Paragnost Eddie en Consulenten

Mannelijke energie

Mannelijke energie Mannelijke energie. Zinvol om ruimte in te nemen te onderzoeken welke problemen ervaren worden in relaties. Problemen die vanuit rolmodellen ontstaan en waarin een sterke conditionering aan de basis ligt. De houding tegenover mannelijkheid die in onze huidige cultuur wordt bepaald en is verbonden met het vrije, radicale revolutieproces.
Enerzijds kan een gebrek worden ervaren aan een mannelijk rolmodel in je leven of is het zoeken ernaar een belangrijk thema. Anderzijds kan je ook ontdekken dat de verbinding met je eigen innerlijke mannelijke kant verzwakt is en dat je die verbinding wilt integreren.
In het helen van relaties met mannen is het leerzaam gevoelens en gedachten te onderzoeken. De eerste belangrijke man voor meisjes is de vader. Laat de momenten met je vader voorbijkomen en laat ook de momenten waarin een man/mannen je respectvol behandeld hebben. Begin vanuit die voorbeelden toe te laten dat meer van dit soort mannelijke energie in je leven komt.
Onderzoek laagje per laagje welke negatieve en vastgeroeste overtuigingen je hebt over mannen. Worden mannen met respect en integer behandeld door jou? We kunnen wel verwachten dat mannen een respectvolle en integere houding aannemen, alleen is het wel heel zinvol en verrijkend om ons aandeel te nemen waar het mogelijk kan foutlopen in de verbinding. Soms reageren vrouwen heel boos omdat ik nog maar het woord ‘aandeel’ uitspreek, alsof ik tégen de vrouw ben. Ik ben voor verbinding op een gelijkwaardige wederzijdse respectvolle manier en dat ik in de onder- en bovenstroom waarneem wat er speelt in de dynamiek tussen mannen en vrouwen, breng ik met respect aan de oppervlakte.

Je zal uiteindelijk ervaren dat mannen die je onrespectvol bejegenen niet langer een plek in je leven innemen, omdat je hen niet langer meer zal aantrekken. Doordat je bewust liefdevol en respectvol met jezelf omgaat, zal je geen energie en tijd investeren in mannen die met beperkte geconditioneerde gedachten en verwachtingen te maken hebben.
Onderzoek of je je comfortabel voelt, jezelf kan zijn, je kwetsbaar kan opstellen en tegelijk in je vrouwelijke zacht kracht kan blijven staan. Door je eigen mannelijke en vrouwelijke energie te onderzoeken en te verbinden met elkaar zal je een verandering in jezelf kunnen voelen. Je wijst je mannelijke energie niet langer af, je wijst de man buiten jezelf evenmin af. De mannen die deel hebben uitgemaakt van je leven, vanaf je vader tot je huidige partner, kan je met andere ogen zien. Je kan hun pijn en vertwijfeling en angsten zien, je ziet je eigen pijn, vertwijfeling en angsten en in dit weten en voelen kan heling plaatsvinden.
Je hoeft je niet langer overweldigd te voelen als je samen bent met een sterke man of sterke mannen, omdat ook jij die sterke mannelijke energie hebt. Net zoals een man eveneens de zachte kwetsbaarheid in zich heeft. Het gaat in de Nieuwe Tijd over herverbinding in onszelf om als vrouw het mannelijke in onszelf te belichamen en als man het vrouwelijke in zichzelf te belichamen. Doen de zovele verhalen er eigenlijk nog toe? Blijven we op die manier niet het verleden herhalen als slachtoffer-dader?
Verbinding vanuit onze oorspronkelijke authenticiteit, waarmee we geïncarneerd zijn op aarde, is voor mannen en vrouwen een bijzonder mooie groeiweg. We verlangen naar verbinding en niet naar afgescheidenheid. Tot zover zullen we eerst de verbinding in onszelf dienen te herstellen, net zoals mannen eveneens die weg mogen bewandelen.
De weg naar krachtige liefdevolle en zorgzame voorbeelden van mannen die houden van diepe betrokkenheid naar zichzelf en vrouwen is de weg die we bewandelen. In die groeistappen hebben we elkaar inspirerend nodig. Weg dus met alle labels en etiketten die we bij invoeging hebben aangenomen als waarheid.