Paragnost Eddie en Consulenten

Loslaten van kennis

Loslaten van kennisLoslaten van kennis. Er is een bijzonder grote gehechtheid aan kennis op aarde. Kennis geeft macht, is een citaat dat bij een overgroot deel van de mensheid bevestigd wordt. Hoe meer je weet, hoe meer invloed en macht je hebt op aarde.
Wat is eigenlijk de betekenis van ‘kennis’. Een verzameling van aangeleerde ‘feiten’ die meestal niet in vraag worden gesteld. Een kind leert feiten uit het hoofd en als het die feiten kan reproduceren voor een toets, dan heeft het kind bewezen kennis te hebben verworven. Met andere woorden. Het kind heeft de feiten perfect herhaald, maar niet in vraag gesteld. Feiten worden als waarheden geleerd. Waarheden die op latere leeftijd soms wel eens in vraag worden gesteld, waarheden die nog weinig betekenis hebben voor het leven. Het reproduceren van gebeurtenissen in de geschiedenis is enkel maar een bewijs van een goed functionerend geheugen. Je kunt een papegaai ook trainen in het herhalen van zinnen, vloeken, deuntjes. Denkt de papegaai na over die zinnen, vloeken en deuntjes. Neen. Maar wij ervaren dit wel als grappig, bijzonder enzovoort.
Dus veel kennis verwerven en bezitten zegt niet zoveel over wie iemand is. Je maakt je enkel bepaalde kennis eigen en je verbindt die kennis met je beperkte menselijke zijn. In het geval raak je gehecht aan die kennis en maak je er uiteindelijk een kwestie van. Gevolg is dat je niet meer openstaat voor nieuwe kennis.
Kennis kan je dus ook verarmen om verder en dieper te kijken en af te toetsen of die kennis wel of niet klopt met jouw leven. Ook rekening houdend dat je ook bewuster wordt en nadenkt over die ooit verworven kennis.
Kennis komt vaker terecht in de polariteit van goed en fout, van gelijk en geen gelijk.
Als we ons vastzetten aan een zekere manier van denken, kunnen we ons niet openstellen voor een andere kijk, pinnen we ons vast vanuit een twee-of driedimensionale realiteit. We zien dan nog maar een zeer klein fragment van het groter geheel.
Hoe meer we in staat zijn om ons niet te hechten aan kennis, hoe meer dat onze weg open ligt naar hogere kennis en een dieper weten.
Ik beweer niet dat kennis opdoen, kennis verwerven ‘slecht’ zou zijn. Ik heb zelf heel veel gestudeerd en ook afgetoetst aan mijn realiteit en wat ik dieper kon invoelen. Nooit vanuit de behoefte om van kennis macht te maken, maar om kennis te delen en te onderzoeken met mensen die dieper konden kijken en voelen. Ik ervoer als schoolgaand kind wel vaker problemen met het klakkeloos overnemen van feiten die me zeer zinloos leken te zijn en bovendien in mijn invoelen niet klopten.
Kennis loslaten om ook meer vanuit het hart te leven en op dat niveau die verbinding te creëren is waar ik in dit moment geland ben. Het graag onderzoeken, het graag willen weten is de kleur van mijn ziel en daarvoor hoef ik me voor niemand te verontschuldigen, wat ik wel eens geneigd ben te doen. Dat ik ook zeer opensta voor andere inspirerende benaderingen, wil ik heel diep gaan onderzoeken met mijn hartbrein.
Dus kennis loslaten omhelst veel meer dan iets vergeten of het kind met het badwater weggooien. Ik nodig je graag uit.