Paragnost Eddie en Consulenten

Minder woorden meer voelen

Minder woorden meer voelenMinder woorden meer voelen. Periodes zoals nu waarin heel wat in je leven aan het veranderen is, gaan gepaard met stilte. Meer stiltemomenten.
Ook al worden veranderingen als overweldigend en heftig ervaren, het is pas in die stilte en stiltemomenten dat je kan voelen en ervaren hoe je je écht voelt.
Soms zijn mensen om je heen bezorgd, omdat je je terugtrekt, of behoefte voelt aan verstilling.

Het is soms een opgave om in die momenten heel dicht bij jezelf te blijven. De belangrijkste vragen die in die momenten van bezinning naar boven komen zijn wel degelijk de vragen die te maken hebben met hoe je je werkelijk voelt in het hier en nu.

In die momenten raak je je Ziel, ervaar je je een heel diepe verbinding met je Ziel. Je kan ervaren dat je niet alleen bent, want dat ben je nooit, ook al is er geen levende ziel om je heen. Door in je Ziel te komen, kan je een heel diep gevoel van vrijheid ervaren. Je ziet de dingen vanuit een groter perspectief waardoor meer ruimte is voor het accepteren van wat voorbij is, wat komt en wat er in dit moment IS.

In die stilte word je niet afgeleid. Je ziet helder, je voelt helder, je denkt helder en je weet helder. In die stilte is het mogelijk om los te laten wat je ziel niet voedt. Je woordenstroom neemt af, de behoefte verhalen uit het verleden op te halen verminderen, je kiest voor vreugde want dat is wat je Ziel verlangt, oordelen veranderen in waarnemen en voelen. Elk woord is een reflectie van je Ziel. Je woorden zijn onberispelijk.

Want je Ziel is de krachtigste Bron van Zelfliefde.