Paragnost Eddie en Consulenten

Liefde en vervulling

Liefde en vervullingLiefde en vervulling. Wat is liefde? We hebben allen een idee van wat liefde is. We hebben nog verder een idee van wat liefde hoort te zijn of moet zijn.
Liefde als een concept gebaseerd op zeer veel gedachten.
We kunnen onze liefde uitdrukken door inlevend en invoelend in verbinding te zijn, te delen wat ons beweegt en inspireert vanuit een wederzijds mededogen.

Liefde is voor velen een gevoel. In consulten hoor ik zeer frequent de vraag ‘Houdt hij of zij van mij?’ Wat bedoel je met het houden van? Wat ervaar jij bij jouw beeld van wat houden van is? De diversiteit aan antwoorden beluister ik van ‘ik ben de enige persoon van wie hij of zij houdt ‘ tot ‘ zal hij of zij altijd van me houden’.
Wat is jouw vraag van en naar liefde? En hoe ervaart de ander liefde? Gevoelens veranderen en kunnen op elk moment weer anders worden ervaren.

Dit veroorzaakt in een relatie verwarring als een van de partners een andere manier heeft om zijn liefde te uiten. De manier waarop partners hun behoefte vervuld willen ervaren, leidt vaak tot problemen. Soms wordt beroep gedaan op de glazen bol. ’Hij of zij hoort te weten hoe ik me geliefd voel, ik hoef dat niet uit te leggen. Hij of zijn moet dit al lang weten. Dat is toch echte liefde.’
Het is vaak voor partners niet duidelijk wat elk onder liefde bedoelt.

Als die behoeften niet worden uitgesproken, worden aannames en verhalen gevormd. Emoties dringen zich naar de oppervlakte. Verwijten, al dan niet uitgesproken gaan een eigen leven leiden.
Wat we ons mogen herinneren is dat onze behoefte aan liefde niet vervuld kan worden als we maar blijven zoeken naar iemand die onze wensen en verlangens vervult vanuit het niet weten wat we precies verlangen.
Zonder ons ervan bewust te zijn gebruiken we zeer destructieve manieren met betrekking tot intimiteit in de ruimste betekenis van het woord.
Wat bedoel je met de woorden ‘Ik hou van je?’
‘Ik ervaar het als fijn om je te kennen, ik voel me blij met jou in mijn leven, je vervult mijn behoefte aan contact…’ Een mooie gelegenheid om hiermee te oefenen.

Hoe vul je intimiteit in want ook hierin is een concept gecreëerd dat intimiteit exclusief hoort te zijn. Intimiteit vanuit diepe empathische verbinding vervult eveneens de behoefte aan liefde.
Hoe zie en ervaar jij seksualiteit en intimiteit?
De behoefte aan intimiteit en liefde is een basisbehoefte. Wat onder liefde en intimiteit wordt begrepen is voor iedereen verschillend door wat we hebben geleerd en wordt ingebracht in relaties. Ook rolpatronen spelen een zeer grote hierin.
Liefde in al haar dimensies ontdekken, elkaar hierin zien en voelen, elkaar aanmoedigen om uit te spreken wat we van elkaar verlangen, elkaar hierin respecteren, het beeld van wat hoort of moet zijn loslaten.

Warme hartegroet
Mieke Box 45