Paragnost Eddie en Consulenten

Keuzes maken

Keuzes makenKeuzes maken en hoe weet ik dat ik de juiste keuze maak?

Een veel gehoorde vraag en een vraag die we niet zo zwart / wit of kort door de bocht kunnen beantwoorden.
In eerste instantie is het niet aan mij om te vertellen welke keuze iemand dient te maken, dan wel een cliënt te helpen onderzoeken wat de repercussies kunnen zijn in het maken van keuzes en of de cliënt bereid is om de verantwoordelijkheid te dragen in het maken van keuzes.
Het gebeurt soms wel eens dat die vraag op mijn bord wordt gelegd, in de hoop dat ik de keuze maak voor de cliënt, omdat de cliënt denkt dat ik het beter weet. Ik kan uiteraard dieper inkijken in een situatie en de verschillende mogelijkheden helder en duidelijk aankaarten en bij de vraag ‘ wat moet ik nu doen ‘, laat ik toch de beslissing bij de cliënt, omdat het de cliënt in een afhankelijkheidspositie houdt en de bijbehorende overtuiging ‘ ik weet het niet, ik kan niet vertrouwen op mijn intuïtie, omdat Mieke het beter weet want zij is het medium’.
Ik weet zo ongeveer na 35 jaar in het werk mensen te coachen naar hun Ware essentie, dat dit de ander klein houdt als ik doe wat een cliënt van mij verlangt nl hun spirituele groeiproces en verantwoordelijkheid ontnemen.

Langs mijn kant bouw ik zelf ‘ karma ‘ op en als er nu iets is wat we niet meer hoeven te doen is: nieuw karma in dit leven opbouwen.
Dus het maken van keuzes ligt niet bij ons, is niet onze verantwoordelijkheid, dan wel een cliënt helpen uitzoeken wat met hen op een dieper niveau resoneert en deze manier van coachen en helpen staat volledig in wat in de Nieuwe Tijd ook in ons werk bijdraagt aan de Nieuwe mens.

Wat je ook kiest, kiezen heeft altijd gevolgen voor jou en mogelijks je omgeving.
Mijn antwoord is in veel situaties: volg je hart, want dat klopt altijd.
Hoe weet je dat je je hart volgt?
Ook dat is een groeiweg….dat hoofd kwebbelt voortdurend en leidt ons nogal eens af van het maken van keuzes gebaseerd op het hart.
En er zijn ook best wel keuzes die je echt vanuit gezond verstand, vanuit je ratio zal moeten maken.
Stel dat je een karig inkomen hebt en toch wil je heel graag een reisje boeken naar Bali, omdat je dat al zolang wil , en toch weet je dat je dit nu best even uitstelt omdat je te weinig inkomen hebt. Je kan er op verschillende manieren mee omgaan:
– Vertrouwen op good luck , de reis boeken en hopen dat het allemaal wel zal meevallen, dat er wel iemand zal zijn die je dan wel financieel helpt… ( denk aan de stress die je dan toch onbewust meeneemt op vakantie…want zeker ben je niet dat iemand je financieel zal bijspringen) Je breekt er toch af en toe je hoofd over of het wel los zal lopen.
– Accepteren dat je op dit moment dit verlangde reisje nog niet kan maken, en alvast de centjes opzij zet om toch dat reisje te kunnen boeken, geen nood, geen probleem…ik kijk hier wel naar uit, alleen even geduld en vertrouwen houden. Mogelijks zoek je nog andere oplossingen die je op hartsniveau een fijn gevoel geven.

hartSoms vraagt een cliënt me wel eens: ‘ Zie je me een reisje maken en zal het gezellig zijn ‘.
Mag ik er even op wijzen dat dit soort vragen eigenlijk niet meer hoeven gesteld te worden aan een medium….omdat jijzelf heel goed weet eigenlijk dat jij zelf bepaalt of je al dan niet een reisje wil boeken en laat me eerlijk zijn: jij bent diegene die het toch gezellig wil hebben en het zelf gezellig moet maken, of niet?
Dit is echt allemaal Vissentijdperkgedoe en persoonlijk vind ik dat het echt nergens over gaat.
Maak je een reisje,  nou, geniet ervan, maak er het beste van…zoiets is echt niet te voorspellen.
Er is heel wat niet te voorspellen….mocht dit al het geval zijn, dan zouden we op dit moment niet met ons allen soms geweldig knoeien.
Wat belangrijk is is onze eigen attitude hierin: zelfrelativering en een gezonde portie humor.

Waarvoor je ook kiest, je moet er de volle verantwoordelijkheid voor willen dragen, ook al heb je nog geen idee hoe jouw keuze zal uitpakken, de weg die voor jou ligt, ken je nog niet tot je die weg bent opgegaan.
‘ Ja, maar….stel dat ik de verkeerde keuze, de verkeerde beslissing heb genomen, wat dan….’.

Zoals ik reeds in de vorige voorbeelden heb gegeven :  als jij weet dat je nu geen reisje naar Bali moet boeken, want je komt geheid in de problemen,  moet je je gezond en nuchter verstand gebruiken…nou, van mij moet je niet, maar ik zal je toch verder helpen kijken dan je neus lang is. En dan nog: jij bent diegene die de keuze zal maken al dan niet dat reisje naar Bali te boeken.

Er zijn weliswaar ook meer gevoelige vragen en die hebben betrekking op relaties in de ruimste zin van het woord en dit is, in hoe ik voel, veel delicater en dienen met alle wijsheid en respect voor de cliënt benaderd te worden.
Persoonlijk vind ik het niet acceptabel dat ik de keuze zou moeten maken in de twijfel in een relatie, of tussen meerdere liefdes.
Die vraag wordt me wel eens voorgelegd…meerdere mogelijke potentiële liefdes en Mieke, wie zou ik volgens jou moeten kiezen.
Het is overduidelijk dat een cliënt die me die vraag stelt nog niet ten volle de verbinding heeft gemaakt op hartsniveau en de vraag mogelijks het gevolg is van een angst de verkeerde keuze te maken, het gevolg van een dieper trauma , het gevolg van het verlangen van zekerheid ….en zolang iemand niet rustig de tijd neemt om te onderzoeken met wie hun ziel echt resoneert, blijft het een mentale keuze. Er wordt soms onterecht beweerd dat het vooral mannen zijn die vanuit hun denken een partner zoeken, doch ik constateer ook vaak dat vooral hoog opgeleide vrouwen wiens rationeel veld het sterkst is ontwikkeld en weinig verbinding hebben gemaakt op hartsniveau, hiermee te kampen hebben.

harte mediumDat er zich langzaam maar zeker een verschuiving aan het voltrekken is, zie ik met veel enthousiasme tegemoet.
Om me te verduidelijken op het vlak van intermenselijke relaties is het ook boeiend en leerrijk voor een cliënt en ook voor mezelf, iemand te laten kijken naar zichzelf in de relatie tot zichzelf en de ander en alle patronen die mogelijks hebben geleid tot vervlakking en mogelijks tot een scheiding. Het is niet aan mij om een uitspraak te doen als: ‘ Ga af van die man/ vrouw, hij/ zij deugt niet voor jou….’
Het is opnieuw iemand zo dicht brengen bij ziczelf, de relatie, de ander opdat een cliënt uiteindelijk helder inziet dat het tijd is om los te laten, of hulp te zoeken en liefst samen, als koppel.
Maar of iemand hier dan al dan niet voor kiest, is de verantwoordelijkheid van de ander, van het koppel.

Wat de keuzes ook zijn, vertrouw op je intuïtie en vraag om een duidelijk teken van Spirit en vertrouw erop dat je de tekens op een of andere manier zal oppikken, soms wel via heldere dromen of andere wegwijzers!  Door bewust en opmerkzaam te blijven is de keuze die je maakt meestal de juiste en zeker als je ergens diep vanbinnen een helder ‘ ja ‘ voelt, dit voelt goed, dit is ok.
Als je kan aanvaarden dat het leven één groot leerproces is, waarin we ons soms wel realiseren niet de beste keuzes hebben gemaakt, dat we vergissingen hebben gemaakt, dat we ergens in hebben geïnvesteerd waardoor we nu in de knoei zitten….wie kent het niet?
En dat, lieve lezers, dat zijn de lessen die we leren, die ons weer een stukje wijzer hebben gemaakt, omdat we hebben geleerd….onze ziel is  hier om te groeien en dat kan toch maar op één manier: ervaringen opdoen, keuzes durven maken, het lef hebben om te durven op onze bek te gaan, maar één ding is zeker: we staan hoe dan ook weer op en gaan verder, met hopelijk inzicht, wijsheid én een grote dosis mildheid voor onszelf.

Ik eindig met het volgend: ‘ Leven impliceert LEF hebben het leven ten volle te leven, met alle keuzes die jij mag maken, en die keuzes zijn altijd perfect in het moment, al is het niet de beste keuze: in ieder geval, je leert er absoluut van ‘.

Heel veel liefs
En kies met je hart, want dat klopt altijd !
Engelenmedium- Relatietherapeut  Mieke Moon
www.miekecoigne.com