Paragnost Eddie en Consulenten

Kristallen op de werkvloer

Kristallen op de werkvloerKristallen op de werkvloer. Stress op het werk? Conflicten en miscommunicaties? Ik blijf uiteraard een voorstander van dialoog en open communicatie maar uit ervaring weet ik ook best dat de cultuur van een organisatie mede-bepalend voor het creëren van toenemende stress, conflicten met uiteindelijk een toenemend absenteïsme.
Spijts de zeer vele trainingen binnen bedrijven/organisaties, is het opvallend dat het ziekteverzuim toeneemt en de kans voor remissie zeer reëel is. Er speelt uiteraard nog veel meer mee en hierbij denk ik voorbeeld aan de werkruimtes, de gebruikte materialen van het gebouw, het gebruik van kunstmatig licht, airco enzovoort.
Ik heb in vele bedrijven als communicatietrainer zeer veel verschillen opgemerkt. Plaatsen waar ik het spaans benauwd kreeg en plaatsen waar de energie volop stroomde. Ik merkte ook heel veel verschil qua bedrijfscultuur, waar de relatiesfeer ondergeschikt was aan het werk en waar de relatie-en werksfeer zeer belangrijk werd geacht.

Organisaties die nog steeds op een verticale structuur gestoeld zijn en organisaties die de verandering hebben doorgevoerd naar gelijkwaardigheid in samenwerking: van onderhoudspersoneel tot directie. Ik nam vaker enkele kristallen mee als ik me in een omgeving bevond waar werknemers zich na een half uurtje heel moe voelden, alsof de energie uit hun lichaam werd onttrokken. Als ik dan me naar hun werkplek begaf , ervoer ik op sommige plekken onmiddellijk een heel geladen energie. Geen wonder dat de meer gevoelige werknemers meer klachten vertoonden en zich na een tijdje elke dag naar het werk voortsleepten.
Het niet erkennen van dit probleem leidde bij sommigen tot machteloosheid. Het ontbrak hen niet aan werkmotivatie of conflicten met collega’s. De oorzaak lag bij de werkplek en zoals ik zelf ervoer, het gebouw op zich. Het binnenstappen van grote gebouwen ervoer ik wel eens als zeer zwaar. Alsof ik me moest dwingen om vooruit te stappen, in plaats van me om te draaien en weg te wezen. Kon ik niet maken natuurlijk want ik had mijn opdrachten uit te voeren waarvoor ik werd aangeworven en betaald.
Gebouwen, werkplekken zijn vaak dé oorzaak van veel problemen op het werk. Een gebouw is geen opeenstapeling van stenen, er is veel meer energie in elke steen dan we kunnen bedenken. Vaak blijkt uit verder onderzoek in samenwerking met preventieadviseurs dat een gebouw zeer toxische materialen kan bevatten. Meer en meer wordt hier gelukkig aandacht aan gegeven.
Het gebruik van kristallen kunnen enige verlichting brengen voor jezelf of op de werkplek waar met andere mensen wordt samengewerkt. Ook dat wordt wel eens onderschat dat iedereen met zijn eigen unieke kleur, eigen gedachten, gevoelens en emoties elkaar beïnvloedt.

Soms hoor ik wel eens van iemand:’ Wanneer gaat die vervelende collega weg, ik moet haar niet, haar energie voelt niet goed.’
Het gaat er niet over wanneer die vervelende collega moet vertrekken, want daar heeft niemand zeggenschap over. Het gaat erover hoe je ermee omgaat en hoe je vanuit niet oordelen over een lastige collega toch kan samenwerken. Collega’s hoeven geen beste maatjes te zijn/te worden. Hou het professioneel en neem de nodige afstand. Als je wacht tot die collega ophoepelt, zou je best eens heel lang kunnen wachten. En dat is niet de oplossing. Voor elke vervelende collega die verdwijnt, kan zeker een nieuwe nog meer vervelende collega de plek inpakken. En dan?
Neem tijdens een lunchpauze even de tijd om je energie op te laden met Seleniet. Seleniet werkt rustgevend. Citrien bevordert meer verdraagzaamheid, ruimdenkendheid en creativiteit. Zwarte toermalijn zuivert de omgeving en heeft een beschermende functie en is echt een zeer krachtig kristal als je hele dagen door belt, aan de laptop of pc werkt. Dit kristal brengt de beide hersenhelften in balans, zeker als je werk eruit bestaat veel mentaal bezig te zijn. Daarom is citrien een kristal die je creativiteit en rechterhersenhelft stimuleert.

Werk je ergens waar onderhuids spanningen voelbaar zijn, niet worden uitgesproken, maar jij hebt er wel last van, leg een roze bergkristal op je werkplek. Het beste is uiteraard nog steeds: communiceer, leg alle kaarten op tafel, zuiver de sfeer en laat dan los als de lucht is gezuiverd. Het blijven herhalen van wat er toen is gezegd en toen is gebeurd, haalt je elke keer terug naar het verleden. Op die manier blijft de energie van het verleden hangen en wordt door gevoelige mensen zeer sterk gevoeld.
Dit blog is maar een tipje van de sluier en wat ik schrijf is gebaseerd op mijn ervaringen.