Paragnost Eddie en Consulenten

Wat kunnen wij van dieren leren…

Wat kunnen wij van dieren leren...In oude tijden was het gebruikelijk dat we ons verbonden met de dieren en het bovennatuurlijke, en er een samenspel was.
We zijn allemaal geboren uit een-en-dezelfde Bron, en samengesteld uit dezelfde materialen.
Wij mensen zijn aangeleerd via de wet van de mens te leven, terwijl onze cellen geprogrammeerd zijn via de wet van de natuur te leven.
Het leven is een stroom van energieen die elkaar aanvullen, en de dieren hebben hierin zeker een plek gekregen van de Schepper.

Wij mensen zijn onze blauwdruk, plek en verbinding met elkaar en de Bron vergeten, de dieren niet.
De trilling van een dier staat in verbinding met de aarde en hemel, wij kunnen dus via dieren boodschappen vanuit de Bron ontvangen.
Zo heeft elk dier een betekenis, bijvoorbeeld, rij je onderweg en zie je een buizerd, dan geeft dat aan: laat je denken wat los en luister naar je intuëtie.
De hond: blijf trouw aan jezelf, laat je niet meenemen door het ego. De poes: het innerlijk en bovennatuurlijke. De dolfijn: via het beheersen van de adem andere bewustzijnslagen betreden. De zwaan: zielsliefde in relatie. De walvis: draagt onze geschiedenis van vorige levens met ons mee.

We kunnen dieren als totemdier of gids hebben.

De dieren laten hun blauwdruk niet los, wij mensen zijn manipuleerbaar, en kunnen dus van de dieren leren ons zelf terug te vinden.

Ook dieren bezitten een ziel, die overgaat als ze overlijden.
De dikke muur die tussen ons, de natuur de dieren en het bovennatuurlijke stond, begint dunner te worden.
Veel meer mensen blijven hun dier na overlijden voelen, zodat de laag tussen hier en bovennatuurlijke dunner wordt.
Of herkennen in hun nieuwe poes of hond een deel van de overleden poes of hond
Dieren reïncarneren met ons mee, zeker de dieren die interactie met mensen hebben.
Veel mensen worden door dieren zich bewust dat er meer is tussen hemel en aarde, en dat is de bedoeling ook.
Dieren lijden met ons mee op de aarde, wat we hun aandoen doen we onszelf aan, en gelukkig worden mensen zich hier steeds meer bewust van.

Stoppen we met het eten van dierenleed, zal de mens ook minder ziek worden en bewuster van zichzelf, het een staat in verbinding met het ander.
Hoe meer we ons verbinden via de ziel, hoe dunner de sluier wordt tussen mens, dier en het bovennatuurlijke.
Alles is een eeuwige stroom, en worden we daar bewust van kunnen we onze trilling verhogen.
We groeien en reïncarneren dan naar een hogere trilling waarin de verbindingen meer via de natuurwetten gaat.
De dieren kunnen ons weer herinneren aan onze blauwdruk, zodat we meer in overeenstemming met de natuur, dieren en elkaar leven…

We kunnen de wereld verbeteren als we bij onszelf beginnen.
We kunnen hoger in trilling groeien en  incarneren als we ons laten leiden door onze ziel, en zo onze blauwdruk en doel terug vinden.
En daar gaan we voor…
Op internet kun je de spirituele betekenis van elk dier opzoeken.

Liefs
Margret Pouwer