Paragnost Eddie en Consulenten

Innerlijk schoonmaken

Innerlijk schoonmakenInnerlijk schoonmaken. Beperkende overtuigen en gedachten kunnen we veranderen. Terwijl we eerder onze beperkingen aanvaarden, kunnen we deze vervangen door de wil die te veranderen. In plaats van de vraag te stellen ‘Waarom ik’, kunnen we die vraag veranderen door ‘Hoe pak ik dit probleem aan?’ In plaats van te antwoorden met ‘Ja, maar’ kunnen we er ook een ‘Ja, en’ van maken. Merk je het verschil?
In dit blog kun je met een paar krachtige handvatten zelf aan de slag gaan.
Pak een schriftje dat dient als persoonlijk veranderingsboekje. Schrijf zoveel mogelijk beperkende gedachten en overtuigingen of uitvluchten je je maar kunt bedenken en die eigen zijn voor jou. Een voorbeeld: ‘ Ik kan nooit veranderen van baan omdat…’ of ‘ik durf dat niet te doen omdat …’
Lees elke opmerking heel zorgvuldig en tracht je hierbij voor de geest te halen waar die gedachten of overtuigingen vandaan komen. Hoor je doorheen een opmerking, een stem doorklinken van iemand? De stem van iemand anders verwijst meestal naar een gezagsfiguur ( ouder, leerkracht enzovoort). Bedenk dan dat diegene een mening heeft geuit, een oordeel heeft gevormd. Je hebt die mening of dat vooroordeel verinnerlijkt en je hebt geloofd dat dit de waarheid was over jou.
Ga dan met elke beperkende gedachte aan de slag om deze tot in de kern te veranderen. Neem er om te beginnen een 3-tal die je uitdiept en hou de andere overtuigingen voor een volgende keer.
De eerste vraag die je je alvast kan stellen is: ‘Is het waar dat ik nooit van baan kan veranderen?’ ‘Wie zegt dit en waarom neem ik dat als waarheid aan? ‘Waarom neem ik dit als waarheid aan?’ Door stapje per stapje dieper en verder te gaan kom je absoluut tot een heel andere waarheid.
Op veel vlakken zijn we onszelf gaan saboteren door de zovele oordelen en meningen die over ons zijn gevormd. Als je als kind maar genoeg hebt gehoord dat je geen knip voor je neus waard bent, niet moeilijk om te bedenken dat je dit diep in je wezen is ingekerfd. En dan komt de opstand en weerstand, want diep in je hart wil je al die onzin vergeten, alleen lukt dat niet zo gemakkelijk.
Je kunt dan affirmeren wat je wilt, alleen ervaar je keer op keer dat je maar niet verlost geraakt van die imprints. Affirmeren kan nooit kwaad, alleen worden mensen wel eens heel kwaad op de affirmaties omdat deze niet werken. Je zal dus een paar trappen moeten afdalen en de overtuigingen met de wortel uitroeien. De stemmetjes die elke dag afgespeeld worden, hoe zet je die stop? Niet door er andere stemmetjes overheen te schrijven. Net zoals een computer: opschonen, deleten, verwijderen en herprogrammering. En dat is ons linkerbrein, dat is zo overschreven met nog meer van die programma’s dat we nog verder van huis zijn.
Neem je tijd om elke overtuiging te ontmantelen en laat ook de bevroren gevoelens er zijn. Ook die zullen ontdooien. De kunst is niet te blijven hangen in het ‘ik ben het slachtoffer van al die leugenaars en klootzakken die mijn leven hebben verpest’ want ook dat is dan een zogenaamd nieuw programma dat je gevangen houdt in het ‘ik ben en zal altijd het slachtoffer zijn’. De bedoeling is om vanuit de kracht van het hier en nu te aanvaarden dat je niet meer dat kind bent, maar een volwassene met een eigen keuze en verantwoordelijkheid. Je wordt de dader van je leven en niet meer het slachtoffer van het verleden.
De vraag is ook of we echt bereid zijn om elke gedachte en overtuiging te ontmantelen en te veranderen die ons leiden naar een overwegend fijn en vreugdevol leven, of willen we toch nog iets vasthouden, omdat het toch nog iets oplevert als slachtoffer van het verleden? Ik denk aan de ander met een schuldgevoel opzadelen, de ander laten boeten voor het leed van weleer… Zijn er eigenlijk nog excuses te verzinnen of te bedenken? Een zaakje van het ego.
Kortom, negatieve en beperkende overtuigingen en gedachten doorbreken en veranderen vraagt echt moed en eerlijkheid van onszelf om de lijn heel consequent door te trekken.
Wees vooral heel zacht en vriendelijk voor jezelf als je ontdekt toch nog aan enige dingen te willen vasthouden om bovenstaande redenen. Ook dat is moedig en eerlijk van jezelf. Je hebt er uiteindelijk niets aan jezelf wijs te maken dat je alles in eens kunt of wilt veranderen en je nadien geen fijn gevoel geeft.