Paragnost Eddie en Consulenten

Je ware toon

Je ware toon Met je ware toon maak je de verbinding met je keelchakra. Het keelchakra is eveneens verbonden met horen en uiteraard met je stem.

De vraag is hierbij hoe wij de wereld horen en hoe de wereld ons hoort.
De verbinding van de stem met het gehoor betekent dat het keelchakra gepaard gaat met het vinden van de manier waarop je je stem wilt laten horen in de wereld. Op spiritueel niveau stelt het ons in staat verbinding te maken met het hogere zelf en je spirituele kwaliteiten. Wanneer deze verbinding verankerd is, kunnen we niet anders dan onvoorwaardelijk tot uitdrukking brengen en ons ware zelf laten zien.
Hoe we onszelf horen en onszelf laten horen is vanuit deze belichting heel belangrijk. De klank van een toon resoneert en weergalmt in haar eigen kleur. Als reactie hierop worden klanken in harmonische of disharmonieën aangetrokken.
Als het keelchakra niet goed functioneert, kan zich heel wat innerlijke frustratie ontwikkelen. Het is moeilijker om innerlijke kracht te kanaliseren en tot zelf-expressie te komen.
Het keelchakra speelt een heel vitale rol in onze bewustwording van ons hoogste kunnen als mens.
Communicatie is voornamelijk verbonden aan geluid. Het begrijpen van hogere wetten, vraagt dat we deze benoemen en uitspreken, voordat ze zich kunnen manifesteren. In het aardse leven komen manifesterende krachten via ons keelchakra naar buiten.
Zelfexpressie, communicatie en verantwoordelijkheid zijn eigenschappen die we verbinden met het keelchakra.
Als we onze ware toon aanslaan, trekken we positieve synchroniciteiten naar ons toe en ruimen disharmonieën het veld.
Belicht vanuit ons gezin van oorsprong en in de situatie waarin je je in het gezin heel eenzaam hebt gevoeld en opgegroeid bent vanuit een eerder biologische dan spirituele context, zal het leren aanslaan van je ware toon, mensen uit je zielegroep aantrekken, waardoor diepe healing kan plaatsvinden.
Het leven verloopt soepeler en je gaat beginnen opmerken dat je altijd op de juiste plaats terechtkomt en op het juiste moment.
Aandacht geven aan het keelchakra stelt ons in de mogelijkheid beter naar ons lichaam te luisteren, ons meer af te stemmen op onze interne communicatie en -patronen. Dat communicatie een complex onderwerp is en nog veel meer omvat, voeg ik graag toe in dit blog.
Communicatie gaat uiteindelijk nog veel verder dan het gesproken en geschreven woord.
Spiritueel volwassen worden is een kwestie van reageren op en interpreteren van de behoeften van een goddelijk of hoger doel.