Paragnost Eddie en Consulenten

Kwetsbaarheid en vertrouwen

Kwetsbaarheid en vertrouwenKwetsbaarheid en vertrouwen. Het grootste dilemma. Het willen vermijden van pijn, alles vermijden wat kan leiden tot emotionele pijn. En toch is wat als pijnlijk wordt ervaren één van onze grootste transformerende krachten. Kwetsbaarheid in jezelf toelaten is mooi. Kwetsbaarheid delen vermenselijkt en verbindt. En toch is de vraag waarom velen zich verlegen, onwennig of dwaas voelen in het laten zien van kwetsbaarheid.
We hebben in onze opvoeding geleerd om dit niet te laten zien. Anderen kunnen van jouw kwetsbaarheid misbruik maken, vertrappelen, vernederen. Het voelt alsof je misbruikt zal worden als je je openstelt en bereid bent om te vertrouwen dat je in die kwetsbaarheid welkom bent.
Het diepe oergevoel om erbij te horen of ergens bij te horen leeft heel sterk . Het is de basis van het gevoel om te kunnen overleven. Toen we vroeger verstoten werden uit de groep, werden we als voedsel voor de haaien gegooid of trokken we ons terug in een kluizenaarsleven.
Onze innerlijke reizen zijn onze sleutels voor onze innerlijke kracht met het gevoel van erbij te horen. We kunnen hierbij net zo diep gekwetst worden door onze communicatie met anderen als door afstand van hen te nemen.
Het vraagt moed om je toch open te stellen, je diepe wonden te laten zien, nadat je vertrouwen hebt opgebouwd om je kwetsbaarheid te delen.
Je bent sterk en ook breekbaar. Enkel mensen kunnen elkaar maken of breken.
Oprecht intiem contact kan enkel worden gecreëerd door te zien we zijn, wat we aannemen en afwijzen in onszelf.
Misschien ervaar je een dieper verlangen om uit te breken uit het pantser dat je zolang beschermd heeft. De kracht van kwetsbaarheid is, dat je mensen aantrekt die zich ook in hun kwetsbaarheid laten zien. Je vertrouwt erop dat je in die openheid nooit geschaad wordt.
Een thema dat ons allen beroert. Hoe ver en hoe diep word je geraakt en durf jij je écht helemaal overgeven? Praten we erover of nemen we het risico. Hoe dan ook. Wat is het ergste wat jou kan gebeuren, wetend dat niemand jou schade kan berokkenen. Je blijft heus wel overeind.