Paragnost Eddie en Consulenten

Houdt de ander echt van mij?

Houdt de ander echt van mij

Houdt de ander echt van mij

Houdt de ander echt van mij? Aan mediums en paragnosten wordt wel eens de vraag gesteld, houdt de ander echt van mij? Je snapt de reden, als medium, waarom de vraag wordt gesteld. Als die ander niet duidelijk is jou te laten voelen dat die van je houdt, dan ga je je dat afvragen. Trek je de liefde van de ander in twijfel.

Liefde is niet uit te drukken in woorden, wel in gevoel. Woorden, als ik hou van jou en ik mis je, zijn mooi, maar voegen in feite niet zoveel toe. Ze kunnen zelfs ook bij de ander een tegenovergesteld reactie oproepen. Als de ander jou pijn heeft gedaan, daar weet van heeft en als goedmakertje zegt, ik hou van jou, dan voelt de ander zich misleid en heeft daar bepaalde gedachten bij.

Dat de ander het niet meent, het maar zegt om iets in stand te houden en nog zoveel redenen meer. Maar hoe weet je nou of de ander echt van je houdt! Er zijn verschillende vormen van houden van en het is de kunst goed bij jezelf te voelen of de ander echt van je houdt. De enige die dat kan weten, dat ben jij. Jij hebt zelf een bepaalde manier van houden van nodig. Om die redenen zijn er dus verschillende vormen van houden van.

We kunnen allemaal verliefd worden, en die verliefdheid kan op een gegeven moment houden van worden. Het is aan jou bij welke vorm jij je het beste voelt. Je merkt dat vanzelf nadat je verliefd geworden bent hoe de relatie zich gaat ontwikkelen. Blijft het bij passie of flirten, kan dat voor jou onvoldoende zijn. Zo is de vraag stellen of de ander echt van je houdt, eigenlijk een vraag die je niet aan een medium of paragnost zou moeten stellen. Want de ander kan op een bepaalde manier van jou houden, wat niet jouw manier is. De vraag is of de manier zoals de ander van jou houdt voor jou werkbaar is. En dat weet alleen jij.

Houden van kan gebaseerd zijn op passie. Deze vorm van houden is vaak gebaseerd op lust en erotiek. Deze vorm van houden van, houdt vaak geen stand. Het is voor even, gepassioneerd, beiden genieten er intens van. Het kan daarna omgezet worden in een andere vorm van houden van, dat is hoe of beiden na de passie er in gaan staan.

Een andere vorm van houden van is gebroederlijk samen leven. Vaak is dit liefde tussen twee vrienden of vriendinnen, maar kan ook zeker binnen een liefdesrelatie aanwezig zijn. Als beiden deze vorm accepteren, is het een vorm van houden van. Of je dan weet of de ander echt van je houdt, ja, dat weet je. Voor jullie beiden is deze vorm de juiste. Maar het kan ook zomaar zijn dat een van beiden dit niet ziet als houden van en de relatie om die reden wil beëindigen.

Er bestaat ook nog een vorm die we de flirtende liefde noemen. Deze vorm van liefde is speels, romantisch, plagend. Hebben beiden er geen moeite mee en kunnen ze er intens van genieten. Dan noemen we dit ook houden van. Als een van beiden er wel op een gegeven moment moeite mee krijgt, dan ziet deze het niet meer als houden van.

Verliefd worden is ook een vorm van houden van, daarbij hoort liefde die passie kent, daar hoort liefde bij die flirtend is en daar hoort broederliefde bij. Als al deze vormen van liefde aanwezig zijn, kan deze vorm van houden van doorgroeien naar een houden van in een relatie. Dan blijven we in liefde voor elkaar staan. Deze vorm van liefde vinden we vaak terug in relaties. Hierbij komen dan nog twee vormen van liefde bij om de hoek kijken.

Deze twee vormen zijn, eigenliefde en onvoorwaardelijke liefde. Binnen een relatie zijn deze twee vormen ook nodig, naast de liefde gebaseerd op passie, op flirten op gebroederlijk samenleven. Wanneer houdt iemand echt van je? Als je eigenlijk alle vormen van houden van terugziet in elkaar en voelt en toepast. De meeste mensen ervaren dat als het gevoel van houden van.

Als je dit als medium uitlegt aan diegene die je de vraag stelt, weet deze vaak het antwoord zelf waar die naar op zoek is. Vaak ontbreekt er dan toch een bepaalde vorm van liefde binnen de relatie. Daar kunnen ze samen aan gaan werken. Staat een van de twee er niet voor open, dan zal de relatie niet worden voortgezet. Een van beiden heeft iets meer en anders nodig dan de ander.

Medium Claire
Paragnost Eddie