Paragnost Eddie en Consulenten

Leven vanuit het nieuwe paradigma

Leven vanuit het nieuwe paradigmaWe beschikken niet over een totaal en objectief gewaarzijn wanneer we willen begrijpen wat we creëren en hoe alles op onberispelijke wijze in elkaar past. Maar eigenlijk passen ze op onberispelijke wijze in elkaar zijn er geen fouten.

Ze vormen de meest efficiënte keuzes en acties voor al onze creaties binnen al onze individuele aandachtsmomenten.
Soms worden vanuit bepaalde overtuigingen vragen gesteld.
In wezen creëer je geen vergissingen, geen fouten. Het punt is dat jijzelf of anderen denken dat je fouten creëert, maar binnen de creaties van jouw mogelijkheden maak je geen fouten of bega je geen vergissingen.
Elke keer dat we iets goed, slecht, dom, verstandig enzovoort creëren, creëren we een oordeel. Op basis van alle overtuigingen komen we terecht in een situatie waarin we heel blij zijn met onze overtuigingen. Maar wat we in werkelijkheid creëren zijn oordelen. Zolang we dit doen, zetten we de dingen voort die we beoordelen of veroordelen en geven we energie aan de dingen die we minachten of afkeuren.
We worden beïnvloed door de massa, want zonder massa is er geen individu.
In essentie zijn we onze hoogste expressie, zelfs binnen al onze overtuigingen en massa-overtuigingen.
We zijn evenmin afgescheiden dan wel onderling verbonden. Ons bewustzijn is verweven en om die reden zijn er geen geheimen. Alles is reeds bekend.
We zijn geïncarneerd met een Goddelijk Plan. Voor iedereen geldt een Goddelijk Plan. Het realiseren van het Goddelijk Plan wordt helaas vaker vertekend door de beïnvloeding van een heleboel overtuigingstelsels.
Vanaf het moment dat we geïncarneerd zijn, kunnen we een waaier van potentiële mogelijkheden uitzetten.
Elke keuze die wij creëren is perfect in het moment, los van de oordelen van anderen of van onszelf. We creëren zelf een richting die leidt naar gebeurtenissen, handelingen, die resoneren met onze specifieke intentie.
En dit is ons goddelijke pad, want wij zijn creators, scheppers. Wij zijn het goddelijke wezen dat onze eigen lijnen uitzet. Wij stippelen alle wegen of routes die ons langs ons pad leiden.
Soms wordt dit goddelijke pad toegedicht aan een kosmische kracht buiten onszelf en dat zou betekenen dat je voorbestemd bent om dit of dat pad te volgen.
Het zijn slechts onze overtuigingen of massa-overtuigingen die ons afhouden van onze hoogste expressie. We krijgen nu zoveel mogelijkheden om die overtuigingen met aandacht te onderzoeken, welke invloed die overtuigingen op ons hebben, ons beperken, onze zelf-expressie, energie en zelfliefde blokkeren.
Een verschuiving van ons bewustzijn dringt zich op. Bewust met overtuigingen omgaan; als we accepteren dat we overtuigingen en meningen hebben, kunnen we die in onszelf ontmantelen. Dit is de individuele verschuiving die we mogen ervaren, zodat we loskomen van het oordelen over onze eigen overtuigingen en die van anderen. We accepteren en zien vanwaar de overtuigingen komen en we zullen er minder en minder op reageren.
We kunnen de dynamiek van discussie voeren over overtuigingen en meningen in stand houden, om het gelijk te halen, maar het heeft voor jou dan nog weinig betekenis.
Je voelt geen enkele noodzaak of behoefte meer om invloed uit te oefenen op iemand met een andere mening of overtuiging.
Het hoeft geen emotionele snaar meer bij jou aan te raken. De enige reden waarom mensen in een conflict terechtkomen rond overtuigingen en meningen is dat deze voornamelijk emoties raken en emotionele reacties ontketenen. We reageren dus op die emoties en dat creëert conflicten.
Begrijpen en accepteren zijn de sleutelwoorden om in onszelf een verschuiving van bewustzijn te creëren.
Als we hier op collectief niveau die verschuiving bewust aangaan, kan er heel veel veranderen en zetten we stappen naar het Nieuwe Paradigma.
Dan is het ook mogelijk voor iedereen zijn/haar Goddelijke Plan vanuit de innerlijke hoogste zelfexpressie zijn/haar Zielsopdracht uit te voeren.