Paragnost Eddie en Consulenten

Misleiding

MisleidingMisleiding, we hebben het lang niet altijd door. Is de mens echt zo aardig, lief en gul, zoals die zich voordoet, of zit er toch in de mens iets, waaruit blijkt dat er altijd toch wel iets van misleiding aanwezig is. Waar je niet altijd op ingesteld bent?

Wat is misleiding? Misleiding is opzettelijk en een geslaagde poging om iemand een onjuiste indruk te geven. Er wordt je iets voorgespiegeld, en de boodschap wordt zo gebracht, dat jij er het voordeel van inziet. Maar, onder datgene wat de persoon je voorspiegelt, zit iets.

En dat is zo goed gemaskeerd, dat je er werkelijk geen idee van hebt er te worden ingeluisd. Of dat de persoon de boodschap zo brengt dat hij er zelf iets mee wint, en het zodanig verteld, dat het juist heel gunstig is voor jou. Of dat het zo mooi wordt voorgespiegeld, dat het lijkt alsof het voor jou heel gunstig is, terwijl juist die ander er garen bij spint.

Misleiding is aan de orde van de dag. Eigenlijk doet iedereen het. Gewild of ongewild. Als kind word je er namelijk al mee geconfronteerd. Je neemt het over, als en soort van vanzelfsprekendheid. Er zijn maar heel weinig mensen die de misleiding doorhebben. Laten we eens een voorbeeld er bij pakken, waardoor jij in eerste instantie denkt. Joh, wat mooi, er wordt aan mij gedacht. Er wordt rekening met mij gehouden. En als je verder bent in de tijd, dan zie je, dat je er faliekant bent ingeluisd.

Kinderen vertellen dat ze stil moeten zijn, als ze bij opa en oma zijn. Dat vinden opa en oma zo fijn. Nou denken de kinderen, van opa en oma krijgen we altijd lekkers. Daar ben ik wel stil voor hoor. Misleiding! De ouders willen dat de kinderen stil zijn, dan hebben ze geen last van ze, als ze in gesprek zijn met opa en oma. Hier is dus sprake van eigen gewin bij de ouders en misleiding.

Het kind is zich nergens van bewust en doet braaf wat hem wordt gevraagd. Er staat immers ook nog een beloning tegenover. En de kinderen weten inmiddels, als ik mij echt stil houdt, is de beloning groter.

Je kunt je afvragen, of deze ouders zich bewust zijn van deze misleiding? Ook zij hebben dit zien gebeuren in hun jeugd. En overgenomen en is ze overkomen. Deze vormen van misleiding zijn heel geniepig. Het komt ook voor in liefdesrelaties. Maar ook gebeurt het door overheden.

In liefdesrelaties moet er dan altijd iets tegenover staan als een partner iets doet. Is ook misleiding. Wij van Spiritueel Rotterdam spreken heel veel mensen die hier op vastlopen. Ze hebben het niet in de gaten. Trappen letterlijk in de val van de misleiding. Te goed van vertrouwen. Naïef, te lief, te aardig en eigenlijk altijd al als kind zijnde te maken gehad met misleiding.

Dan zou je denken, dat je er weet wat hebt, dat je misleidt wordt. Niets is minder waar zeggen de spirituele hulpverleners van Spiritueel Rotterdam. Juist die zijn er heel gevoelig voor. Hoe komt dat? Ze hebben geen liefde voor zichzelf kunnen ontwikkelen. Ze missen die kracht. En die kracht die heeft misleiding op een gegeven moment door. Die voelt dat.

Maar gelukkig staan wij als mediums en paragnosten van Spiritueel Rotterdam voor ze klaar. Om al deze lieve mensen wel in hun kracht te zetten en voortaan te doorzien of er sprake is van misleiding ja of nee.

Lokkertjes bijvoorbeeld, door een winkelier, of dat je ergens toe wordt overgehaald en jij van denkt. Ja, dat klinkt goed, ik ga er voor. Er dan achteraf achter komen dat je jezelf in een zeer lastig parket hebt gebracht. Of iets hebt ondertekend, waar toch een groter prijskaartje aan hing, dan gedacht. Nu gaat dit over spullen, dat is minder pijnlijk dan bij contacten en relaties.

Als daar sprake is van misleiding, dan is het vertrouwen weg. En kan er eigenlijk maar moeilijk nog sprake zijn van bouwen. Misleiding doorhebben, lukt alleen als je weet hoe jij in vrijheid hoort te leven. Dat zijn er helaas niet veel. www.spiritueel-rotterdam.nl