Paragnost Eddie en Consulenten

Manipulatief gedrag

Manipulatief gedrag. Ook jij hebt manipulatieve trekjes, al is het maar dat je soms een ander wilt overhalen om iets te doen en om die reden eerst zoete broodjes pakt, de ander zover te krijgen. Hier zit ook al een vorm van manipulatie in. Als jij overal je zin in wilt krijgen, als jij vindt dat jouw manier de enige juiste manier is, ben je in feite zelf ook aan het manipuleren. Zo zie je dat elk mens er wel iets van heeft. Manipulatie hoeft niet altijd slecht te zijn, we kunnen er ook veel mooie dingen mee bereiken, mits we doorhebben gebruik te maken van manipulatie.

Er zijn echter mensen die hier zover in doorgeslagen zijn, dat ze bij alles wat ze doen, manipulatief gedrag laten zien.

Een manipulator herkennen kan knap lastig zijn, omdat ze, als je ze leert kennen vaak heel charmant overkomen en iets laten zien wat hun aantrekkelijk maakt. Je ziet dus niet direct hun ware aard, die houden ze achter.

De reden waarom mensen gaan manipuleren, de een zegt het is aangeboren, de ander zegt, het wordt ze voorgeschoteld in hun jeugd. Een voorbeeld. Als jij je bord leeg eet, krijg je een lekker toetje. Er hangt een beloning aan om iets te doen. Dit is een vorm van manipulatie. Het kind gaat dit overnemen. Er word je een vette vis voorgehouden en je trapt er in. Dit is een vorm van manipulatie. Op volwassen leeftijd gaat het als volgt. Als jij dat niet voor mij over hebt, verbreek ik de relatie. Hiermee zegt de partner tegen de ander, jij moet iets voor mij over hebben, anders blijf ik niet bij je. Manipulatie ten voeten uit.

Een manipulator wil het gedrag van een ander veranderen, daar komt manipulatie in feite op neer. Als iemand in je omgeving tegen je zegt, trek toch niet altijd een rok aan, maar ook eens een broek, is dat een vorm van manipulatie. De ander wil jou veranderen. Dat veranderen gebeurt meestal op een manier, dat je het niet in de gaten hebt. Woorden als achterbaks en sluw zijn hier op zijn plaats.

Je herkent een manipulator dus eigenlijk heel snel. Als je nooit iets goed doet in de ogen van een ander, als die altijd wilt dat jij doet zoals die ander het wilt, heb je te maken met manipulatie. Een manipulator duwt je dus een hoek in en zal dat net zo lang blijven doen, dat jij het gaat doen. Het is een vorm van controle willen hebben over de ander.

Hoe vertaalt dit zich in relaties? Je ontmoet elkaar en de verliefdheid spat er van af. Je wilt het de ander dan ook graag naar de zin maken. Zonder dat je het in de gaten hebt, ga jij jezelf aanpassen voor de ander. Je weet wat die leuk vindt en je laat de ander zien dat je aan dat plaatje wilt voldoen. Zo zijn beiden eigenlijk manipulatief bezig.

Heb je dit van jezelf niet in de gaten, doe je in eerste instantie dus vrolijk mee. Naarmate de tijd verstrijkt, ben je jezelf helemaal kwijt geraakt en heeft de ander je in zijn macht. Dan gaan op een gegeven moment de ogen open en moet de ander het ontgelden. Die heeft dit in jouw ogen gedaan. Die heeft jou zover gekregen, dat je naar zijn pijpen bent gaan dansen. Je gaat je er tegen verzetten. Je wilt niet meer dat de ander voor jou je leven beslist.

Zo ontstaan de conflicten en zoeken we hulp en ondersteuning bij een medium 2.0 op mediums20. We weten het zelf niet meer, we willen die ruzies niet en de afstand telkens die veroorzaakt wordt door de ander.

Een Wicca zal jou de ogen doen openen. Je hebt immers zelf niet goed gekeken toen je deze partner leerde kennen. Jij bent jezelf gaan veranderen voor die ander, schijnbaar nog niet krachtig genoeg in je schoenen staand.