Paragnost Eddie en Consulenten

Let it be

Let it beLet it be. En hoe moeilijk het kan zijn om de dingen te laten zijn zoals ze zijn. Op alles wordt een antwoord gezocht, een reden, een oorzaak, een gevolg. De kunst om de dingen te laten ZIJN in hun essentie zoals ze in het moment zichtbaar zijn, is vaak nog niet genoeg.
Ik overschouw in mijn persoonlijk leven en mijn werk de dingen die me aanraken in het nog niet kunnen laten zijn zoals de dingen zijn. Ik deel graag die openheid met mensen die herkenning geven aan datgene wat ons als mensen verbindt. We kunnen wel zeggen dat we de dingen kunnen laten zijn zoals ze zijn, en toch in de onderstroom wel wat anders ervaren.
Neptunus loopt sinds gisteren vooruit in het eigen teken van Vissen. Illusies over wie we zijn, over wie de ander is, over de dingen die we wellicht versluierd hebben, mogen we op ego niveau loslaten. Wat onder die sluier verborgen zat, en verwijzend naar mijn vorig artikel rond onze schaduwkanten, mogen we ook laten Zijn.
Snel wegduwen en wegmoffelen versus het allemaal laten Zijn zoals het is, laat ons helder waarnemen. Zonder te oordelen wat we te zien krijgen. En zelfs de oordelen mogen we er laten zijn. Ik geloof niet in wegduwen, omdat het via de onderstroom een eigen leven gaat leven.
De dingen er laten zijn, zoals de Beatles in hun song als boodschap brengen, vraag overgave . Het is de kunst van het loslaten van onze behoefte om alles en iedereen rondom ons heen én onszelf te controleren.
Het kan heel ver gaan. Zie je beginnende grijze haren, zie je rimpeltjes in je huid verschijnen, zie je kleine subtiele veranderingen in je lichaam, wat ervaar je, wat voel je en wat denk je bij jezelf? Kan je er alles laten zijn in wat je waarneemt?
Hoe kijk je naar je partner, je kind(eren), je collega(s), je baas, je buren. Je kan het lijstje uitbreiden.
Op alles wat we zien hebben een mening, een oordeel en een vooroordeel. Het is altijd een reflectie van hetgeen ons raakt en ons iets vertelt over onze behoefte. We hebben geleerd een mening te vormen, een visie te hebben, mee te kunnen praten over alles.
Klopt het nog voor jou? Sta je er nog achter en kan je het ook even laten zijn?
Ik geloof dat we pas onze prachtige stralende Zelf kunnen ervaren als we er echt alles laten zijn zoals het is.
Bewust aanvaarden en aannemen dat alles IS zoals het IS ervaar ik niet als stagneren maar als stil-staan bij wat er gevoeld mag worden, waar te nemen waar een mening een oordeel kan worden. STOP. Dit is het moment om hier bewust een STOP te zetten.
Nemen we zelf onze verantwoordelijkheid in wat we denken- voelen en hoe we handelen zonder anderen te schaden? Integriteit is een woord, net zoals we zoveel woorden gebruiken, maar zijn ze ook bezield?
We kunnen bij heel veel dingen stilstaan. We kunnen er lekker omheen praten en schrijven. We kunnen veel blogs schrijven rond levensthema’s. Zijn ze bezield? Zijn het woorden? Voel je de Ziel, het hart van elk blog of zijn het verhalen?
Ook dat mag je laten zijn. Let it be OF let go.
Sta jezelf toe de dingen te laten zijn zoals je ze voelt, heel diep voelt. In die ruimte wil ik jou graag ontmoeten. Op hartsniveau, bezield, inspirerend, open, transparant.