Paragnost Eddie en Consulenten

Je eigen leermeester zijn

Je eigen leermeester zijnJe eigen leermeester zijn. Als je echt wil leren dan leer je het meeste van jezelf. Je eigen meester zijn is zoiets als kijken naar jezelf je reacties bekijken op situaties en daarna voelen en handelen .
Eigenlijk als je goed nadenkt over jezelf en als je voelt dat de huidige dingen je niet geven wat je nodig hebt dan mag je aan de slag gaan met de dingen in je leven eens goed te bezien. En alle overtuiging afbreken die je alleen maar gevangen houden.
Als je durft en als je het aankan dan zou je jezelf eigenlijk mogen bevrijden uit de indoctrinatie en structuren waarbij de een denkt de waarheid in pacht te hebben en de ander niet of nog niet.

Niemand heeft de waarheid in pacht omdat ieders beleving zijn waarheid is.
Eigenlijk is het zo dat we van elkaar kunnen leren maar vaak kunnen we de manier waarop iemand ons toespreekt niet waarderen omdat dit ons dan wordt opgedrongen en dat werkt nooit.
Als je het goed beschouwt dan is de enige manier waarop we kunnen leren de eigen beleving aan het leven.
We leren door ervaringen en dat is de enige manier waarop we doordrongen kunnen worden van onze levenslessen.
We kunnen cursussen volgen en boeken lezen zoveel we willen maar zoals ik al eerder zei, niemand heeft de wijsheid in pacht. Ieder schrijft vanuit een bepaalde visie en blijf daarin zeker kritisch ga er niet zomaar van uit dat de schrijver van het boek het wel het beste zal weten maar onderzoek zelf ook de dingen.
Neem niet zomaar iets aan, want dan stel je diegene boven je en dat is niet de bedoeling.

Een goed boek is een boek wat je met vragen achterlaat, en zo is dat ook met lezingen als je vragen hebt betekent het dat je op onderzoek uitgaat en dat is de bedoeling.
Geen ene theorie is zaligmakend toch?
Wat voor de een werkt hoeft voor de ander niet te werken, blijf dus een kritische onderzoeker, en stel alle overtuigingen van anderen aan de kaak omdat het simpelweg not done is om iemand boven je te hebben of te denken dat iemand anders het beter weet dan jij.
En laat jezelf ook niet beïnvloeden door de eventuele vaktermen die worden gebruikt juist om de vakkundigheid van de spreker of schrijver aan te duiden.

Blijf dicht bij je gevoel en weet dat iedereen een zoeker is in de woestijn van het leven en dat jij je eigen leermeester bent.

Hartegroet,
Lis