Paragnost Eddie en Consulenten

Innerlijke universa

Innerlijke universaInnerlijke universa. Er is voor alles wat gebeurt een perfecte goddelijke timing. Het vraagt een diep vertrouwen dat alles zich openbaart op precies dàt moment. Dit moment is niet te versnellen. Je kan dit moment proberen te forceren of te manipuleren. Maar of dit dan leidt tot het juiste of hetgeen verwacht wordt is de vraag.

Het maakt dus niet uit hoe sterk de druk van de buitenwereld is, of zelfs niet van je persoonlijke verwachtingen. Er is een door het universum kosmische wetmatigheid of orde. En dat wordt kosmische timing genoemd. Breng zelf zoveel mogelijk innerlijke rust en balans in jezelf gedurende het ontvouwingsproces. Vertrouwen en geduld zijn de twee sleutels. Vechten of strijden om iets tot stand te brengen leidt af en weg van je Ziel. Je kan slechts doen wat binnen je mogelijkheden ligt en die mogelijkheden optimaal benutten.

Als je je durft laten leiden door je Ziel, zie je langzaam maar zeker het grotere plaatje. Het plaatje dat past in het nog grotere plaatje. Laat je niet opjagen maar voer de druk in jezelf evenmin op, omdat je ongeduld, twijfel, onzekerheid, gejaagdheid ervaart. Je voelt je samenvloeien met je hart en je Ziel en je weet. Dat is de boodschap van je Ziel. Je Ziel weet, je hart voelt, je hoofd vertelt.

Je kan het leven niet dwingen en als je hiermee in vrede kan zijn en je afstemt op de diepere waarheid die je in je Ziel ervaart, weet je wat goed voor je is. Het gaat niet zozeer over succesvol te zijn, want dat ben je al. Je bent een krachtige schepper van jouw universum. We zijn allemaal grootse universa binnen een gigantisch oneindig universum.

Put je niet langer uit in het willen en eisen, want je maakt het op die manier zwaarder of moeilijker dan nodig is. Forceren werkt averechts, afremmen heeft hetzelfde resultaat. In het moment en elk moment Zijn en vertrouwen in wat zich mag ontvouwen, is toelaten dat je leven zich met magische ervaringen en creaties vervult. Misschien ontdek je nieuwe levensvormen, nieuwe plekken in je innerlijke universa, maak je prachtige inspirerende reizen door zovele tijdslijnen heen.

De indrukken die je Ziel je laat ervaren kunnen je leiden naar je Zielsmissie om anderen te helpen zichzelf te helen, om een nieuwe samenleving te creëren en nog zoveel meer.