Paragnost Eddie en Consulenten

Intimiteit en seks

Intimiteit en seksIntimiteit en seks. Onder het woord ‘intimiteit’ wordt vaak seks begrepen. Ik hoor dit vaak in consulten. Mijn partner en ik zijn niet meer intiem, of te weinig intiem en als we intiem zijn voelt het niet.
Ik las deze morgen een heel kort artikel waarin intimiteit belicht werd vanuit het fysieke aspect. De schaamtegevoelens die nog steeds anno 21ste eeuw leven rond seks en seksualiteitsbeleving.
Onze Belgische Goedele Liekens is al heel wat jaren alle taboes aan het doorbreken rond seksualiteit, waar menige mensen zich verbolgen en met schande over uitspreken. Maar wat is hier nu zo beschamend aan en waarover moet men zich verbolgen over voelen?
Seks is seks. Iedereen doet het. Seks met jezelf, seks met iemand, trio-seks, seks in zoveel variaties en vormen. Er wordt over niets zo sterk geoordeeld als over seks. Ondanks de voorlichtingscursussen die op school worden gegeven, neem ik waar dat jongeren zich niet vrij voelen om zich te uiten. Er hangt een sluier rond het thema seks.
Maar waar het mij nu om gaat is intimiteit. Ik hoor vaak dat seks en intimiteit in één adem uitgesproken worden.
Seks kan je hebben zonder verbinding te voelen met de ander. Seks om de seks. Ontladen en klaar.
Intimiteit gaat veel verder en dieper.
Veel relaties beginnen met fysieke aantrekkingskracht. Als het goed is, ontwikkelt de relatie zich inweg verder op geestelijk en spiritueel vlak.
Intimiteit in een relatie raakt diepere dimensies waarvan seksualiteit een manier kan zijn om de diepe liefde vanuit overgave te delen met elkaar.
Intimiteit impliceert op geestelijk vlak jezelf in je kwetsbare kanten te laten zien zonder oordeel over jezelf en de ander. In een partnerschap waarin een fundamenteel basisvertrouwen is, is er geen angst om het diepste van zichzelf te delen.
Is dat er wel dan komen alle lagen die rond relatie en vertrouwen zijn opgebouwd aan de oppervlakte.
Meestal zijn dit ervaringen uit het verleden en vaak vinden we de basis terug in de ouderlijke patronen.
Een relatie wordt een strijdperk, waardoor de intimiteit langzaam maar zeker verdwijnt.
Het vertrouwen is er eigenlijk nooit geweest. Maar in de fase van de verliefdheid en aantrekkingskracht gaan beiden eraan voorbij.
De geestelijke/spirituele dimensie die zo belangrijk is in een liefdesrelatie ontbreekt. Een heel logisch gevolg is dat de aanvankelijke verliefdheid en aantrekkingskracht afneemt. Seks is dan nog enkel een manier om stoom af te blazen of enkel te ontladen.
Er zijn veel koppels die samen zijn, samen blijven en de intimiteit missen. De partner klaagt over te weinig seks of geen seks, de ander spreekt over het gemis aan intimiteit.
Intimiteit in de diepere betekenis is de basis voor een duurzame relatie en die intimiteit vraagt om vertrouwen.
Je moet er vanop aankunnen dat er in het delen van diep emotionele kwesties een open ruimte is waarin beiden zich veilig voelen. Veilig in de betekenis van zich helemaal naakt kunnen opstellen, ontdaan van angsten, traumatische ervaringen, oordelen.
Veilig in de zin van elkaar te aanvaarden in de diepere kwetsbare kanten, wetend dat het gedeelde niet misbruikt of gebruikt wordt om elkaar in die kwetsbaarheid te raken.
In relaties waar dit wel gebeurt, waarin niet zorgzaam omgegaan wordt met elkaar, treedt vervlakking en vervreemding op.
Er is in wezen niets meer om te delen. Misschien hooguit seks.
Ik oordeel over geen enkele relatie, de kwaliteit van de relatie wordt weerspiegeld in de kracht van de totale intimiteit die een relatie tot de hoogste expressie kan brengen.
David Deida heeft rond intimiteit en seks bijzondere boeken geschreven waaronder ‘Intieme relaties’, ‘Seks als weg naar God’ en nog meerdere boeken die richtingwijzers zijn voor het groeien naar een authentieke, spirituele, intieme verbinding.