Paragnost Eddie en Consulenten

Krachtige opbouw voor de maand juni 2018

Krachtige opbouw voor de maand juni 2018Na het beluisteren van het krachtige Pele rapport van Kaypacha, kan ik niet anders dan beamen dat dit de meest intense bijzondere tijd is op elk vlak. Voor diegenen die meer zich willen krijgen op astrologisch vlak en waar het nog eens heel duidelijk wordt uitgelegd welke consequenties het heeft op ons interpersoonlijk leven ( relaties, gezondheid enz…) en onze verbinding met het groter geheel. De Pele rapporten kan je terugvinden ( en in het Nederlands ondertiteld ( Bob Kukler en zijn collega Irma) op Youtube ‘ Astrologie voor de Ziel ‘.

Deze maand zal voor velen lichter aanvoelen…velen hebben de maand mei als heel heftig , vermoeiend en emotioneel ervaren. We hebben heel wat te verduren gekregen door de invloed van de extreem gigantische zonnevlammen, waardoor de meer gevoeligen meer uitgesproken last hadden van zware vermoeidheid, hartkloppingen, emotionele uitbarstingen enz….Wil je er nog even de vorige blogs op nalezen, dan kan je je dit allicht heel levendig herinneren. Er is dus een gigantische transformatie op persoonlijk vlak aan de gang en evenzeer op politiek economisch vlak. Ik zie persoonlijk ook wat gebeurt…maar kies ervoor me niet te verbinden met de trage trillingen van het media-nieuws die de toch al voelbare angst vergroot en de agressie, frustratie onder de mensen voedt. Veel van hetgeen in de buitenwereld gebeurt, is een weerspiegeling van hoe we als mens in het leven staan. De invloed binnen-buiten wordt helaas nog niet door iedereen begrepen.

We worden nog volop geconfronteerd met het oude paradigma via macht – en machtsstructuren – en de actoren die vanuit de derde chakra regeren ( leven) en die structuren beginnen heel duidelijk te voelen dat bewuste mensen die machtsverbindingen ont-groeien en/ of ontgroeid zijn.

Bewuste mensen willen zich niet meer laten inperken-beperken-begrenzen- de mond snoeren – laten manipuleren – emotioneel chanteren.

Enerzijds komen velen in beweging ( vaak via manifestaties en protestacties) tegen wat als onrechtvaardig en oneerlijk wordt ervaren, anderzijds is het nog belangrijker om in beweging te komen in de eigen binnen-wereld. Manifesteren en protesteren tegen onrecht is één ding, maar hoe zit het met de binnenwereld?

We zeggen gemakkelijk: Walk your talk…maar bij nader inzien, klopt hetgeen we naar buiten toe aanvechten, niet met hoe we zelf afgelijnd zijn op onze eigen binnenwereld. Ik geloof dat we meer en meer naar vrede kunnen groeien als we in vrede met onszelf kunnen zijn. Vredig ‘ Zijn ‘. Een staat van bewustzijn dat we niet zomaar kunnen bereiken, als we ons teveel naar de buitenwereld richten en ons laten meenemen in berichtgevingen die ons niet dichter bij onszelf brengen, dan eerder meer afgestemd op wat ‘ buiten ‘ gebeurt. Afgeleid worden in de dramaverhalen is één van de manieren om afgeleid te blijven van zichzelf. Het gaat er dus niet over onverschillig te worden, maar het effect van de berichtgevingen in te voelen en hoe het je afleidt. Alles wat je naar binnen laat komen en je afleid, kan heel toxisch- destructief in- en doorwerken in je lichaam. Even een korte duiding en verklaring: als jij heel vaak in je angst schiet door berichtgevingen, blijft je lichaam adrenaline aanmaken, angst en nieren zijn aan elkaar vanuit de chinese geneeskunst gerelateerd, stresshormonen bereiken de nieren en putten uiteindelijk de nieren uit, met als gevolg fysieke klachten. Lees er zelf even op na vanuit de chinese geneeskunst welke effecten emoties op de vitale organen hebben. Lichaam , Spirit en Ziel zijn onlosmakelijk Eén.

Willen we navigeren in en op liefde of navigeren in en op angst? En hoe zetten we voor de komende periode de stappen in en naar liefde? We hebben zelf de sleutel in handen om de poort te openen waarin we vanuit een liefdevolle hartsverbinding elkaar her-ont-dekken, her-ont-moeten en dit vraagt tegelijk de poort van het verleden met alle ervaringen in dankbaarheid te sluiten: bewust uit de schijnwerpers van de creators van drama, teleurgang en vernieling te blijven.

Voor deze maand mogen we uit onze luie stoel komen en nadenken over de manier waarop we het ‘ ik-gerichte ‘ naar ‘ wij-samen ‘ kunnen vorm geven vanuit waarachtige hartsverbinding. Het is nu reeds en ook voor de komende tijd duidelijk dat mensen elkaar ontmoeten vanuit die prachtige hartsverbinding , het echte delen met en onder elkaar en dit te voelen is bijzonder bevrijdend. Er hangt geen ‘ ruis ‘ tussen mensen die elkaar van hart tot hart ont-moeten , de verbindingen zijn beZielend, beGeesterend, in-Spirerend en niet gebonden aan tijd noch grenzen.

We gaan voor deze maand verder in onze stapjes naar verwerken, loslaten en integreren van alles wat we ervaren en geleerd hebben. Dat we zelf elk onze eigen verantwoordelijkheid dienen te nemen voor onszelf en dit op elk vlak van ons leven, is al langer dan vandaag helder geworden voor velen. Het krampachtig vasthouden aan ‘ toen ‘ ( het verleden) draagt niet langer, het mag en kan anders en je hoeft het niet allemaal alleen te doen. Je hoeft je niet sterker voor te doen, dan je jezelf voelt. Je mag jezelf uit de ban van het’ schijnveilige pantser ‘bevrijden en ook die sleutel heb je in eigen handen. Je kan je enerzijds suf lezen en ja -of nee-knikken, en je kan ook actie ondernemen jezelf verder binnenste buiten te keren. Het hoeft niet allemaal zo zwaar meer te zijn…want in alles wat ons ‘ overkomt ‘ zitten verborgen zegeningen die we in het moment zelf niet altijd onmiddellijk zien of willen zien. Take action: ga dansen – zingen ( mantra ’s vb werken bijzonder helend en schonen je hele wezen helemaal op) – inspirerende boeken lezen – samenkomen met fijne mensen met wie je ervaringen kan delen en bij wie je je emoties en gevoelens open-hartig ruimte kan geven en andersom – kortom : alles waar jij je figuurlijk lichter bij voelt.

Het creatieproces van het nieuwe paradigma : samenwerken, nieuwe mogelijkheden tot samenleven, samenzijn, samen scheppen is de weg die we nu mogen kiezen. Zijn we soms bang onze gehechtheid aan het ‘ikje ‘ te verliezen, zijn we bang om ons gezicht te verliezen, zijn we bang om niet meer gezien te worden, zijn we bang om niet meer als een goeroe aanbeden en gevolgd te worden….dan zitten we nog steeds vastgekluisterd aan het oude paradigma, het oude denken en de behoefte om boven anderen uit te stijgen.

Ik geloof niet dat dit nog de bedoeling is, evenmin als veel andere bewustzijnswerkers bij wie ik me ook heel goed kan aansluiten omdat ik deze verschuiving net zoals velen al heel wat jaren aanvoelden. Het is het stukje ego van de verwachtingen die de buitenwereld heeft opgelegd, afleggen. Net zoals een deken van ‘ ik moet ‘ afglijdt en je plots in je naakte ‘ Zijn ‘ jezelf voor de eerste keer ziet zoals je écht bent.

We kunnen ervoor kiezen te kijken naar ons naakte Zelf- Zijn en alle mogelijke oordelen over onszelf transformeren en transmuteren zodat we vanuit een frisse en heldere kijk op onszelf oprecht blij zijn met het goddelijk wezen dat onder al die lagen van oordelen verborgen zit.

We mogen dus allen het licht in onszelf laten schitteren, niets meer en niets minder. Je moet niet meer bang zijn dat jouw licht minder zal schitteren dan iemand anders zijn licht. Zolang hiervoor angst is ( en in vervormd gedrag naar buiten komt) verzwakt uiteindelijk de energie van je licht en raakt je energie uitgeput.

Het leven verandert voortdurend, het is voortdurend in ont-wikkeling ( en af-wikkeling) , het sterft af en wordt opnieuw geboren. En dit is nu de cyclus waarin we ons bevinden. Als we ons blijven vastklampen aan de rand van het levenswiel, worden we duizelig en misselijk….als we ons echt durven begeven in het midden van hét leven ,waarin de enige constante die van verandering is, dan weten we dat heftige perioden voorbijgaan. Dan komt er een cyclus van vrede ( innerlijke) , rust ( innerlijke) en zien we: ‘ Het is goed zoals het is ‘.

Een hele inspirerende liefdevolle juni-maand in het teken van jouw Licht.
Geniet van deze prachtig versie van de Ho’oponopono