Paragnost Eddie en Consulenten

Het Osirische model

Het Osirische model ontstaan vanuit de film Thrive (deel 1)

Ik mijn profiel noem op de site van Eddie Paragnost & Consulenten noem ik het Osirische model. Ik ga dit model in twee artikelen nader toelichten. In dit eerste deel ga ik in op hoe het model ontstaan is via de film “Thrive”. In het tweede artikel licht ik de 13 stappen toe om bij onze goddelijke scheppingskracht te komen.

Ik ben me al jaren geleden bewust geworden van het Osirische symbool door de film “Thrive” van Foster Gamble. Deze verre nazaat van een van de oprichters van Procter & Gamble, heeft anders dan zijn familie niet gekozen voor geld en status, maar om bij te dragen aan de bevrijding van de mens uit de huidige slavernij. Daar gaat de meer dan twee uur durende film “Thrive” over, die ondertiteld in het Nederlands op het internet te zien is. Ik begrijp donders goed uit eigen ervaring waarom zo’n belangwekkende en inspirerende film die al je bestaande geloofsovertuigingen helemaal overhoop haalt, geen aansluiting vindt bij de massamedia.

De film “Thrive” legt echt alles bloot waarom de mens niet kan gedijen vanuit zijn
werkelijke kracht en grootsheid, maar alleen bezig is met overleven. De mens is ontdaan van zijn schittering en genialiteit. In het begin van de film “Thrive” wordt er verteld over de torus. De torus is de meest essentiële en universele energie. Elk atoom is eruit opgebouwd, maar ook elk sterrenstelsel. En ook de mens is op elk onderdeel van zijn DNA, cellen en weefsels opgebouwd uit torussen. De torus gaat – zo weet ik – over de Universele Wet van Dynamische Balans. Het is een zelforganiserend systeem waarin er sprake is van een naar buiten gerichte, mannelijke energie en een naar binnen gerichte, vrouwelijke energie. Het centrum van de torus, een zwart gat, is het punt waarin die twee energieën samenkomen. Op dat punt gelden andere eigenschappen dan daaromheen. Dat punt van non-lokaal bewustzijn voorbij tijd en ruimte lijkt een oneindigheid te hebben en zou de poort naar andere dimensies kunnen zijn.

Deze dynamiek vindt plaats zowel in de macrokosmos als in de microkosmos. Alles in de natuur werkt volgens deze dynamiek en ook het kwantumveld rondom de mens heeft deze torusvorm. Om dit te verduidelijken had ik onderstaande afbeelding afgeleid van beelden uit deze film.medium bob

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De onderliggende structuur, het skelet van de torus wordt het vectorevenwicht genoemd. Het vectorevenwicht en de torus zijn fundamenteel voor de schepping van de kosmos op alle niveaus.

Het skelet van de vectorevenwicht wordt ook wel het Osirische symbool genoemd, omdat in een van de oudste heilige plaatsen op deze wereld, de Osirische tempel in Abydos in Egypte, een tweedimensionale afbeelding van deze structuur is ontdekt in een steen. Deze was niet geëtst en niet gegraveerd, maar op een heel speciale manier in de anatomische structuur van de steen gebracht. In de film legt Nassim Haramein uit hoe hij deze tweedimensionale afbeelding gedecodeerd heeft naar eendriedimensionale structuur, het vectorevenwicht. Hij heeft dit resultaat het Osirische symbool genoemd. In dit symbool kun je het vectorevenwicht waarnemen, een perfect gebalanceerd krachtenveld met dertien hoekpunten en twaalf uitstralende energielijnen, waarbij alles holistisch met elkaar is verbonden. Ik voelde me meteen, bij de eerste keer zien van de film “Thrive” heel erg geïnspireerd door deze torusenergie en het vectorevenwicht en ik heb toen in een grafisch programma daar een illustratie van gemaakt met het idee om daar een communicatiemodel van te maken. Ik noemde dit het Osirische model. Hieronder die grafische weergave van dit model. In het volgende deel van dit tweeluik ga ik de hoekpunten van dit model toelichten.

bob het medium

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hartelijke groet, Bob
Box 80