Paragnost Eddie en Consulenten

Kijken door de bril van mogelijkheden

Kijken door de bril van mogelijkheden. Als we gewend zijn ons volgens een vast patroon door het leven te laveren, dan verwachten we niets anders dan dat het leven vastligt.Kijken door de bril van mogelijkheden. Als we gewend zijn ons volgens een vast patroon door het leven te laveren, dan verwachten we niets anders dan dat het leven vastligt. Ook al denken we dat we op een geordende gestructureerde manier leven, eigenlijk houden we onszelf voor de gek, want het leven en wat er in de wereld gebeurt is onvoorspelbaar.
Kijk maar eens als je iets doet welke verwachtingen eruit voortkomen. Lukt iets niet dan voel je je teleurgesteld, zelfs in de kleinste dingen kun je dit ervaren.
En vaak ontstaan teleurstellingen vanuit onrealistische en hoog gespannen verwachtingen. Het leven op zich vraagt een behoorlijk hoge mate aan realiteitszin en souplesse.
Het leven vraagt ons te leren omgaan met de omstandigheden zoals ze zich voordoen en die zijn voortdurend onderhevig aan verandering.
Je kunt je goed humeur verliezen door te starre verwachtingen omdat het leven niet doet wat jij ervan verlangt, omdat mensen niet doen zoals jij verlangt.
Sommigen herkennen het feit dat ze zich niet echt kunnen overgeven aan het leven van elke dag, de controle is zo excessief geworden dat bij het minste de dag als helemaal om zeep wordt ervaren. Mijn dag is helemaal naar de kloot, omdat het regent, guur weer is, de broodrooster stuk is, mijn afspraakje niet doorgaat. Zo laat je je bepalen door externe omstandigheden.
Heb je kortelings te maken gehad met onvervulde verwachtingen?
Schrijf erover.
Koester je verwachtingen ten opzichte van jezelf, je leven en de mensen van wie je houdt? Welke verwachtingen zijn dit? Schrijf erover, zodat het voor jou helder wordt waar je niet in harmonie bent.
Maak het dan even heel stil in jezelf en laat de gevolgen van die verwachtingen tot je doordringen. Kun je zien dat ze nieuwe mogelijkheden in de weg staan?
Neem opnieuw je lijstje met de verwachtingen die je hebt opgeschreven en op jouw manier kun je deze lijst loslaten door te verbranden of te versnipperen.
We kunnen stapje per stapje de vele lagen onder de verwachtingen met een open vizier en hart onderzoeken en alles waar we niet in harmonie zijn in onszelf bewust laten gaan. Op die manier maak je ruimte voor de verrassingen dat het universum voor ons in petto heeft.
Harmonie ervaren in een voortdurend veranderende wereld is niet gemakkelijk en is zeker in deze tijd een best pittige uitdaging. Alleen kun je regelmatig van die momenten pakken waar in je volstrekte eenheid in jezelf bent, zonder spanning en dwang.