterd kan zijn en maar het minst geringste nodig heeft om te ontvlammen in woede. Te veel op de lever hebben en het niet kunnen uiten.

De Milt : Staat voor piekeren. Dit is te herkennen aan de eeuwige piekeraar die bijvoorbeeld moeite heeft met beslissingen nemen en daar dan weer over piekert.

De Longen: Staan voor verdriet. Dit is te herkennen aan opgeslagen emoties die een stil verdriet met zich meedragen in de longen.

De Nieren: Staan voor angst. Dit is te herkennen aan bijvoorbeeld angst voor het leven en om zichzelf te laten zien.

Emoties die een langere tijd opgeslagen zijn in het lichaam kunnen je behoorlijk veel problemen geven omdat ze een eigen leven gaan leiden.
Herken je een van deze emoties en heb je er last van, ga er dan iets mee doen. Laat het niet zover komen dat je niet meer in staat bent om prettig in het leven te staan. Neem afstand van je emoties door in een helicopterview dus van boven af te kijken naar je situatie en kijk dan wat je kan doen om weer in het contact met jezelf te komen. Meestal als de rook wat is opgetrokken kun je er weer wat objectiever naar kijken.

Kom je er nu zelf niet uit en heb je hulp nodig om alles weer op een rij te krijgen neem dan eens contact op met mij of de andere collega’s van de lijn.

Hartegroet,
Lis