Paragnost Eddie en Consulenten

Karma

KarmaVrijheid door het in lossen van je karma
Vrijheid kun je alleen maar bereiken door je van alle onzuivere karma en emoties te ontdoen.
We hebben als mens heel wat karma opgebouwd met anderen.
En in elk leven komt dat karma tevoorschijn.
Zo kun je via alle ontmoetingen met anderen dit karma in lossen.
Jezelf ontdoen van dit karma is niet zo eenvoudig.
Daarvoor moet je wel een groot bewustzijn hebben.
We zien het dagelijks om ons heen, en in ons werk als consulent en coach komen we elke dag mensen tegen die hun karma in meer of mindere mate met elkaar mogen inlossen.
De problemen die men met elkaar heeft laten zien dat dit niet eenvoudig is.

We zouden eigenlijk op school al les mogen krijgen in deze materie, zodat het niet een leven lang hoeft te duren voor we vrij zijn van het karma vanuit onze eerdere levens.
Door de alsmaar groter wordende rugzak slepen we heel wat mee in onze levens.
Vrijheid kun je dus niet echt vrij zijn noemen.
We zitten allemaal vast in ons verleden en daardoor in het heden en mede daardoor kunnen we niet het vrijheidsgevoel herkennen zoals een vrije ziel dit zou kunnen beleven in dit leven.
Al de ontmoetingen die we hebben/gehad, met wie dan ook, en in welke vorm dan ook, zijn bepalend geweest voor onze groei en bewustzijn.
Hoe we de ontmoetingen hebben beleefd ligt aan het bewustzijn wat we toen hadden.

Het is net als het lezen van een boek. Je ervaart en voelt en beleeft de woorden in dat zelfde boek in een latere fase van je leven heel anders dan toen je het voor het eerst las.
Je bent dan gegroeid en bewuster geworden.
Dat zelfde ervaar je ook met mensen die je ontmoet in je leven.
In je jonge jaren ervaar je het leven zo heel anders dan als je al wat langer rondloopt op de aarde.
Groeien naar volwassenheid en door de jaren heen bewustzijn vergaren is heel belangrijk voor je verdere leven.

Niet ieder mens staat open voor verandering en zo kun je ook door een heel andere fase gaan dan bijvoorbeeld je vrienden of je familie.
Je voelt dan dat je verandert bent en meestal kun je jezelf niet zo goed meer verbinden met deze mensen.
Dit ligt niet aan jou maar aan de groep mensen waar je je altijd mee hebt verbonden.
Jij bent op weg naar vrijheid van denken en voelen en beleven.
Zij zijn nog bezig met aardse en materiele zaken en dingen die jou niet meer interesseren.
Je hebt je bevrijdt van het collectief en gaat je eigen weg.
Karma met deze mensen is klaar en je vrijheid komt steeds dichterbij.
Het hoeft niet te betekenen dat je deze mensen de rug toekeert, maar je voelt je wel vrijer en dat is de ware vrijheid die een mens nodig heeft.

Ontdoe je van het karma met de mensen met wie je leeft, met je partner, je ouders, je eigen kinderen, je vrienden, je werkgever(s) je collega’s en zelfs met je dieren.
Hoe je dat doet is niet zo eenvoudig, maar je kan het wel leren inzien.
Wat er meestal gaande is komt uit vorige levens en de band die je samen hebt gehad met anderen in welke vorm dan ook.
Door dingen te herkennen vanuit liefde en mededogen naar elkaar en niet door haat, rancune, bezitterig gedrag, jaloezie, en betweterigheid kun je heel wat karma samen in lossen. Je kan echte vrijheid leren ervaren door alles wat je niet meer dient in liefde los te laten.

Wees wat toleranter naar elkaar en vooral weet waar je aan begint samen bijvoorbeeld in een relatie of vriendschap, want meestal zijn er al signalen naar elkaar toe zodat je weet wat je op je hals haalt.

Je hoger zelf spreekt voortdurend tot je, helaas zijn we als mens niet altijd in staat om daar naar te luisteren en blijven we dus vast zitten in ons leven tot we daadwerkelijk in kunnen gaan zien dat het leven wat we leven ons niet de vrijheid geeft die we nodig hebben om ons te ontwikkelen naar een groter bewustzijn.

Wees de liefde die je wilt zien in anderen.

Wil je hier eens over praten met mij of met één van de collega’s?, ik zelf zit op box 68 bij paragnost-Eddie.

Warme groet,
Elisa-Lis