Paragnost Eddie en Consulenten

Krachtlijnen

KrachtlijnenKrachtlijnen voor de maand december 2018. Dit is de tijd om voorbije dualiteitservaringen van het leven met elkaar in verbinding te brengen. Het dualistische denken waarin voorbeelden als de nacht is het tegengestelde van de dag, het duistere onderdrukt het licht klopt niet in werkelijkheid. Ze werken samen om een geheel te vormen. Het een verandert en glijdt over naar het ander. In de diepste kern zit het tegendeel. In de dierenwereld zien we de zwaan en de adelaar als koninklijke vogels.
De adelaar belichaamt kracht en alleen zijn, de zwaan belichaamt zuiverheid en ruimte. Ze laat zich heel soepel drijven op emoties en duikt af en toe onder. Ze is tevreden en totaal in schoonheid en perfectie. In ons zijn zowel de adelaar als de zwaan verenigd met name het mannelijke en vrouwelijk, leven en dood, water en vuur. Het leven dat we creëren is een mystiek alchemistisch proces. Het staat voor het nieuwe, vernieuwing en staat symbool voor onze scheppingskracht.
Waar we ervaren dat ons denken en onze gedachten ons de laatste tijd een niet gewenste kant uitgingen, kunnen we zonder te oordelen over de capriolen van onze mind enige afstand nemen. We moeten onze gedachten niet proberen stop te zetten. We moeten ons eerder niet meer vereenzelvigen met onze gedachten.
Soms zijn de capriolen van ons denken hilarisch. Onze gedachten springen heen en weer, onze gedachten spelen een spelletje en herkennen dat dit gebeurt is belangrijker dan het ontkennen. We zijn niet onze gedachten en zelfbedachte scenario’s en drama’s. We kunnen meer balans scheppen in ons denken en voelen. Je geraakt niet van je gedachten af en dat hoeft niet.
We kunnen ook meer openstaan om verbindend te communiceren, licht-en luchthartiger, speelser, vrijer, ongedwongener. We kunnen meer vanuit een kinderlijk genoegen uitreiken in de wereld. Ons meer op ons gemak voelen bij onszelf, meer ontspannen en de spanningen rond verwachtingen hoe het allemaal zou moeten loslaten.
We willen eindelijk uitbreken uit onze kooi of onze harnas en ons zelf ten diepste laten zien. Maar dat laten zien komt vanuit ons diepste zelf, los van wat de buitenwereld ons laat zien. Een oud zen-verhaal vertelt over een leeuw die was opgevoed door schapen. De leeuw dacht dat hij een schap was tot de leeuw hem meenam naar een vijver.
De leeuw liet het schaap zijn eigen spiegelbeeld zien. Misschien ervaar je jezelf als die leeuw- het beeld wat we van onszelf hebben, is gevormd door de meningen van de buitenwereld. Meer en meer is het nu de tijd om je soevereine authenticiteit van binnenuit te exploreren en te belichamen.
Dit gaat over jij als adelaar met de zovele mogelijkheden. Jij als adelaar vliegt als vanzelfsprekend met gemak door de lucht. Je maakt hoge vluchten en je neemt waar vanuit een ruimer perspectief. Je voelt je meer en meer in je element. Er gaat een andere, nieuwe wereld voor je open, omdat je meer van jezelf houdt.
Je bent niet meer bereid om compromissen te sluiten in het verraad plegen tegenover jezelf, je hoeft niet meer te smachten naar goedkeuring van anderen noch geef je anderen de ruimte om je te laten kleineren. Je verlangt van binnenuit naar harmonie en hebt begrip voor anderen. Achter de schermen neem je waar wat er gebeurt maar je laat je niet meer verleiden het spel nog mee te spelen.
De weg naar het afgestemd geraken op het ritme van je innerlijke stilte is de weg naar je hart vanwaar je kan uitreiken. Het groeiend gevoel van ontvankelijkheid en zachtheid geeft je vreugde. Niemand kan jou die weg tonen, het is je persoonlijke ontdekkingstocht.
Voor de komende weken ervaar je een expanderende drang naar het grenzeloze creëren. Vakkennis en techniek zijn de instrumenten, maar de sleutel is dat je je overgeeft aan de energie die de schepping/geboorte van alles mogelijk maakt. Energie is vormloos en zonder structuur, maar omdat we op de aarde leven worden vormen en structuren eruit gecreëerd. Waaraan geef jij graag vernieuwing/geboorte?
De lasten van geboden en verboden, ons opgelegd door de buitenwereld, mogen we gaan herzien en/of loslaten. Je leven hoeft niet langer een worsteling te zijn van de wieg tot het graf. Je hebt je eigen dromen te vervullen maar je zult niet genoeg energie hebben om je dromen te realiseren als je je niet losmaakt van alle verwachtingen die je op je schouders hebt genomen. Je dacht dat ze jouw dromen waren, maar het waren de dromen van je ouders, je partner enzovoort.
Het is tijd om de lasten van je af te gooien.