Paragnost Eddie en Consulenten

Je relatie met je brein moet liefdevol zijn

Je relatie met je brein moet liefdevol zijnJe relatie met je brein moet liefdevol zijn. Als we de mens nader beschouwen, heeft deze door het hebben van een brein zoveel mogelijkheden meer dan de dieren, die dit brein niet bezitten zoals de mens het heeft.

Door overlevering, heeft de mens, omdat die sterker was dan de dieren, zich het mensenbrein eigen gemaakt. Waarmee de mens heel veel kan. Vanaf het moment dat ons brein tot onze beschikking kwam, zon 0,5 tot 1,5 miljoen jaren geleden, hebben we er enorm veel mee bereikt.

Het mensenbrein schijnt ontstaan te zijn door een kopieerfout in ons DNA. Door een genmutatie bij mensachtigen kwam er een extra laag over de hersenen heen. De zogeheten Neocortex. Hierdoor namen de hersenen in gewicht toe van zo’n 500 gram naar nu zo’n 1400 gram.

Dat we als mens hier een voordeel aan hebben, zien we duidelijk in heel veel dingen terug. Of de mens zijn brein op de juiste manier laat functioneren, zien we ook. Het brein is zeer complex, die veel zaken in een menslijf aanstuurt.

De hersenen besturen en coördineren zintuigsystemen, beweging (zowel bewust als onbewust) en homeostatische lichaamsfuncties zoals, ademhaling, bloeddruk en lichaamstemperatuur. De hersenen zijn ook de bron van cognitie, logisch denken, verbeelding, creativiteit, emotie en geheugen. (Wikipedia).

Ons brein heeft een taak, een hele mooie, en als we ons brein op de juiste manier zijn werk laten doen, hebben we er een hele grote vriend bij. Je hebt een relatie met je eigen brein. Een brein dat aan de ene kant zijn eigen gang gaat, kijk maar wat jouw brein allemaal wel niet bestuurt en coördineert vanuit zichzelf.

Als we dan kijken dat het brein zelf het logische denken is en aanstuurt, is het vaak de mens die zijn eigen brein saboteert en geen fijne relatie er mee heeft. De mens saboteert zodanig zijn brein dat die niet meer logisch kan denken. Maar ook creativiteit wordt ontnomen, waardoor we geen oplossingen meer zien, we denken dan niet meer logisch na en emoties worden dan op een verkeerde manier aangestuurd.

Het brein zijn gedachten en gedachten zijn, als we het brein zelf de ruimte geven, de juiste. Want het is een groot samenspel, van logisch denken, verbeelding, emoties, etc. Als we niet meer logisch kunnen nadenken, dan werken we de juiste manier van ons brein tegen en raken we verward, in de knoei. We komen er niet meer uit, worden daar onzeker en wantrouwend door. De relatie met je brein is liefdeloos.

Dat in de war zijn, zegt, ik ben niet liefdevol naar mijzelf. Ik stook een vuur op in mijn brein, die voorkomt uit angst, waardoor allerlei verkeerde aannames met de bijbehorende emoties mij parten spelen en weghalen bij mijn werkelijke zijn. De rust. Ik pleeg hierdoor ook een aanslag op al mijn organen, want als ik mijn brein saboteer, zie ik dat dit effect heeft op mijn ademhaling, mijn bloeddruk, mijn hart, mijn hele welzijn.

De conclusie die we hieruit kunnen trekken is, wees liefdevol voor je brein. Leef vanuit rust, dan kan het brein op eigen wijze zijn werk doen. Vanuit een rustpositie leven, dan geef ik mijn brein alle ruimte zijn werk naar behoren uit te voeren.

De mens zou anders moeten kijken naar zichzelf. Zijn brein het werk voor hem moeten laten doen, in plaats van het brein te willen besturen. Als je dat doet, lig je met jezelf elke keer in de clinch.

Laat om al deze redenen de relatie met je brein een liefdevolle relatie zijn, dan bewaak je je eigen gemoedsrust en gaat de rest vanzelf. Angst, paniek, boosheid, kun je mee blijven rondlopen, je brein is er niet blij mee.

Beter is een goed gesprek te voren met een medium of paragnost van Paragnost Eddie, om te leren hoe krijg ik een liefdevolle relatie met mijn brein. Hoe laat ik mijn brein voor mij werken in plaats van dat ik het tegenwerk.

Medium Claire