Paragnost Eddie en Consulenten

Liefdes ethos of Epos

Liefdes ethos of Epos Van liefdes ethos naar tegenvallend epos.
Meestal is dit wat we op ons rekest krijgen als een relatie (ooit zo mooi) ineens in duigen valt.
En de weemoedt naar een ooit zo romantisch beeld van jou en je partner zal voor de wel bekende heimwee gaan zorgen. Maar is het onze gedachten wat ons zo stagneert of ons gevoel.. nou allebei kunnen we wel beamen.
Want een emotie zit ook in ons hoofd. Vaak meer als we denken, want een emotie is verbonden aan een herinnering, en een herinnering laat zich niet zomaar uitschakelen omdat hij ons herinnerd aan de toen zo leuke periode

In liefde heerst een soort orgastische staat van gelukkig zijn, daarom willen we dat lang bij ons houden.. en we zullen wel gek zijn om de irritaties die er soms zijn in een relatie, de kans te geven om dat geluksgevoel te laten overschaduwen…
Maar dat is vrijwel altijd de reden dat het verkeerd gaat…
De vrees voor de toekomst word natuurlijk nooit weggenomen door die heimwee naar het verleden.
Een relatie is nooit 100% alleen maar leuk en voelen in de positieve zin.

We kunnen onszelf wel wijs maken, dat we door niks te doen,
geen fouten zullen/kunnen maken, maar uiteindelijk gaan we dan toch ervaren hoe vervelend het is gestelt met de conditie van de relatie.
Nu hoor ik je misschien (door de computer) denken..
Ja maar Tony ben is duidelijk, hoe bedoel je.

Wat ik bedoel is, dat een relaties super hard werken is, en het nooit helemaal los is van weerstand, strijd of zelfs macht. Je mond houden als er een probleem is, kan echter ook als macht verpakt worden.. Meestal hebben we dat niet in de gaten omdat we hopen dat het wel over zal waaien. Maar ongenoegen is een zeer krachtig instrument, van welke aard dan ook..
Verwachting, invoelingsvermogen, geld, status, etc en het kan er heel geraffineerd insluipen, en het misschien geen eens associeren met onze stille verlangens en doelen die we stiekem toch op de relatie projecteren.

Er zou een consequentheid moeten komen in het doorbreken van vastgeroeste en geconditioneerde denkpatronen omtrent de liefde.
En zolang je dezelfde soortgelijke ervaringen in de liefde op je pad krijgt, is het funest voor je zelfontwikkeling, om te wijzen naar de ogenschijnlijke boosdoener (ex persoon).
Want jij bent tenslotte de persoon die elke keer weer dezelfde ervaring in de relatie heeft..

Het woord ethos is kort vertaald een levenshouding. De ethiek van iets, normen waarden etc.
En dat is wat zo belemmerd is in een relatie. Er bestaan geen standaard opvattingen die geprojecteerd kunnen worden op de liefde.
Ethos: een ethisch waardesysteem.
Ikzelf bijvoorbeeld hechtte weer aan hele andere waarden in een relatie, als mijn expartners. En toen dat steeds meer ging botsen, en het water vrijwel alle wijn in beslag nam. Heb ik vaak het besluit genomen om de relatie te stoppen, omdat ik zelf-liefde ten alle tijde belangrijker vond dan zelf-opoffering.

Een relatie moet tegen een stootje kunnen.
En een relatie is geen ultieme verzekering om nooit meer alleen te zijn.
Durf de onveiligheid toe te laten en niet altijd de veiligheid na te streven.
Wat voor de één veilig is, is voor de ander weer saai,
of wat de tegenhanger ook is.
Als het bespreekbaar kan worden gemaakt, is er respect. En respect is echt wederzijds vertrouwen, en elkaars imperfecties omarmen.

Die vrijheid willen we toch dames en heren.
Liefde zou altijd het kind van vrijheid moeten zijn, nooit dat van dominantie of gelijk willen hebben.

Het woord epos stamt af van het griekse woord, gesproken (als in de mythologische verhalen van achilles en homerus).
Luister naar wat je hart je vertelt, omdat het mijlen ver van de verlangens van ons hoofd staat. Het hoofd vertelt ons enkel wat we na moeten jagen, en daardoor niet kunnen ervaren.. Een wils intentie in een liefdesrelatie inzetten is de spelbreker voor enthousiasme dat wat zo essentieel is met je partner.

Maar wil natuurlijk niet het vervelende gedrag van de ander goedpraten. Uiteindelijk zal het zo zijn dat,
Wat al besproken is, niet nog eens bediscucieerd hoeft te worden.
Sommige mensen (zowel man en vrouw) kunnen om vele manieren huilen.
In een relatie kan je huilen om de onmacht omdat je maar niet door kan dringen tot de ander, of er kunnen tranen vloeien omdat je partner zich betrapt voelt of omdat hij/zij niet wilt lijden onder de discussie.
Maar hoe meer we niet willen lijden des te meer zal die situatie of dat gevoel zich gaan manifesteren.

De strategie die we inzetten om meer geluk en minder lijden te bereiken, word alleen maar bereikt als we van te voren het lijden toelaten. En we kunnen pas gaan leiden met een korte Ei, terwijl met de ander aan het roer staan van jullie nog mooier wordende relatie.

Ik wil graag afsluiten met de numerologische vertaling van liefde.
L=3 i=9 e=5 f=6 d=4 e=5. Word 32=5
Kortom laat dat heerlijk gevoel van kinderlijk enthousiasme toe zonder aan de vervelende herinneringen vast te blijven houden, hoe pijn vorige relaties ook hebben gedaan, en elkaar de vrijheid geven om zo de duidelijkheid en de kracht die jullie samen op kunnen bouwen toe te laten die zo nodig is om de verantwoordelijkheid, trouwheid, hartelijkheid, romantiek, invoelingsvermogen naar elkaar weer terug te laten komen.
De 5 staat voor vrijheid, ongebondenheid en afwisseling.
Dus mocht je partner alleen willen gaan stappen naar de bioscoop gaan of alleen die reis wil maken, wil dat niet zeggen dat hij/zij niet meer van je houdt. Het is enkel op dat moment een ongebonden verbinding wat totaal geen afbreuk doet aan de liefde voor elkaar.

Je kan nooit de liefde vinden met de lamp van de leugen…

Lieve lezers.
Fijne avond,
En een (h)eerlijke liefdevolle kerst.

Tony van Rooij